ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Aivoverenkierron häiriöoireina mm.
 Pahoinvointi, päänsärky
 Äkillinen toispuolinen
 halvaus
 Suupieli roikkuu
 Nieleminen vaikeaa
 Puhe puuromaista
 Ei pysty puhumaan
T:\Keskustoimisto\Ea-koulutustiimi\Kuvia\Kuvia 2009\Kamppi leimattu\Ikäihmisen aivoverenkierronhäiriö 2.jpg
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Aivoverenkierron häiriöensiapu
 Tunnista oire / oireet
 Yksikin oire riittää
Huolehdi hoitoon, tarvittaessa soita 112
Seuraa autettavan vointia ammattiavun tuloonsaakka
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Rintakipuoireina mm.
Säteilevä kipu
Hengenahdistus
Pahoinvointi
Kylmänhikisyys
Rintakipukohtaus 1-2,1.jpg
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Rintakipuensiapu
Soita 112
Auta autettava lepoon
Rauhoita autettavaaja tarkkaile hänenperuselintoimintoja
Rintakipukohtaus auttajan kanssa.jpg
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Diabeetikon alhainenverensokeri - insuliinisokki
Veren sokeripitoisuus on liian matala
Syitä mm.
Ravinnon kulutuksen ja saannin epäsuhta
Alkoholi voi laskea verensokeria
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Alhainen verensokerioireina mm.
Heikotus
Vapina
Kalpeus
Käytöksessä muutoksiaesim. ärtyisyys,hermostuneisuus
T:\Keskustoimisto\Ea-koulutustiimi\Kuvia\Kuvia 2009\Tehtaankatu leimattu\Heikotuskohtaus 1-3,1.jpg
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Alhainen verensokeriensiapu
Anna sokeripitoista juotavaa tai syötävää
Jos autettava menee heräämättömäksi,soita 112
Tarkista hengittääkö normaalisti
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Astmakohtausoireina mm.
Vaikeutunut uloshengitys
Hengityksessä voi kuulua vinkumista
Puhuminen voi vaikeutua
Ensiapu
Auta ottamaan omat lääkkeet
Auta asentoon, jossa helpompi hengittää
Tarvittaessa soita 112
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Tajuttomuus-kouristuskohtaus
Kouristuksen voi aiheuttaa
mm.
Päähän kohdistunut isku
Myrkytys
Lämpöhalvaus
Alentunut  verensokeri
Alkoholi
Epilepsia
Äkkielottomuus
Korkea kuume (lapsilla)
T:\Keskustoimisto\Ea-koulutustiimi\Kuvia\Kuvia 2009\Tehtaankatu leimattu\Epileptinen kohtaus 1-3,2.jpg
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Kouristuskohtausensiapu
Älä estä kouristusliikkeitä
Huolehdi ettei autettava kolhi päätään
Autettavan suuhun ei saa laittaa mitään
Kouristuksen päätyttyä turvaa peruselintoiminnot
Soita herkästi 112
 ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.      ENSIAPUKOULUTUS
PR_pun
Diabeetikon korkea verensokeri- happomyrkytys
Verensokerin nousu, tila kehittyy hiljalleen.
Oireina mm.
Väsymys, ihon punakkuus, hengityksessä asetoninhaju
Ensiapu
Huolehdi hoitoon
Hoitamaton tila johtaa koomaan eli syvään tajuttomuuteen.