Tiedonetsinnän perusteet
Juha Heinänen
Kankaanpään kaupunginkirjasto
VAAKUNA
Sisällysluettelo
Tiedonhaku prosessina
Erilaisia tietolähteitä
Tiedonhaku
Hakutulosten arviointi
Tiedonhaku prosessina
Tiedontarve
Tietolähteen valinta
Hakustrategia
Tulosten arviointi
Mahdolliset lisähaut
Tiedon tarve
Mitä tietoa tarvitaan?
Mihin tarkoitukseen?
Miten kattavasti?
Miten nopeasti?
Vuorovaikutuksessa seuraavan kohdankanssa
Tietolähteen valinta
Tiedon tarve vaikuttaa siihen mistälähteestä sitä kannattaa etsiä
Laadukkaasta tieteellisestä tiedosta suuriosa edelleen paperilla
Tieteenalasta riippuu julkaistaanko seartikkeleina vai laajempina kirjoina elimonografioina
Sähköinen julkaisu on tulossa
Tietolähteitä
Kirjat
Lehdet, aikakausjulkaisut
Sähköiset aineistot – tietokannat, cd-romit
Kirjastojen aineistoluettelot
www- sivustot
Kirjat
Luettavuudeltaan vielä ylivoimainentietolähde
Vanhoja perustapoja löytää kirjoja
Kirjaston kokoelman selailu
Hakuteokset
Bibliografiat
Kirjojen lähdeluettelot
Kirjastojen aineistoluettelot
Kirjastojen kokoelmatietokannat ovatnykyään yleisesti selattavissa verkonkautta
Suomen yleiset ja oppilaitoskirjastot:http://www.kirjastot.fi/
Kirjastojen aineistoluettelot
Hakutietokantoja, jotka vaihtelevatkäytetyn ohjelman mukaan, mutta yhteisiäpiirteitä
hakumahdollisuuksia: tekijän nimen,teoksen nimen, asiasanojen tai muidentekijöiden mukaan
Tukevat sanojen katkaisua ja boolenlogiikkaa – mahdollistavat hyvinkin tarkathaut
Sanan katkaisu
Tietokoneet vertailevat merkkijonoja, joten ainakun mahdollista kannattaa käyttää katkaisua
Saadaan haku kattamaan eri sijamuotoja: talo*kattaa talojen, talot ja talo
Mahdollisuus tehdä virheitä pienenee: Polit*kattaa Politovskajan ja Politkovskajan
yleisesti merkitään asteriskilla *, muitamahdollisuuksia ?, joskus -   joskus ei mitään,kuten Kankaanpään kirjaston verkkohaussa
Boolen logiikka
Operaattori JA tai AND hakutuloksen pitäätäyttää molemmat ehdot - supistaa hauntulosten määrää
Operaattori TAI tai OR hakutuloksen pitäätäyttää joko toinen tai molemmathakuehdoista – laajentaa hakutulosta
Operaattori EI tai NOT hakutuloksessa eisaa olla ilmoitettua sanaa
Lehdet
Paperilehtien sisällöstä osa verkossa
Pelkästään verkossa ilmestyviä lehtiä
Verkossa lehtien sisältöä tietokannoissa –suomalaisia Arto (kotimaistenaikakauslehtien artikkeliviitetietokanta)  jaAleksi – joita pääsee käyttämään Nelli-tiedonhakuportaalin kauttawww.nelliportaali.fi
Internet
Kanava, jonka kautta päästään kaikkien  edellälueteltujen tietolähteiden äärelle
Alku 1960-luvun lopulla perustetussa Arpanet –verkossa ja sen TCP/IP tiedonsiirtoprotokollassa
1983 sotilas- ja siviiliverkot erilleen
Räjähdysmäinen kasvu 90-luvun alussa
1990 www, 1993 Mosaic-selain, joka mahdollistiwww:n käytön tavalliselle käyttäjälle
Internet II
Yhteen liitettyjen koneiden hajautettu,linkkien yhdistämä verkko, jota ei ole alunperin suunniteltu tiedonhakuun
Ei kattavaa hakemistoa
Mikään hakuohjelma ei läpikäy kokoverkon julkista sisältöä
Vapaa ja rajoittamaton sisällöntuotanto –informaation laatu vaihtelee jyrkästi
Aihehakemistot
Perusajatukseltaan linkkilistoja
Hyvät puolet: sisältö hakemistoissa jollain tavoinvalikoitua – pyrkimys laatuun
Huonot puolet: sisältö valikoitua ja sitä myötensuppeampaa kuin hakukonehaussa
