Jeesus
C:\Documents and Settings\Oppilas\Application Data\Microsoft\Media Catalog\Downloaded Clips\cl0\SO01859_.wmf
syntymä
Marja tuli raskaaksi
meni naimisiinJoosefin kanssa
synnytti pojan tallissa
Marja antoi lapsellenimeksi Jeesus
Joosef  luuli että Marja onpettänyt häntä…
Unessa hänelle kuitenkinilmestyi herran enkelijoka sanoi: ”älä pelkääottaa Marjaa vaimoksisillä lapsi hänen sisälläänon lähtöisin jumalasta.Anna pojalle nimeksiJeesus.”
Lapsuus….
Unessa Joosefille tulienkeli joka käski lähteäMarjan ja Jeesuksenkanssa Egyptiin koskaHerodes oli kuullutuudesta kuninkaasta jaaikoo tappaa kaikkivasta syntyneet pojat…palatkaa vasta kununessa niin ilmoitan…
http://www.bestnetart.com/acatalog/Angel-1.jpg
……lapsuus..
viimein Joosef näkijälleen unen jossaenkeli  sanoi:Palatkaa takaisinIsraeliin Herodes onkuollut vaara on  ohi!
vuorisaarna
vuorisaarnassa Jeesus opetti näitä asioita:
On tehtävä töitä hyvän elämän puolesta.
Ehdota sopua ennen kuin tapahtuu mitään..
Anna sille joka pyytää..
Luota että isäsi palkitsee sinut…
Kun kuolet et saa maan päältä aarteita mukaasi.
Älkää murehtiko huomisesta! 
TEHKÄÄ SITÄ TOISILLE MITÄ HEIDÄNTAHTOISITTE TEKEVÄN SINULLE!!!
opetukset…
Jeesus 
opetti 
vertausten 
kautta
Tässä 
muutama 
Jeesuksen 
vertauksista:
Kylväjä:
osa 
siemenistä 
iti, 
osa 
ei….
sillä 
tarkoitettiin:
Kun 
Jeesus 
kertoo 
Jumalasta 
osa 
ihmisistä 
uskoo 
osa 
ei…
Sinapinsiemen:
Sinapinsiemen 
on 
pieni 
siemen 
mutta 
kun 
se 
kasvaa 
siitä 
tulee 
suuri 
puu
 
ja 
linnut 
pesivät 
sen 
oksille..
sillä 
tarkoitettiin:
Usko 
on 
ensin 
pieni… 
se 
pikku 
hiljaa 
kasvaa 
ja 
lopulta 
kun 
kuolemme 
usko 
on
kuin 
suuri 
puu 
jonka 
oksille 
voimme 
rakentaa 
pesämme 
taivaaseen…
Kuningas 
ja 
kaksi 
palvelijaa:
Kuningas 
antaa 
palvelijalleen 
velat 
anteeksi… 
Toinen 
palvelija 
on 
palvelijalle
velkaa, 
mutta 
hän 
ei 
anna
anteeksi. 
Muut 
palvelijat 
jotka 
näkivät 
suuttuivat 
ja 
kertoivat 
kuninkaalle 
ja
kuningas 
vangitsi 
palvelijan 
kunnes 
hän 
maksoi 
velkansa 
takaisin…
sillä 
tarkoitettiin:
Anteeksi 
anto 
ja 
pyytö 
kannattaa 
ja 
se 
helpottaa 
elämää…
vertaukset 
voidaan 
tulkita 
monella 
eri 
tavalla…
Ruuan siunaaminen
K
u
n
 J
e
e
s
u
s
s
i
u
n
a
s
i
 v
i
i
s
i
 l
e
i
p
ä
ä
j
a
 k
a
k
s
i
 k
a
l
a
a
 s
i
i
t
ä
r
i
i
t
t
i
 k
a
i
k
i
l
l
e
t
ä
l
l
ä
 t
a
v
a
l
l
a
J
e
e
s
u
s
 o
p
e
t
t
i
 e
t
t
ä
r
u
o
k
a
 p
i
t
ä
ä
s
i
u
n
a
t
a
.
