horizon.png
15.4.2014
VAIKUTTAJAPÄIVÄT
horizon.png
VAIKUTTAJAPÄIVÄT 2014
Vaikuttaja-päivät on vuosittain järjestettävä vantaalainenfoorumi, jossa koulut, päiväkodit, muut oppilaitokset sekänuorisotalot ympäri Vantaata voivat saada äänensä kuuluviin jatavata kaupunkimme päättäjiä.
Oppilaitos suorittaa ennakkotehtävän, laatii sen pohjaltayhteisen aloitteen ja valitsee edustajan, joka edustaa omaakouluaan Vaikuttaja-päivillä.
Kaikki luokat suorittavat ennakkotehtävän. Tulosten pohjaltakoulumme oppilaskunta muotoilee koulumme yhteisen aloitteen,joka lähetetään samalla viikolla Vaikuttaja-päivien järjestäjille.
horizon.png
ENNAKKOTEHTÄVÄ 11.2.2014 KLO 10-12
Viime aikoina Suomessa on keskusteltu kouluviihtyvyydestä.
Myös meidän koulussa oppilaskunta ja tukioppilaat ovat tehneettyötä parantaakseen mm. välituntiviihtyvyyttä.
Ennakkotehtävän tavoitteena on tuottaa päiväkodeille, kouluille,oppilaitoksille, nuorisotiloille, virkamiehille ja päättäjille tietoasiitä, mitkä asiat ovat tärkeitä lapsen ja nuoren arjessa.
Vaikuttajapäivien ennakkotehtävän aihe: Hyvä olla
horizon.png
TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 1/2
Luokka jaetaan tasaisesti 4-6 hengen ryhmiin. Jokaisella ryhmälläon oma tehtävä, johon etsitään vastauksia. Ryhmä valitseesihteerin, joka kirjaa ajatukset ylös post-it -lapuille ja kiinnittää neyhteiselle paperille. Valitaan myös yksi oppilas, joka vastaa tilanteenvalokuvaamisesta.
Kun ohjaaja sanoo ”vaihto” kaikki paitsi sihteerit vaihtavat paikkaamyötäpäivää seuraavaan pöytään.
Pöytien sihteerit johdattelevat uudet ryhmän jäsenet ensinaiheeseen, minkä jälkeen keskustelu jatkuu uudestaan ja uusiaideoita kirjataan ylös.
Kun kaikki pöydät on kierretty, viimeisessä pöydässä koostetaanajatukset yhteisiksi aiheiksi ja kirjataan ne yhteisesti taululle
horizon.png
TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 2/2
Toisen vaiheen aikana ajatuksia koostetaan ja niiden pohjalta vastataankysymykseen:
Miten koulustamme tulee ”meidän koulu” ja hyvän olon paikka?
(aloitelappu täytetään)
Tunnin aikana luokan ideasta otetaan kuva tai videokuvaa. Se lähetetäänmiikka.2.heinonen@eduvantaa.fi otsikolla ”Peltolan koulun Vaikuttaja-päivä”.
horizon.png
TEHTÄVÄN AIKANA
Oppilaskunnan jäsenet kiertävät luokissa ottamassa kuvia teidän ideoistanne
Myös lopulliset aloitelomakkeet on toimitettava oppilaskunnalle työskentelynjälkeen
horizon.png
RYHMISSÄ KÄSITELTÄVÄT KYSYMYKSET
Olet varmasti saanut hyvän arvosanan jostain aineesta. Mitä kaikkea se on vaatinut?
Olet varmasti ollut väsynyt ja huonotuulinen joskus tunnilla. Mistä se on johtunut?
Mitä kaikkea innostavaan tuntiin/kurssiin kuuluu? (Millainen rakenne? Millaisia tehtäviä?Miten opettaja toimii? Muut oppilaat? Oma orientaatio?)
Millainen on hyvä luokkakaveri?
Millä tavalla vapaa-aika voi tukea koulutyötä?
Miten koulusta tulee ”meidän koulu”?