Soveltuu aihealueisiin joita on hankala määritellähakusanoilla
Soveltuu selailuun, kun halutaan yleiskuvalaajemmasta aiheesta
Aihehakemistoja
Pioneerina yahoo! (http://dir.yahoo.com/)
Suomessa Hämeenlinnankaupunginkirjaston makupalat(http://www.makupalat.fi )
Suppeampaan suuntaan mennessävirtuaalikirjastot, joiden sisältö onvalikoitua ja kirjastomaisesti järjesteltyä:http://www.kirjastot.fi/linkkikirjasto
Hakukoneet
Hakukoneiden haku kohdistuuhakurobottien tekemään tietokantaan
Hyvät puolet: haun kohteena kokotekstiämiljoonien dokumenttien verran – yleensäaina haku tuottaa jonkinlaisia tuloksia
Huonot puolet: haku tuottaa usein liikaatuloksia, joissa parhaat eivät erotukovinkaan hyvin
Hakukoneet 2
Google – tunnetuin, muttei ainoawww.google.com tai www.google.fi
Muita:
-AllTheWeb www.alltheweb.com
-Altavista www.altavista.com
Ulkoisesti melko samantapaisia
Mekaaninen sanahaku, jonka tuloksetjärjestyvät relevanssin mukaan
Käytännön hakuvinkkejä
Useimmissa mahdollisuutena tarkennettu haku
Sanankatkaisu ei yleensä toimi – voi ollatarpeen vaihdella hakusanoja
Boolen logiikka toimii – oletuksena yleensäAND/JA operaattori
Käytä fraasihakuja missä mahdollista: eromerkittävä esimerkiksi erisnimiä hakiessa
Laajoissa hauissa merkitse muistiin miten olethakenut
Tiedonhaun portit
Portaalit yhdistelevät hakukoneen jaaihehakemistojen ominaisuuksia
Mahdollistaa räätälöidyn haun, jokayhdistelee molempia tapoja
Vaikeampia käyttää kuin pikahakukoneet,mutta tieto jäsennellympää
 Nelli-portaali http://www.nelliportaali.fi
Julkishallinnon tietoja
http://www.suomi.fi   - valtionhallinnontietoja kootusti
Kunnalliset sivustot. Malliawww.kankaanpaa.fi
Hakutuloksen arviointi
Vastaako hakutulos alussa esitettyynkysymykseen?
Jos ei, miten hakua on muokattava – onkomuutettava hakutekijöitä tai tekniikoita vaikenties tietolähdettä?
Vastaako hakutulos tiedontarpeeseen –vai pitääkö hakukysymystä muokata jajatkaa etsimistä?
Lähdekritiikki
Vanhat lähdekritiikin periaatteet pätevätedelleen: Kuka kirjoittaa, miksi, milloin,miten kontrolloituna?
Korostuvat verkossa, koska kuka tahansavoi kirjoittaa siellä mitä tahansa ja näyttääulkoisesti melko uskottavalta
Auktoriteetti
Auktoriteetti: kuka on tekstin takana?
Voiko www-sivun osoitteesta nähdä kukaon tiedon takana
Onko yhteystietoja, onko tiedon tuottajaasiantuntija tai viranomainen?
Sisältö
Tekstin luonne: faktaa, mielipiteitä,propagandaa?
Rajoitukset: Näkökulma, kattavuus,yksityiskohtaisuus?
Luotettavuus: mihin teksti perustuu, mitense dokumentoidaan. Onko nootteja tailähdeluettelo? Voidaanko tekstin tiedotvarmentaa muista lähteistä?
Alkuperäisyys
Mitä lähempänä tiedon alkulähdettä senparempi – yleensä
Mieluummin tilastotiedottilastokeskuksesta kuin lehtijuttu niistä
Mieluummin tieteellinen tutkimus kuinlehtijuttu tutkimuksesta
Tuoreus
Milloin teksti on kirjoitettu ja julkaistu?
Ovatko tiedot ajan tasalla?
Kaikki tieto ei vanhene yhtä nopeasti
Sähköiseen aineistoon viittaaminen
Jos tieto on asiallista ja laadukasta siihenvoi hyvin viitata tutkielmissa
Missä muodossa se tehdään vaihtelee erialoilla
Lisäongelmia: tiedon tuottajaa joskushankala selvittää, nettitiedon pysyvyys onheikko, nettitiedon laatu vaihtelee rajusti