TILAISUUDEN AVAUS JAAKKO ILKAN KOULU
REHTORI ARI ROUSU
YHTEISHAKUJAAKKO ILKAN KOULU
OPOT MIRA NIEMINEN JA ELISAKUJANPÄÄ
KOULUTUSESITTELYTKOULUTUSKESKUS SEDU
OPOT HANNA KATAJAMÄKI JAVESA SÄNTTI
ILMAJOEN LUKIO
REHTORI TAPANI KOSKINIEMIJA OPO ANTTI VÄLIMÄKI
YHTEISHAUNVANHEMPAINILTA 16.11.2011
TERVETULOA!
YHTEISHAKU 2012
YHTEISHAKU TAPAHTUU VERKOSSA
OSOITTEESSA
 
Kevään yhteishaku
Ammatillisen jalukiokoulutuksen
 yhteishaku 27.2.2012- 16.3.2012
(vk 9-11)
Nettihaku sulkeutuu viimeisenäpäivänä klo 16.15.
Yleisperiaatteet
Oppilas täyttää hakemukseen 1-5 hakutoivettasiinä järjestyksessä, kun haluaa tulla niihinvalituksi
Oppilas voi tulla hyväksytyksi yhteishaussa vainyhteen opiskelupaikkaan eli ylimpäänhakutoiveeseensa, johon hänen pisteensä(ammatillinen koulutus) tai keskiarvonsa (lukio)riittävät
Jos hakija hyväksytään esim. 2.  hakutoiveelle,hakutoiveet 3. -5. peruuntuvat, eikä hakija voi tullaniihin valituksi edes varasijalta
Haettaessa ammatilliseen koulutukseen, jossapääsy- ja soveltuvuuskoe, merkitäänvälitodistuksen arvosanat nettihakemukseen
OPISKELIJAVALINTA- AMMATILLISETPERUSTUTKINNOT
Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen hakuvuonna3 p
Yleinen koulumenestys = kaikkien aineiden keskiarvo4 – 16 p
Painotettavat arvosanat: musiikki, kuvataide, kotitalous, käsityö ja liikunta2 – 8 p
näistä valitaan 3 parasta ja niiden keskiarvon perusteella
Ensisijainen hakutoive3 p
2. hakutoive1 p
3. – 5. hakutoiveet 0 p
Työkokemus
aletaan laskea vasta, kun peruskoulu on suoritettu tai 16 v. täytetty
Sukupuoli2 p
mikäli ensisijaisista hakijoista < 30% omaa sukupuolta
Max pisteet               30 p (+2p)
Lisäksi mahdollinen valintakoe                max 10 p
OPISKELIJAVALINTA- AMMATILLISETPERUSTUTKINNOT
OPISKELIJAVALINTA- LUKIO
Opis­kelijat otetaan perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvonperusteella
Keskiarvo lasketaan seuraavista arvosa­noista sadasosan tarkkuudella:
äidinkieli ja kirjallisuus
toinen kotimainen kieli
vieraat kielet
uskonto tai elämänkatsomustieto
historia
yhteiskuntaoppi
matematiikka
fysiikka
kemia
biologia
terveystieto
maantieto
Joustava valinta
Hakijalla voi olla jokin erityinen henkilökohtainen syy hakeajoustavassa valinnassa. Joustavasti voi hakea kaikkiinhakutoiveisiin.
terveydelliset syyt
oppimisvaikeudet
koulutodistuksen vertailuvaikeudet
urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
sosiaaliset syyt
työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt
Apua joustavassa haussa hakemiseen saa opolta!
Terveydentilavaatimukset löytyvät Koulutusnetistäwww.koulutusnetti.fi
OHJEET HAKEMISEEN
Yhdellä henkilötunnuksella voi tehdä vain yhdenhakemuksen
Kun hakemus on tehty, se tulostetaan kahtenakappaleena ja allekirjoitetaan; toinen jää oppilaalleja toinen toimitetaan opolle viim. pe 9.3.2012!
Tulostaminen täytyy tehdä ennen nettihaustauloskirjautumista!
Hakemista voi harjoitella DEMO- versiollayhteishaun alkamiseen saakka!
Muutospyynnöt Opetushallitukselle
Hakutoiveen muutos pitää olla poikkeus, eisääntö
Opo ei voi muuttaa lähetettyä sähköistä hakulomakettahakutoiveiden osalta, muutospyynnöt suoraan hakijaltaitseltään kirjallisena joko faksilla, sähköpostilla taikirjeitse
Sähköpostilla ilmoitettu muutos aina siitäsähköpostiosoitteesta, joka on ilmoitettu hakemuksessa
Neuvontaa ja ohjausta annetaan OPH:ssa puhelimitse,mutta muutoksia ei tehdä puhelun perusteella
Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana!
Opiskelijavalinnan tulokset
Valintojen tulokset kirjeitseaikaisintaan 14.6.2012
Paikan vastaanottaminenviimeistään 28.6.2012
LINKIT JA YHTEYSTIEDOT
(HAKU, demoversio ja varsinainen haku)
(Koulutusopas sähköisenä)
B, C, E, F, P2- luokat A, D,G, P1, Jopo- luokat
Mira Nieminen p. 044 4191413 Elisa Kujanpää p. 044 4191973