http://images.google.fi/images?q=tbn:iVlsfkhPwIcJ:http://www.skane-finland.com/kuvapankki/jpg/annos_juustokasvispihvi.jpg
I
h
m
e
t
e
o
t
:
spitaalinen
kerran Jeesuksen jalkojeneteen heittäytyi mies jollaoli spitaali ja hän sanoi:”Herra! jos vain tahdotvoit puhdistaa minut.”Jeesus polvistui maahan,kosketti häntä ja sanoi:”kyllä tahdon, tulepuhtaaksi.” samassa miesparantui ja Jeesus sanoivielä: ”älä kerro tästäkenellekkään.”
http://images.google.fi/images?q=tbn:Ns5TAYczw-sJ:http://www.lieto.fi/Valisivut/historia/esineet/Esinee2.jpg
Halvaantunut
Kapernaumiin, 
sadanpäällikkö
juoksi 
herran 
luokse 
ja 
pyysi
apua: 
”Palvelijani 
makaa
halvaantuneena 
kotona 
kovissa
tuskissa! 
”Minä 
tulen 
ja
parannan 
hänet, 
Jeesus 
sanoi.
Sadan 
päällikkö 
vastasi: 
”Minä
en 
ole 
sen 
arvoinen 
älä 
vaivaa
itseäsi 
Herra! 
jos 
voisit 
sanoa
vain 
sanan 
niin 
palvelijani
parantuisi 
sillä 
jos 
sanon
sotilaalleni 
mene 
hän 
menee 
tai
tule 
niin 
hän 
tulee… 
Kun 
Jeesus
sen 
kuuli 
hän 
hämmästyi: 
”noin
vahva 
uskoista 
Israelilaista 
en 
ole
ikinä 
nähnyt 
tapahtukoon 
niin
kuin 
sanoit. 
Parantukoot
palvelijasi. 
Nyt 
mene 
kotiin 
ja
Palvelijasi 
on 
parantunut.” 
ja
niin 
olikin.
http://images.google.com/images?q=tbn:R1e0i39VpYEJ:www.shkl.org/images/turva_2.jpg
Kuollut Tyttö:
E
r
ä
s
 S
y
n
a
g
o
g
a
n
 m
i
e
s
 t
u
l
i
 k
e
r
r
a
n
 J
e
e
s
u
k
s
e
n
 l
u
o
 j
a
 p
y
y
s
i
h
ä
n
t
ä
:
t
y
t
t
ä
r
e
n
i
 k
u
o
l
i
 j
u
u
r
i
 ä
s
k
e
n
 m
u
t
t
a
 t
u
l
e
 j
a
 l
a
i
t
a
 k
ä
s
i
 h
ä
n
e
n
 o
t
s
a
l
l
e
 j
a
 h
ä
n
 v
i
r
k
o
a
a
n
i
i
n
 t
a
p
a
h
t
u
i
.
 
S
o
k
e
a
t
:
k
a
k
s
i
 s
o
k
e
a
a
 n
ä
k
i
 J
e
e
s
u
k
s
e
n
 j
a
 l
ä
h
t
i
v
ä
t
 s
e
u
r
a
a
m
a
a
n
 h
ä
n
t
ä
.
H
e
 h
u
u
s
i
v
a
t
 J
e
e
s
u
k
s
e
l
l
e
:
 ”
 H
e
r
r
a
 a
r
m
a
h
d
a
 m
e
i
t
ä
!
 J
e
e
s
u
s
k
ä
ä
n
t
y
i
 j
a
 k
y
s
y
i
 m
i
e
h
i
l
t
ä
:
 ”
l
u
u
l
e
t
t
e
k
o
 t
e
 e
t
t
ä
 v
o
i
n
 a
u
t
t
a
a
t
e
i
t
ä
?
?
 ”
k
y
l
l
ä
 H
e
r
r
a
!
.
 s
o
k
e
a
t
 s
a
n
o
i
v
a
t
.
