YLIOPISTOJEN AASIA-VERKOSTO19.03.2013
HTTP://WWW.ASIANET.FI
     .COM/ASIASTUDIES
C:\Users\samkol\Downloads\f_logo.jpg
VERKOSTO LYHYESTI
Verkoston tehtävänä on edistääAasian liittyvää
opetusta
tutkimusta ja
henkilövaihtoa
verkoston jäsenyliopistoissa.
HISTORIA
verkosto perustettiin vuonna 1996
verkoston koordinointi siirrettiin Helsinginyliopistosta Turun yliopistoon vuonna 2001
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksenperustamisen jälkeen koordinointi on hoidettusieltä, vuodesta 2006
JÄSENYLIOPISTOT
Aalto-yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
ORGANISAATIO
Verkoston johtaja on yliopistotutkija, dosentti LauriPaltemaa Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskukselta.
Verkoston koordinointiyksikön muodostavat:
Koordinaattori Silja Keva
Yliopisto-opettaja Samu Kolehmainen
Koordinaatioyksikkö pyörittää verkoston päivittäistätoimintaa ja toteuttaa verkoston johtoryhmän määräämiätehtäviä.
Johtoryhmän muodostavat jäsenyliopistojen edustajat jajokaisesta yliopistosta johtoryhmässä on sekävarsinainen, että varajäsen.
MITÄ VERKOSTOTARJOAA?
Aasian ohjelma:
poikkitieteellinen kanditason opintokokonaisuus, jokakeskittyy Itä- ja Kaakkois-Aasiaan
ohjelma voidaan suorittaa kokonaisuutena (n. 25 op) taiosissa
5 moduulia:
A: Cultural History of East and Southeast Asia
B: Society and Politics in East and Southeast Asia
C: Business in East and Southeast Asia
D: Language and Communication in East and Southeast Asia
E: India in World Politics
Maisteritason kurssit
tällä hetkellä verkosto tarjoaa n. 15maisteritason kurssia
kurssit käsittelevät niin alueen historiaa,kulttuuria, yhteiskuntia kuin talouskehitystä
maisterikurssit eivät muodosta omaaopintokokonaisuuttaan, opiskelijat täydentävätniillä tutkintojaan kotiyliopistoissaan
Jatko-opinnot
verkosto tarjoaa myös metodologia- jateoriaopintoja tohtorikandidaateille
tarjottavat kurssit :
Fieldwork Methods in Asian Studies
Localising Theories
VERKKO-OPETUSHAASTEENA
 Opiskelija-aineksen monimuotoisuus
Aasia-opintoihin hakeudutaan niinhumanistisista kuin insinööritieteistä
Poikkitieteellisyys
tuleeko keskittyä tieteenalojenperusteiden läpikäymiseen?
Oppimisen varmistaminen
koskee niin sisältöä kuin opetusmetodeja
KOREAN ESIMERKKI
Yliopistojen Aasia-verkosto liittyi Korea FoundationinGlobal e-schoolin projektiin, jonka tarkoituksena onedistää Koreaan liittyvien opintojen leviämistä.
Projektia, ”Global KF E-School Project in Eurasia”,koordinoidaan Budapestista, Central EuropeanUniversitystä.
Projektin myötä verkosto tarjosi syksyllä 2012 kurssin”Korea in International Relations” Turun yliopistolle jaAalto-yliopistolle.
Luennot lähetettiin Budapestista torstaisin Suomenlisäksi Wieniin, Pariisiin ja Kazakstaniin.
MITÄ OLI OPITTAVISSA?
Innovatiivisen kurssin vaikutus jää vähäiseksi, mikälikurssisisältöä ei saada toimitettua osallistujille
vuorovaikutukseen patistaminen ei riitä, ellei sille varataaikaa ja resursseja
suuruuden ekonomia ei tuota parhaita ratkaisuja, mikälipysyttäydytään vanhoissa malleissa
hyvin toteutettuna sulautettu opetus tuo lisäarvoa