MIKA PALMROOS
VALOKUIDUN PÄÄTTÄMINENKAUPUNGINTALOLLE
VALOKAAPELIENPÄÄTTÄMINENKAUPUNGINTALOLLE
Suunnittelu
Ensimmäiseksi tutustuin jakamotiloihin ja niihinkulkeviin johtoreitteihin, jotka oli tehty valmiiksi.
Rakennuksessa neljä kerrosta, joissa jokaisessa omajakamo.
Kaapelien veto jakamoiden välille käyttäen valmiiksitehtyjä reittejä jakamojen RK0 – RK1,RK2 ja RK3 välille.
Asennus välit oli noin 30- 50 metriä.
Tarvittavat osat tilattiin Tietosähkö Oy:ltä.
Jakamoiden/kerrosten välille saatiin näin nopeampiyhteys.
Toteutus
Tein päättötyön Kaupungintalolle, 02.12.2008-22.01.2009 välisenä aikana.
C:\Users\Mika Palmroos\Desktop\loppytyö kuvast\11052009282.jpg
Toteutus
Päätin kuidut jakamoihinhitsaamalla käyttäen Fujikura50 S.
Hitsasin yksi –jamonimuotokuidut käyttäenhäntäkuituja.
Hitsauksen jälkeen kuidutliitettiin dpx -adaptereillapaneeleihin.
Rk1 & rk2: 4kpl sm, 4kpl mm.
Rk3: 12kpl sm , 12kpl mm.
Rk0: rk1+rk2+rk3
Yht: 80kpl
Y:\päättötyö\IMG_0449.JPG
C:\Users\Mika Palmroos\Desktop\loppytyö kuvast\26012009087.jpg
Toteutus
 Merkitsin paneelit jakuidut, jotta tiedetäänmikä kuitu meneemihinkin kerrokseen.
Mittasin myös jokaisenmonimuotokuidun.
C:\Users\Mika Palmroos\Desktop\loppytyö kuvast\26012009090.jpg
Mittaaminen
Mittaaminen tapahtuiWavetekin FiberKit+:lla.Joka mittasimonimuotokuidunvaimennuksen.
Monimuotokuidutläpäisivät testin   
IMG_0597
Kustannukset
Pohdinta
Aiheen valinta oli hyvä, vaikka en valokuitua ollutaikaisemmin hitsannut, mutta nyt sain siihen tutustuakunnolla.
Mielestäni onnistuin työssä hyvin. Ongelmia oli vähäisenesim. pääjakamosta kolmanteen kerrokseen meneväkaapeli oli jäänyt lyhyeksi ja sen hitsauksessa oliongelmia hitsaus asennon takia ja työn aikataulu venyirakennuksen valmistumisen takia.
Opin hitsaamaan kuitua ja omatoimisesti tekemääntyöpaikalla töitä, opin myös mittaamaan valokuitua.
Työ sujui hyvin ja tein mielestäni hyvää jälkeä.