TYÖSSÄOPPIMISJAKSO BRNOSSA
 13.10 – 13.11.2012
 Monikulttuurisen toiminnan ohjaus
 Työssäoppimispaikat
drop-in center Pavlac klub
English kinderkarten Safirka
C:\Users\Kirsi\Pictures\Brno\SAM_0845.JPG
C:\Users\Kirsi\Pictures\Brno\SAM_0788.JPG
Pavlac klub
 Romanilasten- ja nuorten vapaa-aikakeskus
 Nuorten puoli, 13-18 vuotiaille
 Lasten puoli, 4-12 vuotiaille
 Alle 4 vuotiaat voivat vierailla vapaastivastuuaikuisen kanssa
 Avoinna ma-to 14 - 18
C:\Users\Kirsi\Pictures\3-4.11 Brno\SAM_0933.JPG
Pavlac klub, toiminta ja tavoitteet
 Viettää ohjattua ja mielekästä vapaa-aikaaturvallisessa ympäristössä
 Henkilökohtaista opastusta läksyissä jatietokoneen käytössä
 Mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisenkanssa myös henkilökohtaisista asioista
 Tsekin kielen opiskelu ja valistustyö
 Käyttäytymissääntöjen- ja yleisesti sääntöjennoudattamisen opettelu
Pavlac klub, käytännöt
 Molemmilla puolilla vähintään kaksi ohjaajaa
 osallistujia yleensä 5 – 12 lasta/nuorta
 Peruslähtökohtana antaa lasten viettäävapaa-aikaa haluamallaan tavalla. Opetus- javalistustyö toteutuu päivittäin muuntoiminnan ohessa.
 Ativiteettejä: kokkaaminen, lauta- jakorttipelit, piirtäminen, askartelu,musiikkileikit, tietokonepelit.
Safirka
 Päiväkodilla 4, noin 12 lapsen ryhmää
 Ryhmässä 2-3 ohjaajaa
 Jokaisessa ryhmässä yksi ohjaajista puhuupääsääntöisesti vain englantia
 Päivittäinen ohjelma hyvin säännönmukainenja suunniteltu
Safirkan päiväohjelma
 Askartelua tai muuta yhteistä puuhaa
 Aamupiiri klo 9: laululeikkejä tai keskusteluajonkin teeman ympärillä
 aamupala
Ulkoilu
 lounas klo 12
Päiväunet / rauhoittuminen
 välipala
Vapaata/ohjattua leikkiä, tilanteen mukaan
Tehtäväni Pavlac klubilla
 Osallistuin kaikkeen toimintaan, mihinkielitaito riitti
 Pyrin Antamaan kahdenkeskistä aikaa kaikillevuorollaan ja tilanteen mukaan
 Pitämiäni tuokioita: piirrä ja arvaa, tuulipallot,tavara-kim, paperiveneiden teko, letkajenkka,joulukorttien askartelu ja lämpimien voileipienteko yhdessä.
Tehtäväni Safirkassa
 Pääsääntöisesti toimin 3-vuotiaan pojanomana ohjaajana.
Toimintamalleja ja toimivia käytäntöjäerityislapsen kohdalla ei ollut vielämuodostunut.
 Osallistuin kaikkeen toimintaan ja kaikkienlasten ohjaukseen tilanteen ja tarpeenmukaan.
Odotukset ja tavoitteet
 Kehittää omaa englanninkielen taitoa.
 Saada rohkeutta mennä tilanteisiin joissa eiole ”omalla maaperällä”.
 Syventää omaa tietämystään kulttuurienerilaisuudesta aidossa ympäristössä.
 Perehtyä erilaisiin tapoihin toimia.
 Saada näkemystä ongelmiin, joita yhteisenkielen puute aiheuttaa.
Mitä opin
 Lapsen perusolemus on sama, riippumattataustoista.
 Ryhmät olivat erilaisesta taustasta huolimattahyvin samanlaiset käytännössä.
 Molemmissa ryhmissä löytyivät samat roolit.
 Elää hetki ”maahanmuuttajana”, antoi paljonajattelemisen aihetta.
Käytännön ongelmat
 Yhteisen kielen puuttumisen vuoksi,käytäntöjen, tavoitteiden ja toiminnansuunnittelun ymmärtäminen jäi väkisinkinpuutteelliseksi.
 Asioiden ja tapahtumien käsittelyä kaipasi,nimenomaan suomenkielellä olisi ollutmukava pohdiskella aina päivän tapahtumia.
Vierailukohteita
 Tukiasunto ja työpaja Veleta
 Päiväkoti ja vapaa-aikakeskus Romanilapsille
 SOS-lapsikylä
 Evangelic Academy
 Romanikulttuuri museo
C:\Users\Kirsi\Pictures\Brno\SAM_0850.JPG
C:\Users\Kirsi\Pictures\Brno\SAM_0852.JPG
C:\Users\Kirsi\Pictures\Brno\SAM_0801.JPG
Molempiin työpaikkoihin tunsin itsenitervetulleeksi. Erityisesti Pavlac klub oli hyvinlämminhenkinen ja välittävä yhteisö.
Suosittelen ehdottomasti ulkomailla tapahtuvaatyöharjoittelua. Sen tuomat kokemuksetrikastuttavat elämää syvemmin kuin pelkkänätyökokemuksena.
C:\Users\Kirsi\Pictures\3-4.11 Brno\SAM_0931.JPG
Kirsi kiittää!
C:\Users\Kirsi\Pictures\3-4.11 Brno\SAM_0936.JPG
C:\Users\Kirsi\Pictures\3-4.11 Brno\SAM_0930.JPG
C:\Users\Kirsi\Pictures\3-4.11 Brno\SAM_0937.JPG
C:\Users\Kirsi\Pictures\3-4.11 Brno\SAM_0944.JPG