Keskuskaavio, esimerkki 1
Piirikaavio, esimerkki 1
SLY
Käyttö-/ohjauskytkimet
Varaavanlämmityksenohjaus
Sähkönhintatietotariffikello/vko-ohjauslaitteen
 kosketin K2
Lämpimänkäyttövedenlämmitys
Sähkönhintatietotariffikello/vko-ohjauslaitteen
 kosketin K2
Viiverele estääkytkentäpiikinsähkön hinnanvaihtuessa
Tehorajoitus
(VKO-ohjaus)
Ohjattavatlämmitysryhmät
Kytkennässä on varattu mahdollisuussiihen, että jakeluverkkoyhtiö ohjaalämmityksiä pois päältä ohjauslaitteenkoskettimen K3 avulla. Tällöin kaikki selämmitys, jonka ohjaus tapahtuukontaktoreilla 2K1, 3K1 ja 6K1, ovat poispäältä sulkuaikana. Vakiokytkennässä onvarattu kontaktori 5K1 ohjaamatontalämmitystä varten.
Tehorajoituksen(verkkokäskyohjaus)ohjaamat lämmitysryhmät
Kiuasristeily
Kiukaan kanssavuorottelevatlämmitysryhmät
Kiukaan termostaatti ohjaa kontaktoria 10K11,jolloin avautuva kosketin katkaisee ohjausvirtapiirinlämmityskontaktori 2K1:ltä. Tällöin lähtöön 2kytketyt lämmitykset kytkeytyvät irti verkosta. Kunkiukaan termostaatti ohjaa kiukaan pois päältä,lämmitys ohjautuu jälleen päälle.
Kiukas siis lisää kokonaistehoa Pkiuas - Pvuorotteluverran. Esimerkiksi, jos ryhmässä 2 on kytkettynälämmitystehoa 4 kW ja kiuas on teholtaan 6 kW, onkiukaan aiheuttama teholisäys 6 kW - 4 kW = 2 kW.
Esimerkki kiuasristeilyn kustannusvaikutuksesta
Ilman kiuasristeilyä
Kiuasristeily (4 kW)
Laskettu sähkölämmitysteho +lämminvesivaraaja
7 kW + 3 kW
7 kW + 3 kW
kiuas
6 kW
2 kW (vuorottelematon osa)
Muu kulutus
4,5 kW
4,5 kW
Kokonaisteho
20,5 kW
16,5 kW
Pääsulakkeet
3x35 A
3x25 A
Liittymismaksu (Vattenfall6/2005)
2400 €
1760 €
Perusmaksu /a
396 €
256 €
Kustannussäästö 640 € + 140 €/a