logo_FI
Lisääntyminen ja synnytysSuomessa ja Pohjoismaissa
Mika Gissler
Kehittämispäällikkö, THL
Dosentti, Oulun yliopisto
Professori, Pohjoismainen kansanterveyden korkeakoulu
logo_FI
THL:n lisääntymisaineistot
Syntymärekisteri 1987 alkaen
Epämuodostumarekisteri 1963 alkaen
Raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteri1983 alkaen (tilastoja 1950/1939 alkaen) →Uudet lomakkeet otettu käyttöön 1.1.2009!
Hedelmöityshoitotilastot 1992 alkaen(inseminaatiot 2005 alkaen)
Lääkehoito ja raskaus -aineisto 1996 alkaen
Kelan tiedot raskaana olleiden naisten Kelankorvaamien reseptilääkkeiden käytöstä
logo_FI
Kansainväliset tilastolähteet
THL: Pohjoismaiset perinataalitilastot
THL: Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot
NOMESKO: Pohjoismainen terveystilasto
EURO-PERISTAT: The European PerinatalHealth Report
WHO Health for All –tietokanta:
logo_FI
Syntyneiden lasten määrä jakokonaishedelmällisyysluku (TFR)
Kokonaishedelmällisyysluku on se lapsimäärä, jonka kukin nainen synnyttää
olettaen, että kyseisen vuoden hedelmällisyystaso pysyy muuttumattomana.
logo_FI
KokonaishedelmällisyyslukuPohjoismaissa 1960-2008
logo_FI
KokonaishedelmällisyyslukuPohjoismaissa 1990-2008
logo_FI
IVF Pohjoismaissa – aloitettuja hoitojatuhatta 15-49 –vuotiasta kohti 2007
logo_FI
IVF Pohjoismaissa – aloitettuja hoitojahoitotyypin mukaan, %
logo_FI
Keskeytyksiä tuhatta 15-49 –vuotiastanaista kohti Pohjoismaissa 1973-2008
logo_FI
Raskaudenkeskeytyslainsäädäntö
Vapaa keskeytys 12.raskausviikkoon asti:
Norja
Tanska
Vapaa keskeytys 18.raskausviikkoon asti:
Ruotsi
Laissa mainittu perusteraskaudenkeskeytykselletarvitaan:
Islanti
Suomi
logo_FI
Teinikeskeytyksiä tuhatta 15-19 –vuotiastanaista kohti Pohjoismaissa 1973-2008
logo_FI
Teinisynnytyksiä tuhatta 15-19 –vuotiastanaista kohti Pohjoismaissa 1973-2008
logo_FI
13
Monisikiöisenä syntyneitä lapsia, 1/1000
logo_FI
14
Synnyttäjien keski-ikä 1975-2006
logo_FI
15
Ensisynnyttäjien keski-ikä 1975-2006
logo_FI
16
35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä, %
logo_FI
17
Raskaudenaikainen tupakointi 1975-2006, %
logo_FI
WHO Health for all -tietokanta
logo_FI
Sektiot ja imukuppisynnytykset 2004, %
logo_FI
Sektiot 2004, %
logo_FI
Sektiot ja imukuppisynnytykset 2004, %
logo_FI
Synnytykset suurissa sairaaloissa 2004, %(yli 3000 synnytystä vuodessa)
logo_FI
23
Ennenaikaisuus (< 37 rvk) 1975-2006, %(synnytystä kohti, vain elävänä syntyneet)
logo_FI
24
Pienipainoisuus  (< 2500 g) 1975-2006, %(vain elävänä syntyneet)
logo_FI
25
Syntymäpaino vähintään 4000 g, 1975-2006, %(vain elävänä syntyneet)
logo_FI
26
Vastasyntyneiden keskipaino, g 1975-2006(elävänä syntyneet yksisikiöiset)
logo_FI
27
Perinataalikuolleisuus1975-2006, 1/1000(1000 grammaa tai enemmän  painaneet)
logo_FI
28
III ja IV asteen repeämätalatiesynnytyksessä 1987-2006, %
logo_FI
Steriloimiseen voidaan henkilönpyynnöstä ryhtyä (1970/1985/2002):
1) kun hän on synnyttänyt kolme lasta tahi hänellä on yksin taiaviopuolisonsa kanssa yhteensä 3 alaikäistä lasta;
2) kun hän on täyttänyt 30 vuotta;
3) kun raskaus vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä;
4) kun hänen mahdollisuutensa muulla tavoin ehkäistä raskausovat epätavallisen huonot;
5) kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläisillään olisi tai heillekehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika;
6) kun hänen sairautensa tai muu siihen verrattava syy vakavastirajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia; tai
7) kun henkilö pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseensukupuoleen ja elää tämän sukupuolen mukaisessa roolissa.
logo_FI
Steriloinnit 1950-2008, 1/1000 25-54 v.
logo_FI
Steriloinnit Pohjoismaissa sukupuolittain
logo_FI
Steriloitujen osuus ikäryhmittäin jasukupuolittain 2008, 1/1000
logo_FI
Miksi tilastoja myös tarvitaan?
Omaa työtä tukemaan
Eri käyttäjät: kansalaiset, media
Päätöksenteossa
Raskaudenaikainen äitiyshuollon järjestäminen
Raskaudenaikaisten seulontojen toteuttaminen1.1.2010 alkaen
Synnytysten keskittäminen
Tutkimus
logo_FI
Kiitokset!
Kaikille tiedontoimittajille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hyvinvoinnin ja terveyden tietovarannot (HYTE)
Lisääntymistilastot (LIS)
Miia Artama, Anna Heino, Annukka Ritvanen, Seija Sirkiä, AnneSoimula, Laila Turkia, Eija Vuori
THL kuva
Talo