Globaaliin maankäyttöönliittyviä näkökohtia
Jyri Seppälä
Suomen ympäristökeskus
Ilmastopaneelin tiedotustilaisuus 22.5.2013
Syke_vrgb
our-shrinking-earth.jpg
Ruoantuotannon maankäytöstä
 11 % (1,5 miljardia ha) maapallon maa-alasta onviljelyskäytössä
 FAO on arvioinut, että 4,2 miljardia ha olisijollakin tavalla kestävästi otettavissaviljelykäyttöön, mutta monet näkevätlisäyspotentiaalin olevan vain hyvin vähäinen
 Tällä hetkellä suurin osa viljelyalasta palveleeeläintuotantoa
 Maatalouden piirissä nyt noin 38 % maapallonmaa-alasta, määrä ei ole kasvanut viimeiseen 10vuoteen (Maailmanpankki 2013).
Ruoan kulutus asukasta kohti (kg/person/vuosi)
Lähde: Alexandratos & Bruinsma 2012
Jos ruoankysyntäennuste toteutuisi, tarvittaisiin vähintään 25 % enemmänmaa-aluetta vuoteen 2050 jos tuottavuus/ha nykytasolla
 Lisäksi
ilmastonmuutoksen seurauksena tuottava maa-alue vähenee merenpinnannousun seurauksena (Maailmanpankki 2012: yli puolen metrin valtamerennousu vuoteen 2060 mennessä)
 maatalousmaita peittyy vedellä rannikkoalueilla (tulvat lisääntyvät), pohjavesiensuolaantuminen
 nyt jo 40 % maapallon väestöstä rannikkoalueella -> vedenpinnan nousu pakottaaihmisiä hakemaan uusia asuinseutuja sisämaasta
ilmastonmuutoksen seurauksena kuivuudesta kärsiviä alueita lisää, muttatoisissa paikoissa sateisuuden/myrskyjen lisääntyminen vaikeuttaamaataloustoimintaa ja lisäävät eroosiota
kuivuusongelma haittaa jo nyt noin 15 prosenttia maailman viljelyalasta. Lämpötilannoustessa kuivuusongelmia olisi jo 44 prosentilla viljelyalasta 2060.
 ihmiset pakotettuja siirtymään uusille alueille
maaperän köyhtyminen muutoinkin liiallisen viljely- ja laiduntamisaktiviteetinsekä ihmistoiminnan maankäyttömuutoksista johtuvan eroosion seurauksena
Ihmiset pakotettuja siirtymään uusille alueille
 muut kasvavan kulutuksen ja kaupungistumisen luomat maankäyttötarpeet
 raaka-ainetarpeet muuttavat aikaisemmat maankäyttömuodot, uusi infrastruktuuri vaatiimaata
biopolttoaineet varaavat maa-alueita, joissa voitaisiin tehdä ruokaa tai raaka-aineita muihin tarpeisiin
biopolttoaineiden tieltä väistyvien tarpeiden  maankäyttövaraukset uusille alueille
Ihmiskunnalla tarve raivata luonnonekosysteemejä maatalous- ja muihin käyttöihin maankäytön kasvihuonekaasupäästötkasvavat merkittävästi ja ekosysteemipalvelutheikkenevät
Ilmastonmuutos itsestään synnyttää valtaviasuoria ja epäsuoria maankäyttömuutoksiapienentäen käyttökelpoista maapinta-alaasamalla kun ihmiskunta tarvitsisi sitä lisää