 J
e
e
s
u
s
 k
o
s
k
e
t
t
i
 h
e
i
d
ä
n
 s
i
l
m
i
ä
ä
n
j
a
 h
e
 s
a
i
v
a
t
 n
ä
k
ö
n
s
ä
Myrsky
Jeesus astui veneeseen
 opetus lasten
 kanssa ja sanoi: ” nyt lähdemme
 vasta rannalle!” Jeesus oli koko
 päivänopettanut ihmisiä ja oli
väsynyt ja meni veneen perään
lepäämään.. Äkkiä järvellä nousihirmuinen myrsky. ja opetuslapsetherättivät Jeesuksen ja puhuivat:”herra hukumme pelasta meidät!! ”
Jeesus vastasi siihen: ”miksi noinpelkäätte vähäuskoiset?? ” jalaannutti myrskyn
http://images.google.fi/images?q=tbn:xkD2RzkCnl4J:http://www.kotinet.com/reijo.karjalainen/images/DSCF0012.JPG
http://images.google.fi/images?q=tbn:A6daFzKE468J:verkkolehti.peda.net/karstula/img/rantakyla/myrsky.jpg
Jeesus aalloilla
Toisena päivänä Jeesus käski opetuslasten lähteä vasta rannalle koskahaluaisi itse jäädä puhumaan ihmisille.
Järvelle nousi tuuli ja opetuslapseteivät jaksaneet kunnolla soutaa vastatuuleen.
Jeesus lähti kävelemään vettä pitkinheitä kohti.
opetus lapset säikähtivät ensin muttaJeesus puhui heille.
Pietari sanoi:” jos sinä olet todellaJeesus käske minun tulla luoksesi”.
Jeesus sanoi: ”tule”.
Pietari nousi veneestä ja lähti
Jeesusta kohti kun hän huomasi kuinkapaljon tuuli hän alkoi upota.. ja huusi ”Herra pelasta minut uppoan!”
Jeesus sanoi: ” kovin vähäinen onuskosi kun aloit epäillä!” he nousivatveneeseen ja muut opetus lapsetkumarsivat ja  sanoivat: ” hän ontodella Jumalan poika!”
http://images.google.fi/images?q=tbn:mJLJSrydz_kJ:www.edu.stadia.fi/~0302281/KUVAT/kainuu1.jpg
Opetus lapset:
Jeesus 
käveli 
pitkin 
Gennesaretin 
järven 
rantaa.
sitten 
hän 
näki 
veljekset 
Andreaksen, 
Pietarin 
ja 
Simon.  
He 
heittelivät 
verkkojaan
veteen.
Heille 
Jeesus 
sanoi: 
”Minä 
teen 
teistä 
ihmisten 
kalastajia 
tulkaa 
mukaani!”.
Simon 
ja 
Andreas 
jättivät 
heti 
verkkonsa 
ja 
lähtivät 
Jeesuksen 
mukaan.
Jonkin 
aikaa 
kuljettuaan 
Jeesus 
näki 
toiset 
veljekset: 
Jaakobin 
ja 
Johanneksen, 
Hekin
lähtivät 
Jeesuksen 
mukaan.
Jeesus 
teki 
heistä 
opetuslapsiaan…
MITÄ 
SAPATTINA 
SAA 
TEHDÄ??
Oli 
Sapatti. 
vilja 
pellon 
laidassa 
kulkivat: 
Jeesus 
ja 
opetuslapset.
Yhtäkkiä 
opetuslapsille 
tuli 
nälkä. 
He 
alkoivat 
katkoa 
tähkää 
ja 
syödä 
sitä.
”Nyt 
opetuslapsesi 
tekevät 
sellaista, 
mitä 
Sapattina 
ei 
saa 
tehdä”, 
sanoivat 
Fariseukset
huomattuaan 
sen.
Jeesus 
vastasi 
siihen: 
”Ettekö 
ole 
lukeneet 
Davidista 
ja 
hänen 
sotilaistaan 
kun 
he 
olivat
nälissään? 
Daavid 
otti 
leivän 
ja 
antoi 
sotilaillekin 
uhri 
leipää 
vaikka 
se 
oli 
sallittu 
vain
papeille.
tai 
Mooseksen 
laista, 
että 
Sapattina 
temppelissä 
papit 
tekevät 
työtä, 
mutta 
ovat 
silti
syyttömiä. 
