C:\Documents and Settings\leena.saarela\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OGWFBN02\MP900407544[1].jpg
laajennetun työssäoppimisenkokeilussalaajennetun työssäoppimisenkokeilussa
Opiskelijanhenkilökohtainen ohjausOpiskelijanhenkilökohtainen ohjaus
Työssäoppiminenlaajenee -
laajeneekoohjaus ja tuki?!?
OHJAUSPROSESSI…
ENNEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALKUA
*Opettaja tiedottaa mahdollisuudesta opiskellatyössäoppimispainotteisesti (HOPS).
Opiskelija/huoltaja/opettaja/opo/työpaikkaohjaajailmaisee tarpeen työssäoppimispainotteiseen opiskeluun,esim. keskeyttäneen opinnot saadaan näin päätökseen.
Opettaja ohjaa työssäoppimispaikan hakemisessa jaopastaa työelämävalmiuksiin.
Opettaja arvioi työssäoppimispaikan soveltuvuuden.
Opettaja huolehtii: työssäoppimisen järjestämissopimus,työssäoppimisen sopimus, vakuutusasiat, ilmoitustyösuojelupiirille.
Opettaja ohjeistaa ammattiosaamisen näyttöihin.
*Opettajalla tarkoitetaan tässä esityksessä ylipäätään toisen asteen oppilaitosten eri rooleja.
…OHJAUSPROSESSI…
TYÖSSÄOPPIMISEN ALUSSA
Opettaja soittaa työpaikalle ja sopii käyntiajan.
Opettaja perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajanlaajennettuun työssäoppimiseen.
Yhdessä määritellään työssäoppimiselle tavoitteet (TOPS)ja käydään läpi arviointikriteerit ja ammattiosaamisennäytöt.
Työpaikkaohjaaja tiedottaa opiskelijan tulostatyöpaikalle, perehdyttää tehtäviin ja esittelee työkaverit.
Opiskelija noudattaa sovittuja työaikoja.
…OHJAUSPROSESSI…
TYÖSSÄOPPIMISEN AIKANA
MotivointiakannustustaOpettaja ohjaa opiskelijan oppimisprosessia jatyöpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijan työn tekemistätavoitteiden suuntaisesti. Motivointiakannustusta!
Opiskelija noudattaa sopimusta: tekee sovituttehtävät, täyttää oppimispäiväkirjaa, perehtyyammattiosaamisen näyttöön.
Työpaikkaohjaaja valmentaa myös näyttöön.
Ohjauskäynnin yhteydessä väliarviointi sovittujentavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja antaamahdolliset täydentävät oppimistehtävät.
…OHJAUSPROSESSI…
TYÖSSÄOPPIMISEN LOPPUVAIHEESSA
Yhdessä käydään arviointikeskustelutyössäoppimisen tavoitteiden saavuttamisesta.
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjenarviointi: opiskelija-opettaja-työpaikkaohjaaja(kolmikanta)
Opettaja huolehtii arvioinnin viemisestäoppilashallintojärjestelmään.
…OHJAUSPROSESSI
TYÖSSÄOPPIMISEN PÄÄTYTTYÄ
Palautekyselyt opiskelijalle, opettajalle jatyöpaikkaohjaajalle
Arviointi- ja palautetieto dokumentoidaan
Palaute opettajatiimeille toiminnankehittämistä varten.
Roolit prosessikaaviossa - Opiskelijan ohjauksen malli: YSAO
http://toplaaja.purot.net/oppilaan_ohjaus/prosessikuvaus_ysao.png
Ohjauksen prosessi LAVA-LATU-LAKI-mallissa (TTS)
http://toplaaja.purot.net/tts/atrain.jpg
KUULUMISIA KENTÄLTÄ…
OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA LAAJENNETUSTATYÖSSÄOPPIMISESTA
positiivinen näkemys: hyvä menetelmä
Oppivat hyvin ja pitivät (monipuolisista) tehtävistä.Saaneet tehdä enemmän kuin koulussa.
Hyvä juttu, jota pitää jatkaa. Pitäisi tiedottaa enemmän.
Työpaikalla ohjaaminen ei ole ollut ainoastaan yksittäisenhenkilön varassa, vaan useampi työntekijä on osallistunutohjaamiseen
On saanut neuvoja asioiden toteuttamisessa, vastauksiarunsaisiin kysymyksiin ja perusteluja siihen miksikannattaa tehdä näin eikä noin
…KUULUMISIA KENTÄLTÄ
”Kun tietää tosissaan mitä tekee ja sitä tekee tarpeeksi useinniin kyllähän asiat pikkuhiljaa jää mieleen, eikä tarvitse enääkysellä. Ja saa samalla myös itseluottamusta!”
Esim. lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneillailman laajennettua työssäoppimista olisi "reikäinen /hyppytunti”-lukujärjestys
mahdollisuus valmistua nopeammin
lisää työllistymisen mahdollisuutta -> työssäoppimisjaksonansiosta on syntynyt työsuhde
alkuopastukseen kaivataan lisää tietoa, erityisesti kunopiskelija menee räätälöidysti eikä muun ryhmän kanssasamaan aikaan
opiskelijoille oli merkitty poissaoloja oppilaitoksesta ->tiedonkulun ongelmia
Loppupäätelmiä
Alkuohjauksen merkitys on erittäin tärkeä!
Ohjausta tarvitaan aina, kun opiskelijanelämään, oppimiseen yms tulee jokin muutos.
Määrä ei korvaa laatua.
Jos alkuohjaus ontuu ja pelisäännöt jäävätepäselviksi, ohjausta tarvitaantyössäoppimisen edetessä moninkertaisesti.
Ohjaaminen ei ole yhden ihmisen tehtävä.