Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
VerkkoSoteSosiaali- ja terveysalatoimintaympäristönä17.4.2002 ITK-konferenssi /TK&MSwww.ncp.fi/VerkkoSote
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Visio
Tulevaisuusorientoitunut verkko-opiskelukokonaisuus, jossa on toimivatuutorointi.
Tarjoaa autenttiset työelämälähtöisetongelmat ja vuorotoiminnan käytännöntoimijoiden kanssa. Soveltuu sekäsosiaali- että terveysalanperusopintoihin.
 
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Mikä VerkkoSote on?
5 ov:n opiskelupaketti Sosiaali-ja terveysalan perusopintoihin
Tavoitteena on saadaopintojakso soveltumaanosittain myösaikuiskoulutuksen monimuoto-opetuksen tarpeisiin
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Tuotantorengas
P-K amk (koordinoi)
Turun amk
Lahden Amk
Jyväskylän AMK
Hämeenlinnan amk
Seinäjoen AMK
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Pääsisällöt/julkinen sektori:
Asiakkaan omat odotukset sosiaali- ja terveyspalveluissa
Saumattoman palveluketjun ideaa opiskellaan case-asiakkaanavulla
Opintojakson sisältö (ja suurin osa osatehtävistä) integroidaantiimin tuottamaan case-asiakkaaseen
Moniammatillinen yhteistyö palvelujen tuottamisentoiminnallisena periaatteena
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus
Voimavarojen kohdentaminen ja päätöksentekojärjestelmät
Informaatioteknologia ja tietoverkot terveyspalvelujentoimintaympäristönä
Kumppanuus kolmannen sektorin järjestöjen kanssa
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Pääsisällöt/yksityinen sektori:
Yksityisen sektorin ominaispiirteet sosiaali- ja terveysalalla
Tulevaisuuden haasteet
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Yrittäjyyden näkökulman mukaan saaminen
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Pääsisällöt/kolmas sektori:
Kolmas sektori toimintaympäristönä
Tarkoituksena saada aikaan vuorotoimintaan kolmannen sektorintoimijoiden kanssa
Kansainvälisen yhteistyön aikaan saaminen
Kolmannen sektorin mahdollisuudet tulevaisuudessa
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
VerkkoSoten oppimistavoitteet:Keskeiset sisällöt on johdettu neljästä ydintavoitteesta.Tavoitteet on saavutettu kun opiskelija:
osaa kuvata sosiaali- ja terveyspalveluja sekäasiakkaan että palveluiden tuottajan näkökulmista
on sisäistänyt yhteistoiminnallisuuden sosiaali- jaterveyspalvelujen tuottamisen periaatteena
kykenee pohtimaan sosiaali- ja terveydenhuollontulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia
näkee yrittäjyyden yhtenä ammatillisen toiminnanvaihtoehtona
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Miten VerkkoSotessa opiskellaan?
Tiimiytyminen 4-5 opiskelijan muodostamiin tiimeihinon VerkkoSoten keskeisin pedagoginen  toimintamalli.
Tietoverkkoa hyödyntävää vuorovaikutustaharjoitellaan koko opintojakson ajan. Koko ryhmälle(~20 opiskelijaa) tarkoitettua vuorovaikutusaluettakäytetään mm. osatehtävien vertaisarviointiin.
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Miten VerkkoSotessaopiskellaan?
Hyväksyttävä suoritus koostuu n. kymmenestäpienimuotoisesta osatehtävästä ja aktiivisestaosallistumisesta. Osa tehtävistä on yksilötehtäviä, osatiimitehtäviä.
Tuutorointi voi toteutua ’face to face’ kontakteissa,mutta pääosin se tapahtuu sähköpostin tai tiimin omanryhmätyöalueen kautta.
Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä:http://www.ncp.fi/VerkkoSote
D:\VirtAMk\Suunnitelmia_kalvoja\logo_amk_pieni2.gif
Lisätietoja
Www.ncp.fi/VerkkoSote
http://www.cadimef.net/virtamk/is/
www.virtuaaliamk.fi
Kiitosmielenkiinnosta!
H:\KinnunenT\SoTe\verkkosote.gif