Lämpötila
Translational_motion
Aineen rakenneosaset (molekyylit, atomit, jne)ovat jatkuvassa liikkeessä (lämpöliike).
Mitä vilkkaammin rakenneosaset liikkuvat, sitäsuurempi on aineen lämpötila.
Aineen lämpöliike hidastuu
kappaleen kylmetessä ja lop-
puu kokonaan noin -273 ºC:nlämpötilassa. Tämä on ns.
absoluuttinen nollapiste.
Lämpötila on suure. Lämpötilaa mitataan eriasteikoilla, joista tärkeimmät ovat celsius ja kelvin-asteikot.
Celsius-asteikko on ruotsalaisen Anders Celsiuksenkeksimä, suomalaisille tutuin lämpötila- asteikko. Asteikonperuspisteinä ovat veden jäätymispiste 0 C sekä vedenkiehumispiste 100 C.
Kelvin asteikko on tieteellinen asteikko, jota käytetääntekniikassa ja tutkimustyössä. Kelvinasteikon alin lämpötilaon 0 K, absoluuttinen nollapiste, joka on noin -273C.Celsiusaste ja kelvinaste ovat samansuuruiset.
Celsius-Kelvin muunnokset
 
t ( °C)= K - 273               
K = t  ( °C) + 273
-77 °C =( -77 +273) K = 196 K
310 K = (310 -273) °C = 37 °C
0 °C = 273 K
0K = -273 °C
Muunna Kelvineiksi
1.183 °C
2.-211 °C
3.28 °C
4.90 °C
5.-72 °C
Muunna Celsius-asteiksi
1.37 K
2.60 K
3.155 K
4.25 K
5.79 K
 t ( °C)= K - 273               
K = t  ( °C) + 273