Älkää 
tuomitko 
syyttömiä”.
K
u
o
l
e
m
a
 j
a
y
l
ö
s
n
o
u
s
e
m
u
s
Kuolema
Jeesus tuomittiin ja ristitraahattiin Golgata nimisellekukkulalle.
Ja Jeesus naulattiin Yhteenniistä.
Kun hän kuoli tuli pimeys jokakesti 3tuntia, Temppelinväliverho repesi keskeltä kahtiaja Jeesus huusi: ”isä sinunkäsiisi minä uskon henkeni!”
sitten hän kuoli.
http://images.google.fi/images?q=tbn:b7LxeVLOw8AJ:http://www.kolumbus.fi/kari.tuovinen/kotisivutiedostot/ikonit/Jeesus_ristilla_P.jpg
Ylösnousemus
Jeesuksenylösnousemus tapahtuisapattia seuraavanapäivänä eli,maanantaina.
Tyhjän haudan löysiMarja Magdalan jatoinen Marja.
http://www.kotiposti.net/ahonenjo/Ylosnousemus.jpg
Pääsiäisen
tapahtumat
Jerusalemiin
Jeesus ja opetus lapset lähtivätJerusalemiin.
Jeesus sanoi opetus lapsilleen:”Jerusalemissa tuomitaan poika, jokaannetaan ylipappien käsiin. Hänetluovutetaan pakanoiden pilkattavaksi jatuomitaan kuolemaan. lopulta hänetristiin naulitaan, mutta kolmannenpäivän koitettua hän nousee kuolleista.”
kun he olivat perillä Jeesus lähetti kaksiopetus lasta edeltä hakemaan aasia.
Jeesus kiipesi aasin selkään ja ihmisetkerääntyivät katsomaan ja levittelivättielle vaatteitaan ja oksia samalla hehuusivat: ” Hoosianna Daavidinpoika!!”
http://images.google.fi/images?q=tbn:dD8b3t9p6xsJ:http://kotisivu.mtv3.fi/kaisa.maattanen1/jeesus_ratsastaa_jerusalemiin.jpg
Temppelissä:
Jeesus meni Jerusalemin temppeliinja kun hän pääsi sisään hänraivostui!
siellä ostettiin ja myytiin tavaraa..
Hän raivostui niin että kaatoi pöytiäja jakkaroita ja sitten alkoi huutaa:” minun huoneeni on kirjoitettuolevan rukous huone mutta te teettesiitä rosvojen luolan!”.
Jeesus lähti JerusaleminUlkopuolelle pienneen kaupunkiinBetaniaan ja yöpyi siellä.
Pääsiäisateria
E
g
y
p
t
i
n
 o
r
j
u
u
d
e
s
t
a
 v
a
p
a
u
t
u
m
i
s
e
n
 m
u
i
s
t
o
 j
u
h
l
a
n
a
 j
u
u
t
a
l
a
i
s
e
t
 v
i
e
t
t
ä
v
ä
t
p
ä
ä
s
i
ä
i
s
t
ä
.
H
e
 p
i
t
ä
v
ä
t
 j
u
h
l
a
n
 j
o
n
k
a
 k
e
s
k
e
i
n
e
n
 t
a
p
a
h
t
u
m
a
 o
n
 p
ä
ä
s
i
ä
i
s
l
a
m
p
a
a
n
u
h
r
a
u
s
 j
a
 s
y
ö
n
t
i
.
s
i
e
l
l
ä
 j
u
o
d
a
a
n
 v
i
i
n
i
ä
 j
a
 J
u
h
l
a
n
 o
n
 l
o
p
u
t
t
a
v
a
 p
u
o
l
e
e
n
y
ö
h
ö
n
 m
e
n
n
e
s
s
ä
.
