LTlogoväri5cmtarkka
TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET YLI 64-VUOTIAAT
Lähde:Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
TIELIIKENTEESSÄ LOUKKAANTUNEET YLI 64-VUOTIAAT
Lähde:Tilastokeskus, tilastointi muuttunut.vuonna 1995 ja 2003. Vuosi 2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
Tieliikenteessä kuolleet iäkkäät henkilöautonkuljettajat 1989 - 2007
Lähde: Tilastokeskus, iäkäs = 65-vuotias tai sitä vanhempi, 2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
Iäkkäiden henkilöauton kuljettajien henkilövahingot1989 - 2007
Lähde: Tilastokeskus, tilastointiperusteet muuttuneet 1995 & 2003, iäkäs = 65-vuotias tai sitä vanhempi.  2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
Iäkkäillä voimassa olevien ajokorttien määrä 1996 - 2006
Lähde: Tilastokeskus, iäkäs = 65-vuotias tai sitä vanhempi
LTlogoväri5cmtarkka
IÄKKÄIDEN OSUUS HENKILÖAUTOSSA KUOLLEISTA
Lähde:Tilastokeskus ja Liikenneturva , 2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET YLI 64-VUOTIAATTIENKÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN
Lähde:Tilastokeskus   2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
TIELIIKENTEESSÄ LOUKKAANTUNEET YLI 64-VUOTIAATTIENKÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN
Lähde:Tilastokeskus,  2007 ennakkotietoja
LTlogoväri5cmtarkka
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2007 ennakkotietoja
Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000henkeä kohden vuonna 2007
Iäkkäiden yli 75-vuotiaidenkuljettajien väestöönsuhteutettu kuolemanriskion hieman koko väestöäsuurempi
LTlogoväri5cmtarkka
TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET IKÄRYHMÄN 100 000 HENKEÄ KOHTI VUONNA 2006
Lähde: Tilastokeskus
LTlogoväri5cmtarkka
Nuorten henkilövahinkojen määrä edelleen korkealla
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Vuosi 2007 ennakkotieto
Ikä 15, mopoilija
398 henkilövahinkoa
Ikä 18, henkilöautossa
342 henkilövahinkoa
mopoilijoiden henkilövahingot ovat lisääntyneet selvästi
LTlogoväri5cmtarkka
Iäkkäät harvoin vakavissa onnettomuuksissaosallisina rattijuoppoina
Kuolemaan johtaneissaonnettomuuksissa osallisistarattijuopoista kolmannes onnuoria ja yli puolet (59 %) onalle 35-vuotiaita.
Kuolemaan johtaneissaonnettomuuksissa osallisistarattijuopoista yli 90% onmiehiä.
Lähde: Tilastokeskus , 2007 ennakkotietoja