1_tytot_soutaa.jpg
1_tytot_soutaa.jpg
Etelä-Savolla on ratkottavana monia haasteita, mm:
Bkt/asukas Etelä-Savossa 73,3% koko maan tasosta
vuonna 2010
Etelä-Savo keski-iältään (45,9 v) maan vanhin maakunta
vuonna 2012 (koko maa 41,3 v)
Etelä-Savo väestöään eniten menettävä maakunta
2000-luvulla , vuonna 2012 väestö väheni 0,62%
Etelä-Savon syntyvyys maakuntien alhaisin , Etelä-Savossa
syntyi 7,4 lasta 1000 asukasta kohti vuonna 2012 ja koko
maassa 11,0
Tästä ponnistamme
Väestönmuutos
Lähde: Tilastokeskus, Väestönmuutosten ennakkotilasto
Muuttoliike
Lähde: Tilastokeskus, Väestönmuutosten ennakkotilasto
Puukauppa
Etelä-Savo puukaupan kärjessä!
Puukauppa vilkastui vuoden 2013alkupuoliskolla erityisesti Etelä-Savossa,jossa puukauppoja tehtiin peräti 22%enemmän, kuin viime vuonna vastaavallaajanjaksolla. Koko maassa puukaupatlisääntyivät samaan aikaan vajaat 10%.
Etelä-Savo on monella mittarilla mitattunametsätalouden kärkimaakunta. Muunmuassa ainespuuvarojen käyttöaste onollut vuosina 2007-2011 maan korkein eli85,6% kestävästä hakkuusuunnitteesta.Tällöin noin 11% koko maassa ostetustapuusta oli peräisin Etelä-Savosta – Nytalkuvuonna Etelä-Savon osuus koko maanpuukaupoista on noussut peräti 15%:iin,iloitsee aluejohtaja Antti Heikkilä.
Metsäkeskus 16.8.2013
Yöpymiset tammi-heinäkuussa 2012-2013
Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto
Yöpymisten lisäys Etelä-Savossa tammi-heinäkuussa 2012-2013
-kotimaasta +15,77 %
-ulkomailta +31,03%
-Venäjältä +45,19%
Yöpymisten muutos koko maassa tammi-heinäkuussa 2012-2013 oli -0,36%
Liikevaihdon kehitys, kaikki toimialat
Liikevaihdon kehitys, teollisuus ja rakentaminen
Liikevaihdon kehitys, kauppa ja palvelut
Kiinteistöluovutukset Etelä-Savossatammi-kesäkuu 2011-2013
Lähde: Maanmittauslaitos, Kauppahintatilasto
Kiinteistöluovutukset käsittävät kauppojenlisäksi vastikkeettomat saannot
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2011, € / asukas
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2011, € / asukas