TyökuntoavenytellenParturi-kampaajan venytysopasTyökuntoavenytellenParturi-kampaajan venytysopas
Teksti, kuvankäsittely ja graafinen toteutus
Tuula Rajamaa
Kuvat
Juha Stenman
Tampereen Ammattiopisto
Malleina toimi 09PK1B luokan oppilaat, kiitos!
1
7.4.2010
Parturi-kampaajan työ on seisomatyötä,joitain työn osia voi tehdä työtuolilla istuen.Parturi-kampaajan työ on seisomatyötä,joitain työn osia voi tehdä työtuolilla istuen.
Parturi-kampaajan työasento seisten
Parturi-kampaajan työasento istuen
seisoma_asento.jpg
istuma_asento1.jpg
2
7.4.2010
Parturi-kampaajan työ on seisomatyötä,joitain työn osia voi tehdä työtuolilla istuen.Parturi-kampaajan työ on seisomatyötä,joitain työn osia voi tehdä työtuolilla istuen.
Parturi-kampaajan työasento pesupaikalla
Parturi-kampaajan työasento rullatessa pitkiähiuksia
seisoma_asento_pesupaikalla.jpg
rullaus.jpg
3
7.4.2010
Leveän selkälihaksen venytysasentoLeveän selkälihaksen venytysasento
Jos työasentosikuormittaa selänlihaksia, ryhtisi saattaapudota ja selkäsikipeytyä.
Tee seuraava venytys, niinleveän selkälihaksenpidentyminen suoristaaryhtiäsi.
Mene kuvan osoittamaanasentoon ja pidä polvethiukan koukussa. Työnnäjaloilla lattiaa.
Pidennettävän puolen käsipitää kiinni ja vapaa käsityöntää poispäin.
Kiristävä venytys tuntuupidennettävällä puolellakainalossa ja / tai vyötärönseudulla selän puolella.
Ole aktiivisessa venytys-asennossa 0.5 -2 min.
Hengitä rauhallisesti kokovenytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä. Hetkenrentoutumisen jälkeen voittoistaa liikkeen.
Venytä myös toinen puoli.
leveaselkal.jpg
4
7.4.2010
Hauislihaksen venytysasentoHauislihaksen venytysasento
Kädet ylä-etuviistossakuormittaa olkapäänaluetta.
Tee seuraava venytys, niinhauislihaksen pidentyminensuoristaa olkapääsiasennon.
 Asetu kuvan osoittamaanasentoon.
Tue kämmenselkä seinäänja käännä koko vartaloavastakkaiseen suuntaan.
Kiristävä venytys tuntuuolkapään etupuolella ja / taikyynärtaipeessa.
Ole aktiivisessavenytysasennossa 0.5 -2min.
Hengitä rauhallisesti kokovenytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä. Hetkenrentoutumisen jälkeen voittoistaa liikkeen.
Venytä myös toinen puoli.
hauis1.jpg
5
7.4.2010
Sormien- ja ranteen ojentajien venytysasentoSormien- ja ranteen ojentajien venytysasento
Käsityöammatissakyynärvarren lihaksettekevät useinpassiivista yksipuolistatyötä.
Tee seuraava venytys,niin sormien- ja ranteenojentajien pidentyminenylläpitääsorminäppäryyttä.
Koukista käsi sisäänpäinkuvan osoittamallatavalla, ranteestasormenpäitä myöten,vapaalla kädellä tukien.
Suorista kyynärtaive.
Kiristävä venytys tuntuukyynärvarren ulkopuolellaja / tai kämmenselässä.
Ole aktiivisessa venytys-asennossa 0.5 -2 min.
Hengitä rauhallisesti kokovenytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä. Hetkenrentoutumisen jälkeenvoit toistaa liikkeen.
Venytä myös toinen käsi.
sormrant_ojentaj.jpg
6
7.4.2010
Sormien- ja ranteen koukistajien venytysasentoSormien- ja ranteen koukistajien venytysasento
Käsityöammatissakyynärvarren lihaksettekevät useinpassiivista yksipuolistatyötä.
