9. LK VANHEMPAINILTATI 29.10.2013 KLO 18.00TERVETULOA!
ILLAN TEEMAT:
SARIOLAN AJANKOHTAISET ASIAT
   YSILUOKKA – PÄÄTTÖTODISTUS 31.5.2014
MITÄ PERUSOPETUKSEN JÄLKEEN?
KOULUN OHJAUS VALINNAN APUNA
YHTEISHAUN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS,OPISKELIJAVALINTA, PÄÄSYKOKEET
HIUKAN KOULUTUSVAIHTOEHDOISTA
– MISTÄ LISÄÄ TIETOA?
OPPILAANOHJAUS VALINTOJEN TUKENA
 - Ammatinvalinnanohjaukselliset sisällöt alkavat 8. luokalta:tietoa koulutuksesta, ammateista, omien kiinnostusten arviointia
 - Terveydelliset tekijät
 - TET-jaksot
 -9. lk oppilaitokset ja koulutusalat
 - Mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja vierailijoita
 - HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
 - Opon rooli valintaprosessissa
 - Vanhempien rooli
YHTEISHAKU 24.2.-14.3.2014
    -UUSI SIVUSTO  www.opintopolku.fi
     -haku tehdään koulussa opon tunnilla vk 10 (3.-7.3.)
     - miten hoidetaan huoltajan kuuleminen, kun sähköinenhakukaavake ei tunne huoltajan allekirjoitusta?
     -1-5 hakutoivetta
     -valituksi tulemisen ratkaisee päättötodistus
     - uutta: mahdollisiin pääsykokeisiin kutsutaan kaikki      hakijat!
 
OPISKELIJAVALINTA
Perusperiaate: ei ennalta määrättyjä pisterajoja, vaanopiskelijat otetaan oppilaspaikoilleparemmuusjärjestyksessä
-Lukioihin: lukuaineiden keskiarvon mukaan
-Erikoislukioihin lisäpisteitä harrastuksista ym
-Jotkut lukiot määritelleet keskiarvon alarajan
-Ammatilliseen koulutukseen: pisteiden mukaan
YHTEISVALINNAN PISTELASKU UUDISTUI –haku ammatilliseen koulutukseen
Tähän vuoteen saakka pisteitä sai:
-3p hakemisesta heti peruskoulun jälkeen
-3p kiinnostuksesta (=ensimmäinen hakutoive, 1p toinenhakutoive)
-4-16p kaikkien aineiden keskiarvosta
-2-8p taitoaineiden kolmesta parhaasta arvosanasta
-sukupuolesta 0 tai 2p
-mahd. pääsykokeesta 1-10p
Esimerkkejä – siis ennen vuotta 2014 :
Yleinen koulumenestys (=kaikkien aineiden keskiarvo)
5,50-5,74 = 4p.7,25-7,49 = 11p.
5,75-5,99 = 5p.7,50-7,74 = 12p.
6,00-6,24 = 6p.7,75-7,99 = 13p.
6,25-6,49 = 7p.8,00-8,24 = 14p.
6,50-6,74 = 8p.8,25-8,49 = 15p.
6,75-6,99 = 9p.8,50-         = 16p.
7,00-7,24 = 10p.
Esimerkkejä – siis ennen vuotta 2014 :
Taitoaineiden arvosanat: KOTITALOUS, KUVATAIDE,KÄSITYÖ, LIIKUNTA JA MUSIIKKI
    Näistä kolmen parhaan keskiarvo pisteiksi:
    5,50-5,99 = 2p.        7,50-7,99 = 6p.
    6,00-6,49 = 3p.              8,00-8,49 = 7p.
    6,50-6,99 = 4p.               8,50-         = 8p.
    7,00-7,49 = 5p.
 
UUSI PISTELASKUMALLI OPPILAIDEN KANSIOISSAMuutokset 2014:-Saat 8p, jos sinulla ei ole opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassakoulutuksessa tai lukiokoulutuksessa- Saat 6p, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän samana vuonna, kun haet(Myöhemmin saat tämän sijaan 6p, jos olet suorittanut kymppiluokan, ammattistartin, valmentavan ja kuntouttavan opetuksen,kotitalousopetuksen (talouskoulu) tai kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan.)-Saat 2p ammatillisesta koulutuksesta, jonka olet hakiessasi merkinnyt 1. hakutoiveeksi-Saat 2p, jos hakemaasi ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneista alle 30% on samaasukupuolta kuin sinä-Saat 1-16p yleisestä koulumenestyksestä eli kaikkien aineiden keskiarvosta(uudella taulukolla esim. 5,50-5,74=>1p., 9,25-10,00=>16p.)-Saat 1-8p kolmen parhaan taitoaineesi keskiarvosta(uudella taulukolla esim. 6,00-6,49=>1p., 9,50-10,00=>8p.)-Mahdollisesta pääsykokeesta voi saada edelleen 1-10pTänä vuonna laskeskellaan pisteitä vielä vanhalla kaavalla, jotta voitaisiin verrata omia pisteitä viime vuodensisäänpääsyrajoihin…
ESIMERKKEJÄ
Hannu Hakijan yhteisvalintatulos:
1. TREDU, Sammonkatu 45
Liiketalouden perustutkintovarasijalla 5.
