Luuk. 7:1-5
Luukkaan evankeliumin 7. luvun alkupuolella Jeesustekee ihmeitä, jotka hämmästyttävät kansaa ja todistavathänen messiaanisuudestaan.
Kysymyksiä, esirukousaiheita yms voit lähettääosoitteeseen pastori@tunti.com.
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän heille kansankuunnellessa, hän lähti Kapernaumiin. Eräänsadanpäällikön palvelija oli kuolemansairaana.Sadanpäällikkö piti palvelijaa suuressa arvossa, jakuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaistenvanhimpia pyytämään, että Jeesus tulisi ja pelastaisipalvelijan hengen. He tulivat Jeesuksen luo javetosivat häneen sanoen: "Se mies ansaitsee apusi.Hän rakastaa meidän kansaamme, ja meidänsynagogammekin on hänen rakennuttamansa."(Luuk. 7:1-5)
Galileassa oli roomalaista sotaväkeä, ja yleisestijuutalaiset halveksivat ja vihasivat pakanasotilaita.Kapernaumin sadanpäällikkö näyttää kuitenkin olleenpidetty. Ehkä hän oli niin sanottu jumalaapelkäävä, elipakana, joka oli kiinnostunut juutalaisesta uskosta janoudatti ainakin joitakin juutalaisuuden sääntöjäkin(vertaa Ap.t. 10:1-2).
Luuk. 7:6-10
Jeesus lähti heidän mukaansa. Mutta kun hän jo olilähellä taloa, sadanpäällikkö lähetti ystäviääntuomaan hänelle sanaa: "Herra, älä vaivaa itseäsi.Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Enpitänyt itseäni senkään arvoisena, että olisin tullutsinun luoksesi. Käske, niin palvelijani paranee. Minätottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omiasotilaitani. Kun sanon sotilaalle: 'Mene', niin hänmenee, tai toiselle: 'Tule', niin hän tulee, taipalvelijalleni: 'Tee tämä', niin hän tekee." (Luuk.7:6-8)
Juutalaiset eivät halunneet mennä pakanoittenkotiin, koska se saastutti. Monia pakanoita tämävarmaankin loukkasi, mutta sadanpäällikköymmärsi tilanteen ja torjui itse Jeesuksen tulonkotiinsa. Olisiko Jeesus mennyt pakanan kotiin  -luultavasti – ja siten toimimalla hän olisiherättänyt närkästystä hurskaissa juutalaisissa.Sadanpäällikkö oli ammatissaan oppinut, ettäalaiset noudattavat kauempaakin annettujakäskyjä, ja siksi hän luotti Jeesuksenkin voivan        auttaa matkan päästä ja käskeä sairautta läh-        temään palvelijasta.
Jeesus hämmästyi näistä sanoista. Hän kääntyiperässään tulevan ihmisjoukon puoleen ja sanoi:"Kuulkaa, mitä sanon: tällaista uskoa en oletavannut edes Israelin kansan keskuudessa." KunJeesusta vastaan lähetetyt miehet palasivat taloon,he tapasivat palvelijan terveenä. (Luuk. 7:9-10)
Sadanpäällikön sanoissa Jeesus tunnistaa vahvan uskon.Usko on luottamista Jeesuksen mahdollisuuksiin jahaluun auttaa, ja tällainen usko miehellä oli. Merkillistäoli – jopa niin merkillistä, että Jeesuskin hämmästyi se, että uskoa osoitti pakanamies. Evankeliumeissa onmuutamia välähdyksiä, jotka ennakoivat sitä, mitenpääsiäisen jälkeen evankeliumi kuuluu kaikillekansoille, niin juutalaisille kuin pakanoillekin.
Luuk. 7:11-15
Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin,ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suurijoukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupunginporttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaapoikaa, ja äidin mukana oli runsaasti kaupunginväkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntäsääliksi, ja hän sanoi: "Älä itke." Hän meni paarienviereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät.Hän sanoi: "Nuorukainen, minä sanon sinulle:nouse!" Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoipuhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille.(Luuk.7:11-15)
Nainin kaupunki oli runsaan kymmenen kilometrinpäässä Kaperanaumista lähellä Jeesuksenlapsuuskapunkia Nasaretia. Vastaantullut hautajaissaattooli erityisen koskettava, koska kuollut oli leskiäidinainoa poika. Niinpä äiti ei ollut menettänyt ainoastaanpoikaa vaan samalla myös koko elämisensä, koskahänellä ei ollut enää ketään pitämässä huolta. Ei ihme,että Jeesus sääli surevaa äitiä ja halusi auttaa.
Kuollut ruumis oli juutalaisen käsityksen mukaansaastainen, ja jokainen joka koski ruumiiseen taivaikkapa ruumispaareihin, tuli myös määräajaksisaastaiseksi. Niinpä juutalaiset välttivät ruumiinkoskettamista, jos se ei ollut aivan välttämätöntä. Jeesusei kuitenkaan välitä puhtaussäännöstä vaan koskeeruumispaareja ja osoittaa valtansa kuoleman yli. Hän eisaastu, vaan hänen puhtautensa puhdistaa myös kuolleenja herättää hänet.
Luuk. 7:16-20
Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaasanoen: "Meidän keskuuteemme on ilmaantunutsuuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi."Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta jokapuolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäristössä.(Luuk. 7:16-17)
Jeesuksen ihmeteot herättivät ymmärrettävääihmetystä ja pelkoakin. Vanhasta testamentistamuistettiin suuret profeetat Elia ja Elisa, joidenrukoukset olivat herättäneet kuolleita, mutta senjälkeen ei vastaavaa oltu nähty tai kuultu. Nyttämän galilealaisen opettajan toiminnasakuolleetkin heräsivät – hän on suuri profeetta!
Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikesta tästäopettajalleen. Silloin hän kutsui kaksi heistä luokseen jalähetti heidät kysymään Herralta: "Oletko sinä se, jonkaon määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakutamuuta?" Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat:"Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta:'Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkömeidän odottaa jotakuta muuta?'" (Luuk. 7:18-20)
Johannes tiesi tehtäväkseen tien valmistamisen Messiaalle.Nyt hän haluaa varmuuden siitä, että Jeesus on juuri se,jonka edeltäjänä hänen tuli toimia. Matteuksenevankeliumin mukaan Johannes oli jo vangittu, kun hänlähetti opetuslapsensa Jeesuksen luo kysymään (Matt. 11:2-3).
Luuk. 7:21-23
Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit javaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monellesokealle näön. Niinpä hän vastasi: "Menkää jakertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet jakuulleet:
Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,kuolleet herätetään henkiin ja köyhillejulistetaan ilosanoma. Autuas se, joka ei minuatorju." (Luuk. 7:21-23)
Jeesus ei vastaa suoraan ”kyllä”, vaan hän viittaa Vanhantestamentin ennustuksiin Messiaasta. Helppohan kenentahansa olisi väittää olevansa messias, mutta kukatahansa ei tee niitä tekoja, joita Jeesus teki. Jeeusken teotolivatkin nimenomaan tunnustekoja, jotka todistivathänen olevan kauan odotettu Messias.
Opetus: Ville Auvinen