Tee seuraava venytys,niin sormien- ja ranteenkoukistajien pidentyminenylläpitääsorminäppäryyttä.
Koukista käsi ulospäinkuvan osoittamallatavalla, ranteestasormenpäitä myöten,vapaalla kädellä tukien.
Suorista kyynärtaive.
Kiristävä venytys tuntuukyynärvarren sisäpuolellaja / tai ranteensisäpuolella.
Ole aktiivisessavenytysasennossa 0.5 -2min.
Hengitä rauhallisesti kokovenytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä. Hetkenrentoutumisen jälkeenvoit toistaa liikkeen.
Venytä myös toinen käsi.
sormrant_kouk.jpg
7
7.4.2010
Kämmen luiden välilihasten venytysasentoKämmen luiden välilihasten venytysasento
Käsityöammatissa kämmen luiden välilihakset tekevät useinyksipuolista työtä.
Tee kuvan venytys, niin kämmen luiden välilihasten pidentyminenylläpitää sorminäppäryyttä.
Tee venytys kuvan osoittamalla tavalla.
Työnnä sormia vastakkaisiin suuntiin.
Kiristävä venytys tuntuu pidennettävien sormien välissä.
Ole aktiivisessa venytysasennossa 0.5 -2 min.
Hengitä rauhallisesti koko venytyksen ajan.
Tule rauhallisesti pois venytysliikkeestä.
Venytä kaikki sormien välit vuorollaan.
Venytä myös toinen käsi.
spagaati.jpg
8
7.4.2010
Niskan lihasten venytysasentoNiskan lihasten venytysasento
Jos työasentosikuormittaa niskanlihaksia, ne saattavatkipeytyä.
Istu selkä suorana.
Rentouta niskalihakset.
Vie kädet takaraivolle.
Anna käsien painonpainaa päätä alaspäin.
Venyttävä kiristys tuntuuniskassa.
Ole aktiivisessavenytysasennossa 0.5 -2min.
Hengitä rauhallisestikoko venytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä. Hetkenrentoutumisen jälkeenvoit toistaa liikkeen.
niska_takaa.jpg
9
7.4.2010
Niskan lihasten venytysasentoNiskan lihasten venytysasento
Jos työasentosikuormittaa niskanlihaksia, ne saattavatkipeytyä.
Istu selkä suorana.
Rentouta niskalihakset.Kallista pää toisellekorvalle.
Pidä pidennettävänpuolen kädellä tuolin altakiinni.
Vie vastakkainen käsivastakkaiselle korvalle.
Anna käden painonpainaa päätä olkapäätäkohti.
Venyttävä kiristys tuntuupidennettävän puolenkorvalta olkapäähän.
Ole aktiivisessavenytysasennossa 0.5 -2min.
Hengitä rauhallisestikoko venytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä.
Hetken rentoutumisenjälkeen voit toistaaliikkeen.
Venytä myös toinen puoli.
niska_sivu.jpg
1010
7.4.2010
Niskan lihasten venytysasentoNiskan lihasten venytysasento
Jos työasentosikuormittaa niskanlihaksia, ne saattavatkipeytyä.
Istu selkä suorana.
Rentouta niskalihakset.Kallista leukaavastakkaiseen kainaloonpäin.
Pidä pidennettävänpuolen kädellä tuolin altakiinni.
Vie vastakkainen käsivastakkaiselle korvalle.
Anna käden painonpainaa päätä eteen alas.
Venyttävä kiristys tuntuupidennettävällä puolellaniskassa.
Ole aktiivisessavenytysasennossa 0.5 -2min.
Hengitä rauhallisestikoko venytyksen ajan.
Tule rauhallisesti poisvenytysliikkeestä. Hetkenrentoutumisen jälkeenvoit toistaa liikkeen.
Venytä myös toinenpuoli.
paannyok.jpg
1111
7.4.2010