OPS-TYÖSKENTELYÄLUOKISSAPE 24.1.2014 KLO 9.00-9.30
OHJELMA
Sadun aamunavaus aiheesta ops.
OPS –työskentelyä luokissa klo 9.00 - 9.30.
Työskentely tapahtuu luokkapareinaseuraavasti:
2. ja 6. luokat
1. ja 5. luokat
3. ja 4. luokat omissa luokissaan
 Raikku, Sinikka ja Hannu toteuttavattyöskentelyn itse omassa luokassaan. Tiinanluokka integroituu kotiluokkaansa.
 
TYÖNJAKO PERJANTAILLE 24.1.
Järjestä luokkasi pulpetit
4-5 hengen ryhmiin ENNENAAMUNAVAUSTA.
Jaa ryhmille kynä ja paperi
Sovi kummiluokkasiopettajan kanssa luokkienjakamisesta kahteenryhmään.
Vie luokkasi sovittuun tilaanaamunavauksen jälkeen.
Kerää ryhmien tuotokset jatoimita ne Sadun lokeroon.
Kannusta keskusteluun jayhteiseen pohdintaan!
Esittelee PowerPoint-esityksen oppilaille.
Antaa ryhmille tehtävän.
Kiertää ja valvootyöskentelyä ja auttaatarvittaessa apukysymyksillä.
Muistuttaa oppilaita, ettätarkoituksena ei ole kertoakuvista vaan ne ovat vainvirikkeinä.
LUOKANLEHTORIN taiAINEOPETTAJANVASTUU
OPISKELIJAN
VASTUU
1. JA 5. LUOKAT
Mitkä tärkeät asiat auttavat minuaoppimaan koulussa?
Mitkä asiat saavat minut viihtymäänkoulussa?
2. JA 6. LUOKAT
Miten opit parhaiten?
Missä opit parhaiten?
3. JA 4. LUOKAT
Miten voin vaikuttaa siihen, että koulussaon kaikkien hyvä olla?
Mistä asioista haluaisit päättää koulussa?
KAIKILLE
Millainen on tulevaisuuden unelmakoulu?
APUKYSYMYKSET
Miten opit parhaiten? Missä opit parhaiten?
- Mieti paikkaa, kenen kanssa ja millämateriaaleilla?
Miten voin vaikuttaa siihen, että koulussa onkaikkien hyvä olla?
Mistä asioista haluaisit päättää koulussa?
- Välitunnit, oppitunnit, ruokailu,käytävätilanteet, vierailut, juhlat, ym.
- Opettajien, oppilaiden ym. kanssa
Millainen on tulevaisuuden unelmakoulu?
OPISKELIJOILLE
Ehtisitkö miettimään vastauksia seuraaviinkysymyksiin:
Millaista on opettajan työ tulevaisuudessa?
Millaista on opettaminen tulevaisuudessa?
Mitkä asiat koet tärkeinä tulevaisuudenkoulussa?
Ops-ryhmä kiittää kaikkia osallistujia!
Lähdeteoksena käytetty: Kumpulainen, K. & Krokfors, L. & Lipponen, L, & Tissari, V.& Hilppö, J. & Rajala, A. 2010 Oppimisen sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä