Dialogi
William Isaacs
Kauraa
Tiimissämme on ollut suuresti puhetta dialogista, jasiitä kuinka se meillä sujuu vai sujuuko? Siksi valitsinviimeiseksi kirjakseni ennen vaihtoon lähtemistäWilliam Isaacs:n teoksen Dialogi ja yhdessäajattelemisen taito.
Kirja oli mielyttävä lukea vaikka tosin melko pitkän.390s.
Kirjan mukaan dialogin 4 pääpointtia ovatkuunteleminen, kärsivällisyys, kunnioitus ja suora puhe.Nämä seikat tulisi jokaisen akatemialaisen opetella,jotta pajat sujuisivat paremmin ja keskustelu olisihedelmällisempää. Pinkut suosittelen!
Kuunteleminen
Kuuntelemisen jalo taito, sinulla on 1 suu ja 2 korvaa käytäniitä siinä suhteessa.
Hyvä kuuntelija keskittyy puhujaan ja siihen mitä sanotaan.Pelkkä hiljaa oleminen ja puhujaan katsominen ei kerrokuuntelusta mitään.  Usein kuuntelija takertuu muistoihin jaomiin tuntemuksiinsa mitä puhujan sanat hänessäherättävät. Tällöin keskittyminen herpaantuu. Tulisi ajatellamitä sanat merkitsevät puhujalle ja minkälaisiatuntemuksia ne hänessä herättävät, keskittyä täysinpuhujaan ja hänen asiaansa.
On vaikea nähdä päällepäin kuunteleeko ihminen oikeastivai ei. Dialogi yleinsä Extempossa on mennyt parempaansuuntaan ja uskaltaisin väittää että kuuntelu on parantunutainakin joidenkin kohdalla. Suunta on vain ylöspäin.
Kärsivällisyys
Pitää olla tarpeeksi kärsivällinen, jotta jaksaa odottaa omaa puheenvuoroaan, eikäpuhu toisten päälle. Itselläni tämä on suuri ongelma ja niin on muillakinExtempossa. Usein törmää meidän pajoissa siihen kuinka 3-6 ihmistä aloittavatlauseet samaan aikaan ikään kuin kyseessä olisi jokin kilpajuoksu ja jos et tuleensimmäiseksi niin et saa sanoa asiaasi ollenkaan. Eihän se toki näin ole, kyllä senasiansa pääsee jossain vaiheessa sanomaan.
Juttelimme asiasta Timon kanssa Tallinnan vierailullamme ja hän neuvoi, että jos eipääse heti sanomaan asiaansa niin kirjoittaa sen muistiin ja mikäli asia ei tule esillekenenkään muun suusta niin voit aina palata siihen 5 min päästä.
Jassun äiti kävi meidän pajassa opettamassa kuinka ennen asioihin reagoimistatulisi aina miettiä hetki. Esimerkiksi jos jollain on pajassa kännykkä kädessä niinennenkuin siitä huomauttaa tulisi miettiä että ei kyseinen henkilö välttämättäpelaa jotain peliä vaan saattaa esimerkiksi tehdä muistiinpanoja. Huomautustämänlaisessa tilanteessa saattaisi vain aiheuttaa kismaa.  Meidän tulisi muutenkinluottaa toisiimme siinä että kaikki kuuntelevat ja käyttävät vaikka nyt sitten sitäkännykkää oikeanlaisiin tarkoituksiin.
Kunnioitus
Dialogitilanteessa tulee kunnioittaa kaikkia siihenosallistuvia tasapuolisesti. Kaikilla on oikeus mielipiteeseenasiassa kuin asiassa.
Kunnioitus on nimenomaan sitä, että kuunteleekärsivällisesti, ei keskeytä eikä puhu päälle.
Kunnioittaa muiden mielipidettä vaikka kuinka olisi itseasiaa vastaan. Antaa asioiden riidellä ei ihmisten. Omanpäätöksensä voi tehdä sitten vaikka pajan jälkeen.
Kunnioitus voi myös olla sitä, että jos pajassa on huonopäivä eikä vain pysty keskittymään muiden puheisiin niinpoistuu paikalta ja antaa täten muiden jatkaa kunnondialogia jarruttamatta sitä.
Suora puhe
Minut on kasvatettu puhumaan aina suoraan, ja se onkinyksi vahvuuksistani.
Suoraan puhuminen vaati tietyntyyppistä rohkeutta jauskoa omiin sanoihinsa. Sillä voidaan välttää monia riitoja jaennen kaikkea se säästää aikaa kun ei tarvitse jälkipuida sitäkuinka joku ei ollutkaan sitä mieltä mitä antoi aluksiymmärtää. Moni miettii liian tarkasti mitä sanoa, koskapelkää muiden reaktioita. Joissain tilanteissa oma asia jääsanomatta koska sitä mietti liian kauan. Kuunteleminen,kunnioitus, kärsivällisyys ja suora puhe kulkevat kaikkikäsikädessä ja jos kolme ensimmäistä on kunnossa ja siihenlisätään vielä tiimin välinen luottamus niin ei suoranpuheen pitäisi olla ongelma.