2. VAAO, Valkeakoski
Liiketalouden perustutkintohyväksytty
3. TREDU, Kangasala
Elintarvikealan perustutkintoperuuntunut
4. TREDU, Kangasala
Hotelli-, ravintola- ja cat.alan perustutk.peruuntunut
5. AHLMANIN AMMATTIOPISTO
- Hotelli-, ravintola- ja cat. alan perustutk.peruuntunut
”JOUSTAVA VALINTA” MUUTTUU”HARKINTAAN PERUSTUVAKSI VALINNAKSI”
Oppilaitos voi valita ammatilliseen koulutukseen erityistenhenkilökohtaisten syiden perusteella osan hakijoistapistejärjestyksestä riippumatta.
Perusteina voivat olla vain oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt jatodistusten vertailuvaikeudet (ei enää harrastuneisuus,työllistyminen, urheilijat)
Liitteeksi ajantasaiset asiantuntijalausunnot
Hakiessaan harkinnanvaraisessa haussa oppilas on ”kahdessajonossa”
Oppilaitos huomioi perusteet ja mahdollisuudet selviytyäkoulutuksesta
HAASTEITA OHJAUKSELLE TÄLLÄ HETKELLÄ:
Yhteishaun valintaperusteet ja hakujärjestelmä muuttuvatsamanaikaisesti – kiireellä?
Kaikkien oppilaitosten kotisivuilla ei vielä ajantasaista tietoa
HUOM: väärä valinta vaikeuttaa jatko-opintopaikan saantiaseuraavalla kerralla
Koulutusopas ei enää ilmesty kirjana – pääsetkö nettiin?
Onko opintopolku.fi tarpeeksi selkeä peruskoululaisenkäyttöön? Valmistuuko se niin, että ehdimme harjoitella sitäkoulussa tarpeeksi?
Lisäävätkö kuulopuheet/tiedot koulutustarjonnan tulevistamuutoksista epävarmuutta?
YHTEISVALINNAN TULOKSET
TO 12.6.2014
 alkaa hyväksymiskirjeiden postitus
 oppilas voi saada tiedon sähköpostiinsa
 lukiot julkaisevat nimilistat
 oma nimi voi löytyä oppilaitoksen kotisivulta
 Sariolan opo saa tiedot hyväksytyistä klo 8
Opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava!
Entä jos ei tärppää…
Jälkiohjauskirje
Varasijat
Oppilaitosten omat infotilaisuudet ja lisähaut
Ammattistartit ja lisäopetus (10.lk), joille oma yhteishaku
Opo ohjeistaa keväällä, tavoitettavissa 12.-13.6.
Etsivä nuorisotyö
KOULUTUSVAIHTOEHDOISTA
LUKIOT: yleislukiot, erikoislukiot
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT
YHDISTELMÄTUTKINNOT
Kaksoistutkinto: ammatillinen & yo (3v.)ammatillinen & ammatillinen (4v)
Kolmoistutkinto:  ammatillinen & lukio & yo (4v)
HUOM. Hakuvaiheessa kysytään kiinnostus lukio-opintoihin, varmistetaanpaikan vast.ottaessa. Ei siis enää suoraa hakua näihin yhdistelmiin!
Mistä lisää tietoa?
 UUSI OSOITE www.opintopolku.fi, sisällön tuottaminen vielä kesken!
 Koulutusopas nyt vain sähköisenä;
                TREDU/Tampereen lukio-opas tulossa pian!
        JATKO-OPINTOILTA Kangasalan ysiluokkalaisille ja huoltajille Pikkolassa
                ma 25.11. (sekä iltapäivä yseille to 28.11.)
         Oppilaitosten info- ja vanhempainillat, avointen ovien päivät
            - esim. TREDUN toimipisteet marras-helmikuun aikana,
                  Kangasalan lukio ke 22.1.14
Oppilaiden tutustumiskäynnit ja ammattipäivät