Ohjeita kotiopiskelun tueksi
C:\Documents and Settings\asta.viitanen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WDUBSXM7\MCj03974640000[1].wmf
C:\Documents and Settings\asta.viitanen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YVLCTYXC\MCj03974900000[1].wmf
Oppiminen ei ole keino päästätavoitteeseen vaan se on tavoiteitsessään.
Isoniitun koulu 2009
Oppimistyylit
Meillä kaikilla on oma tapammeoppia uusia asioita ja muistaaopittua.
Oppimistyyli on tapa, jolla kukinvastaanottaa uutta tietoahelpoimmin.
Oppimistyyli perustuu yhden taiuseamman aistin käyttöönoppimistilanteissa.
Tunnista oma oppimistyylisi jahyödynnä vahvuuksiasi uudenopettelussa.
C:\Documents and Settings\asta.viitanen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WT6N49YF\MCj03975260000[1].wmf
Tunnista oma oppimistyylisi
AUDITIIVINEN TYYPPI
Parannan oppimistani, kun
 kuuntelen tunneilla
 keskustelen asioista ja ideoista
 muistelen esimerkkejä, tarinoita
 luen muistiinpanoni ääneen
 etsin hiljaisia paikkoja tuottaakseniideoita
VISUAALINEN TYYPPI
Parannan oppimistani, kun
 katselen kuvia, videoita, kalvoja
 käytän yliviivaustusseja ja värejämuistiinpanoissa ja alleviivauksissa
 piirrän asioita, käytän kaavioita
 tuotan mielikuvia muistiinpanoistani
TEKSTIIN KESKITTYVÄ TYYPPI
Parannan oppimistani, kun
  kirjoitan ja luen listoja, otsikoita,sanakirjoja
 teen muistiinpanoja, raportteja, aineita
 luen käyttö- ja toimintaohjeita
 kirjoitan muistiinpanot ja sanatuudelleen ja uudelleen
TOIMINNALLINEN (KINESTEETTINEN)TYYPPI
Parannan oppimistani, kun
 pyrin aina etsimään käytännönesimerkkejä
 yritän ja opin erehdyksistäni
 kokeilen asioita käytännössä
 laitan paljon esimerkkejä vastauksiini
  teen mielikuvaharjoituksia
Oppimistaidot
Oppimistavoitteensaavuttamiseen tarvitaan...
     - realistisia tavoitteita
- hyviä suunnitelmia
- oikeita lukutapoja
- tietoa oppimisesta
- fyysistä kuntoa ja vireyttä
... ja ennen kaikkeamyönteistä asennetta jaitseluottamustaoppimiseen!
Oppimistekniikat
Aktiivinen tuntityöskentely tuottaa tulosta:
- alleviivaa oppikirjan tekstistä tärkeät asiat  (mikäli on lupa merkintöjen    tekemiseen koulun kirjoihin)
- jäsentele tekstiä numeroimalla
- tee kirjan marginaaliin reunahuomautuksia
- tee muistiinpanoja
- tee aiheeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä opettajalle
VINKKISinun on helpompi seurata opetusta, jos olet sitä askeleen edellä: lue silmäillen läpi seuraavalla kerralla käsiteltävä asia. Näin asia on sinulle tuttu jo käsittelyvaiheessa.
Läksyjen lukeminen
Tavoitteena on luetun aineksenydinkohtien mieleenpainaminen jasisällön ymmärtäminen.
Ei ole olemassa helppoa ja kaikillesoveltuvaa tiedonmieleenpainamiskeinoa: jotkutmuistavat lukemansa ensimmäisenlukemisen jälkeen, useimpien onkuitenkin kerrattava lukemaansa.
Kannattaa pyrkiä opettelemaankokonaisuuksia irrallisen tiedon sijaan.(esim. historiassa: millaista oli 1600-luvun Ranskassa, Venäjällä, Suomessa –erot ja yhtäläisyydet)
C:\Documents and Settings\asta.viitanen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\01QVGD6B\MCj03967000000[1].wmf
SSMK-tekniikka
Hyviä oppimistuloksia on saatu käyttämällä SSMK-tekniikkaa:
1. SILMÄILE läksy ensin kokonaan. Lue otsikot, tutki kuvat ja kuvatekstit,silmäile taulukot ja kuviot.
2. SYVENNY tämän jälkeen läksyyn siten, että luet sen huolellisesti läpi.Alleviivaa tärkeät sanat ja kohdat (tukisanat). Voit myös kirjoittaa ne kirjanmarginaaliin tai vihkoon. Selvitä myös itsellesi vieraat käsitteet – oppikirjantakaa löytyy usein keskeistä sanastoa.
3. MUISTELE läksy tässä vaiheessa kappale kerrallaan. Pysähdy jokaisenkappaleen jälkeen ja muistele, mitä kappaleessa käsiteltiin. Samalla voitkoota itsellesi miellekarttaa. Muistelemalla saat selville, mitkä kohdat eivätole jääneet mieleesi ja mitkä kohdat vaativat vielä kertaamista. Itsensäkuulustelu parantaa tuloksia.
4. KERTAA  lopuksi läksy kokonaan. Kertaus on tehokkainta, kun suoritat senjonkin aikaa lukemisen ja muistelemisen jälkeen.
Kokeisiin valmistautuminen
Oppimisen jaksottaminenkannattaa: aloita kokeisiinvalmistautuminen ajoissa!
Käytä valmistautumiseenSSMK-tekniikkaa.
Valmistaudu niin hyvin, ettävoit koetta edeltävänä iltanavain kerrata koealueenkeskeiset asiat.
KOETILANTEESSA
1.Lue ensin kaikki tehtäväthuolellisesti.
2.Päätä vastausjärjestys omansisäisen tuntemuksesimukaisesti.
3.Jätä vaikealta tuntuva tehtäväväliin, voit palata siihenmyöhemmin. Yritä kuitenkinvastata kaikkiin kysymyksiin.
4.Luonnostele vastaus, ennenkuin kirjoitat sen koepaperiin.
5.Pyri vastaamaan selkeästi jaytimekkäästi.
6.Käytä koeaika kokonaan.
7.Tarkista vastauksesi.
C:\Documents and Settings\asta.viitanen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WT6N49YF\MCj03966820000[1].wmf
Aiheeseen liittyviä linkkejä
Oppikirjojen verkkotehtävät 1-9 luokillewww.koulukanava.fiwww.otava.fi/oppimateriaalitwww.tammi.fiAlakoulun linkkiluettelowww.kolumbus.fi/mm