Tietokannat:MySQL ja PostgreSQL
Yleistä
Relaatiotietokantaohjelmisto, jolla voidaanluoda, ylläpitää ja muuttaa ja hallinnoidatietokantoja
Avoin lähdekoodi vapaalla GNU GPL -lisenssillä,mutta myös saatavilla kaupallisella lisenssillä
Useimmiten käytetty tämän tyyppisistäohjelmista
Plussaa:
Helposti saatavilla
Helppokäyttöinen
Nopea
Miinusta:
Ei yhtä paljoa ominaisuuksia kuin joillakinmuilla vaihtoehdoilla.
Historiaa
Suomalainen Michael Widenius ja ruotsalainenDavid Axmark loivat vuonna 1995
Ensimmäinen versio vuonna 1996
MySQL AB yritys
Sun Microsystems osti vuonna 2008
Ohjelmistoyritys Oracle Corporation ostivuonna 2009
Käyttöä ja toimintaa
Usein käytetään PHP, Python- ja Perl-ohjelmointikielien kanssa
Sisältää myös rajapinnan joihinkin muihinohjelmointikieliin: esim. C, C++, C#, Smalltalk,Java, Ruby, TCL
CREATE, SELECT, SHOW, INSERT, DROP jne...
On myös olemassa ohjelmia joilla tietokannanluonti ja hallinnointi on helpompaa, esim.MySQL Workbench
Yleistä
Avoimena lähdekoodina jaettava tietokannanhallintajärjestelmä
Perustuu kansainväliseen ohjelmoijien jayritysten muodostaman yhteisön tekemäänyhteistyöhön
Kehitetty yli 15 vuotta
Parhaita puolia tyyppien määritteleminen
Historiaa
Kehitys alkoi Kalifornian Berkeleyn yliopistossa
Michael Stonebraker ja Postgres-projekti
Postgres tähtäsi minimimäärään ominaisuuksia,joilla saatiin täysi tuki erilaisille tietotyypeille
Projekti päättyi vuonna 1993
Seuraavana vuonna kaksi Berkeleyn opiskelijaaloivat Postgres95:n, josta tuli vuonna 1996PostgreSQL
Ominaisuuksia
Toimii Windowsilla, useimmilla Unix-pohjaisillaja Unixin kaltaisilla käyttöjärjestelmillä (esim.Linux, Mac OS X)
Tietokannan koko rajoittamaton
Taulukon koko enintään 32 TB
Rajoittamaton indeksimäärä taulukkoa kohti
Ominaisuuksia
Voidaan ohjelmoida funktioita
Käännetyillä kielillä (C, C++, Java)
Tulkattavilla kielillä (Perl, PHP, Python)
Tilastollisella kielellä (R-kieli)
Sisäänrakennettu pgSQL
Funktioiden suoritus kutsujan tai käyttäjänoikeuksilla
Ominaisuuksia
Voidaan käyttää käyttäjän itse määrittelemiäindeksejä
Käyttäjä voi määritellä uusia tyyppejä kutenoperaattorit, arvoalueet ja tyyppimuunnokset
Tietotyyppejä paljon, esimerkiksi IP- ja Ipv6-osoitteet, MAC-osoitetyypit ja taulukot
Muita ominaisuuksia: salatut yhteydet,varmuuskopiointi palvelimen ollessatoiminnassa