Vanhempien jaryhmänohjaajien yhteistyö
Pateniemen lukio
29.10.2008
1A Aino-Inkeri Suomela
1B Tuija Anttila
1C Katri Mäkinen
Illan ohjelma
Opiskelu luokattomassa lukiossa
Opintojen suunnittelu jaeteneminen
Ylioppilastutkinnon rakenne
Opiskelijoiden ohjaus ja tuki
Vanhempien apu ja tuki
Jaksotodistus
Poissaolot
Lukiossa opiskellaan 75 kurssia
Kurssikertymät, mikäli tavoite 3v
1. vuonna 30 kurssia
2. vuonna 30 kurssia
3. vuonna 15 kurssia
Pidempi opiskeluaika on myösmahdollinen (sovittava erikseen).
Opinnoissa eteneminen
Ohjeet kurssien suoritusjärjestyk-sestä luettavissa opinto-oppaasta
Oppiaineen oppimäärästä 2/3 onsuoritettava hyväksytysti
Vähintään 4 kurssia / jakso, jottaopiskelu on päätoimista
Huoltajien osuus seurannassa
Koulu tiedottaa opintojenetenemisestä jaksotodistuksella
Huoltaja allekirjoittaa
Opiskelija näyttää ro:lle
Yhteistyö ro:n ja huoltajien välillätarvittaessa
Täysi-ikäisellä opiskelijalla ei oleenää huoltajaa, muttanumeroarviointi on julkista
Jaksotodistuksen merkinnät
Numeroarviointi 4-10
Pakolliset
Syventävät
Kirjainarviointi S ja H
Soveltavat
Hylättyjä ei lasketa kurssikertymään
PO = poissaolojen vuoksi arvioimatta
K = keskeytetty
T = osasuoritus puuttuu (täydennettäväseuraavan jakson aikana, muuten K)
Uusintakoe
Kerran jaksossa lauantaisin
Yhden kokeen voi uusia
Mikäli kurssin arvosana on 4 tai Htai mikäli on ollut kokeesta pois
Poissaolo kokeesta oltavahyväksytysti selvitetty
Ilmoittaudutaan lomakkeella
Poissaolot
Lukiolain mukaan ”lukiolaisen onosallistuttava opetukseen”
Kaikille poissaoloille ja myöhästymisilleoltava hyväksytty syy ja kirjallinenselvitys mustekynällä
Mikäli poissaoloja on liikaa,kurssisuoritusta ei voida arvioida
Tiedossa oleviin poissaoloihin anotaanlupa etukäteen (lomake)
Koeviikolla poissaolot ilmoitettava sekäpuhelimitse kansliaan että jälkikäteenkirjallisesti
Opiskelijan vastuu poissaoloista
Tietää itse, milloin on ollut pois
Ottaa selvää, mitä kurssilla onpoissaolon aikana tehty
Pyytää opettajalta jaetun materiaalin
Selvittää poissaolonsa kirjallisestivälittömästi kouluun palattuaanjokaiselle opettajalle
Ohjaus ja tuki koululla
Tuutorit
Ryhmänohjaaja
Aineenopettajat
Opinto-ohjaaja
Rehtori
Terveydenhoitaja
Erityisopettaja
Ryhmänohjaajan tehtävä
Linkki kodin, opiskelijan ja koulunvälillä
Ro-tuokiot!
Opintojen etenemisen seuranta
Opiskelijan tuen tarpeenhavainnointi