P
ä
ä
s
i
ä
i
s
e
e
n
 l
i
i
t
t
y
y
 m
y
ö
s
 e
r
i
l
a
i
n
e
n
 j
u
h
l
a
:
 h
a
p
p
a
m
a
t
t
o
m
a
n
 l
e
i
v
ä
n
 j
u
h
l
a
 j
a
s
i
l
l
o
i
n
 m
u
i
s
t
e
l
l
a
a
n
 k
u
i
n
k
a
 l
e
i
p
ä
ä
 e
i
 e
h
d
i
t
t
y
 h
a
p
a
t
t
a
a
 k
u
n
 l
ä
h
d
e
t
t
i
i
n
E
g
y
p
t
i
s
t
ä
.
Viimeinen ateria
V
i
i
m
e
i
s
e
l
l
ä
 a
t
e
r
i
a
l
l
a
 J
e
e
s
u
s
 k
e
r
t
o
i
k
u
i
n
k
a
 j
o
k
u
 o
p
e
t
u
s
l
a
p
s
i
s
t
a
 h
ä
n
e
t
k
a
v
a
l
t
a
a
 j
a
 h
ä
n
e
t
 r
i
s
t
i
i
n
 n
a
u
l
i
t
a
a
n
.
A
t
e
r
i
a
n
 j
ä
l
k
e
e
n
 J
e
e
s
u
s
 p
i
t
i
e
h
t
o
o
l
l
i
s
e
n
 j
o
l
l
o
i
n
 s
y
ö
t
i
i
n
 l
e
i
p
ä
ä
(
J
e
e
s
u
k
s
e
n
 r
u
u
m
i
s
)
 j
a
 j
u
o
t
i
i
n
v
i
i
n
i
ä
 (
J
e
e
s
u
k
s
e
n
 v
e
r
i
)
.
http://images.google.fi/images?q=tbn:tCNgAR52BOMJ:http://herkules.oulu.fi/isbn9514270606/kuvagalleria/images/b67.jpg
Kavallus
J
u
u
d
a
s
 p
y
y
s
i
 y
l
i
p
a
p
p
e
j
a
 m
a
k
s
a
m
a
a
n
 h
ä
n
e
l
l
e
 n
i
i
n
 h
ä
n
 v
o
i
s
i
 k
a
v
a
l
t
a
a
 J
e
e
s
u
k
s
e
n
.
I
l
l
a
l
l
i
s
e
l
l
a
 J
e
e
s
u
s
 k
e
r
t
o
i
 o
p
e
t
u
s
l
a
p
s
i
l
l
e
e
n
:
 ”
y
k
s
i
t
e
i
s
t
ä
 k
a
v
a
l
t
a
a
 m
i
n
u
t
 p
i
a
n
 j
a
m
i
n
u
t
 v
a
n
g
i
t
a
a
n
 j
a
 s
u
r
m
a
t
a
a
n
.
I
l
l
a
l
l
i
s
e
n
 j
ä
l
k
e
e
n
 h
e
 m
e
n
i
v
ä
t
 r
u
k
o
i
l
e
m
a
a
n
 ö
l
j
y
m
ä
e
l
l
e
 h
e
 s
a
a
p
u
i
v
a
t
 G
e
t
s
e
m
a
n
e
n
p
u
u
t
a
r
h
a
a
n
 j
a
 J
e
e
s
u
s
,
 P
i
e
t
a
r
i
,
 J
a
a
k
o
b
 j
a
 J
o
h
a
n
n
e
s
 m
e
n
i
v
ä
t
 k
a
u
e
m
m
a
s
r
u
k
o
i
l
e
m
a
a
n
.
H
e
t
k
e
n
 k
u
l
u
t
t
u
a
 J
e
e
s
u
s
 h
e
r
ä
t
t
e
l
i
 o
p
e
t
u
s
l
a
p
s
i
a
:
 ”
 m
i
n
u
n
 v
i
h
o
l
l
i
s
e
n
i
 o
v
a
t
t
u
l
o
s
s
a
.
P
i
e
t
a
r
i
,
 J
a
a
k
o
b
 j
a
 J
o
h
a
n
n
e
s
 n
ä
k
i
v
ä
t
 y
l
i
p
a
p
p
i
e
n
 j
a
 s
o
t
i
l
a
i
t
t
e
n
 l
ä
h
e
s
t
y
v
ä
n
.
