5.13 Fyysinen kehitys: tytöstä naiseksi,pojasta mieheksi(s. 100-104)
Skeema 2
Ydinsisältö
eri-ikäiset tytöt.jpg
Fyysisiä muutoksia
puberteetti
fyysinen kasvu
seksuaalinen kypsyminen
kehitys etenee yksilölliseen tahtiin
kesto 3-4 vuotta
aivojen kypsyminen
     hormonituotannon lisääntyminen
     vartalon ja fyysisten toimintojen muutokset
murkut istumassa.jpg
Psyykkiset vaikutukset
varhainen puberteetti
masennus, huono itsetunto, riskikäyttäyminen
myöhäinen puberteetti
elämä voi tuntua ahdistavalta
kehonkaava
nuoret suhtautuvat usein kriittisesti ulkonäköönsä
vääristynyt kehonkaava
syömishäiriöt
surullinen tyttö + auttava käsi.jpg
Tunteet, hetken mielijohteet ja aivot
limbinen järjestelmä
vastaa tunteista
kehittyy puberteetin alkuvaiheessa
otsalohkon etuosat
vastaavat tunteiden säätelystä
kehittyvät myöhemmin
palkitsemisjärjestelmä
nuorella aktiivisempia kuin aikuisella
impulssit ohjaavat toimintaa
juhlivia nuoria.jpg
festariyleisöä.jpg
5.14 Kognitiivinen kehitys:konkreettisesta ajattelusta abstraktiin(s. 105-109)
Skeema 2
Ydinsisältö
teini lukemassa.jpg
Piaget:formaalisten operaatioiden vaihe
alkaa noin 11 vuoden iässä
looginen päättely kehittyy
abstraktien käsitteiden ymmärrys lisääntyy
hypoteettinen päättely mahdollistuu
kyetään tekemään olettamuksia ja teorioita
asioista ja ilmiöistä
Abstrakti ajattelu yleistyy
erityistapauksistayleistetään kaikkiintapauksiin
INDUKTIIVINENAJATTELU
yleisiä periaatteitasovelletaanerityistapauksiin
DEDUKTIIVINENAJATTELU
Analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu vastaavat eri kysymyksiin
ANALYYTTINEN AJATTELU
INTUITIIVINEN AJATTELU
looginen
heuristinen
järki
tunteet ja kokemukset
kielellinen
osittain ei-kielellinen
tietoinen
osittain tiedostamaton
suhteellisen hidas
automaattinen
”Ostan uuden hupparin,koska vanha on kulunut jaminulla on varaa uuteen.”
”Upea huppari! Maksoi mitämaksoi, ostan sen, koskahaluan.”
5.15 Psykososiaalinen  kehitys: lapsen minäkokemuksesta nuorenidentiteettiin(s. 110-121)  
Skeema 2
Ydinsisältö
nuori tyttö nojaa seinään.jpg
Murrosiän tyypillisiä piirteitä
voimakas itsensä tarkkailu
jännityshakuisuus
ideologinen pohdinta
samanikäiset ystävät tärkeitä
seksuaali-identiteetti täydentyy omalla
seksuaalisella suuntautuneisuudella
itsetunto usein alhaisimmillaan varhaisnuoruudessa
pystykuva teineistä.jpg
Erikson: identiteetti – roolien hajaannus
kuka minä olen ja mikä minusta tulee
osittain hyväksytään ja osittain hylätäänvanhempien ja yhteiskunnan arvot
tavoitteena yksilöllinen identiteetti
Marcia: identiteetin muodostuminen
EI ETSINTÄÄ JAPOHDINTAA
ON ETSINTÄÄ JAPOHDINTAA
EI SITOUTUMISTA
EPÄSELVÄ IDENTITEETTI
Nuori ei olemuodostanut kuvaaitsestään.
IDENTITEETIN ETSINTÄ
Nuori miettii aktiivisestiomaa elämäänsä.
ON SITOUTUNUT
LAINATTU IDENTITEETTI
Nuori toimii esimerkiksilapsuuden perheenperinteen mukaisesti.
SAAVUTETTUIDENTITEETTI
Nuori on käynyt läpietsintävaiheen jalöytänyt itseäänmiellyttävätvaihtoehdot.