J
u
u
d
a
s
 t
u
l
i
 j
a
 s
u
u
t
e
l
i
 J
e
e
s
u
s
t
a
 s
e
 o
l
i
 m
e
r
k
k
i
 j
o
t
a
 v
a
r
t
i
j
o
i
l
l
e
 j
o
t
k
a
 t
u
l
i
v
a
t
 j
a
v
a
n
g
i
t
s
i
v
a
t
 J
e
e
s
u
k
s
e
n
.
P
i
e
t
a
r
i
 l
ö
i
 y
h
d
e
l
t
ä
 m
i
e
h
e
l
t
ä
 k
o
r
v
a
n
 p
o
i
s
 m
u
t
t
a
 J
e
e
s
u
s
 s
a
n
o
i
 l
e
m
p
e
ä
s
t
i
:
 P
i
s
t
ä
m
i
e
k
k
a
 p
o
i
s
 P
i
e
t
a
r
i
;
 a
n
t
a
k
a
a
 t
ä
m
ä
n
 t
a
p
a
h
t
u
a
!
 j
a
 h
ä
n
 p
a
r
a
n
s
i
 m
i
e
h
e
n
 k
o
r
v
a
n
.
S
o
t
i
l
a
a
t
 v
e
i
v
ä
t
 J
e
e
s
u
k
s
e
n
 p
o
i
s
.
Pietari kieltää Jeesuksen
Pietari sanoi Jeesukselle: ”Sinunkanssasi minä olen valmis menemäänvankilaa tai vaikka hautaan saakka.”
Jeesus vastasi: ” ennen kuin kukko aamullalaulaa kiellät sinä minut kolmesti.
Kun Pietari istui ulkona tuli palvelustyttö kysymään että onko hän Jeesuksenseuralainen.
Pietari vastasi ettei ymmärrä mistä tyttöpuhuu..
Pietari siirtyi kauemmas mutta tulitoinen tyttö kyselemään samaa asiaa.
Pietari kielsi senkin.
Sitten siihen tuli joukko ihmisiävannoen hänet Jeesuksen seuralaiseksi
Pietari vannoi että hän ei tunne sitämiestä!
samassa kukko lauloi ja Pietari muistimitä Jeesaus oli sanonut ja purskahtikatkeraan itkuun.
http://images.google.fi/images?q=tbn:WY2ixtju_EsJ:www.cc.jyu.fi/~livimaku/kuvat/luonto/elaimet/kukko.jpg
Tuomio
Ylipapit 
tuomitsivat 
Jeesuksen
kuolemaan 
ja 
hänen 
silmänsä
sidottiin 
ja 
vietiin 
pois.
Hänet 
tuomitsi 
Pontius 
Pilatus,
mutta 
vain 
siksi 
että 
kansa
pyysi 
sitä.
http://images.google.fi/images?q=tbn:Tfq0TOEze6YJ:http://www.pietarsaarenseurakunta.fi/images/ajanko1.jpg
Kuolema2
Sotilaat 
pilkkasivat 
löivät, 
sylkivät 
ja 
ruoskivat 
Jeesusta.
Vankien 
piti 
itse 
kantaa 
ristit 
Golgata 
nimisen 
kukkulan 
huipulle.
Jeesus 
oli 
niin 
väsynyt 
ruoskinnasta 
että 
ei 
jaksanut 
itse 
kantaa 
ristiään.
Afrikkalainen 
mies 
määrättiin 
kantamaan 
se 
hänen 
puolestaan.
Jeesus 
ja 
kaksi 
rosvoa 
ristiin 
naulittiin 
ja 
he 
kärsivät 
kuumuudesta 
ja
janosta.
Jeesus 
kuoli 
sanottuaan 
nämä 
sanat: 
”isä 
sinun 
käsiisi 
minä 
uskon
henkeni!”
Sapatti 
ja 
lähetyskäsky
sapatti on ennen ensimmäistä pääsiäis-sunnuntaita.
silloin yksikään juutalainen ei tee yhtääntyötä.
LÄHETYSKÄSKY:
Jeesus käski levittää uskoa Jumalaan.
Ja kastaa kaikki isän pojan ja pyhän hengennimeen.