NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Rakenteellisen kehittämisen vaikutuslisenssipolitiikkaan
Ari Alkio
Ajankohtaista kirjastojuridiikasta,
STKS, 8.12.2008
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Sisältö
Mikä on FinELib ?
Kysely toimintaympäristön muutoksesta - yleistä
Kysely toimintaympäristön muutoksesta -kirjastosektoreiden vastauksia
Ratkaistavia kysymyksiä
Miten tästä eteenpäin ?
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Mikä on FinELib?
Kansallinen elektroninen kirjastoFinELib
hankkii kansainvälisiä ja kotimaisiaelektronisia aineistoja tutkimuksen,opetuksen ja oppimisen tueksi sekä
edistää laadukkaan tiedon saantiaja käyttöä yhteiskunnassa
FinELib neuvottelee keskitetystijäsenorganisaatioilleen käyttöoikeus-sopimuksia elektronisiin aineistoihin 
Kansalliskirjasto (KK) vastaa FinELibintoiminnasta ja sen kehittämisestä.
1
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
FinELib- konsortio ja palveluyksikkö
Kansallinen konsortio, johon kuuluvat Suomen
yliopistot (21)
ammattikorkeakoulut (28)
yleiset kirjastotmaakuntakirjastojen (20) kautta
n. 40 tutkimuslaitosta/erikoiskirjastoa
Kansalliskirjaston FinELib-palveluyksikkö
n. 13 htv (HY)
hymytytot
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
FinELib-konsortionjäsenyyden pääperiaatteet
Konsortioon liittyy koko organisaatio.
Käyttöoikeus aineistoihin on konsortion jäsenorganisaation omalla henkilökunnalla jaopiskelijoilla sekä ns. paikalliskäyttäjillä eli jos organisaatiolla on yleisölle avoinkirjasto, kyseisen kirjaston käyttäjillä. Kellään muulla ei ole oikeutta käyttää aineistoa.
Aineistojen käyttö tapahtuu IP-tunnistuksella. Organisaatio toimittaa FinELibille IP-osoitteensa, jotka FinELib toimittaa edelleen palveluntarjoajille.
FinELib hankkii e-aineistojen lisenssejä konsortion jäsenenä olevalle organisaatiolletutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.
Aineistojen käyttöoikeuksia ei saa mm. myydä tai muutoin luovuttaa eteenpäinkonsortion jäsenorganisaation ulkopuolelle.
FinELib-konsortioon liittyvä organisaatio solmii palvelusopimuksen FinELibin kanssasekä maksaa vuosittaisen palvelumaksun ja aineistokohtaiset lisenssimaksut.
Konsortion toimintaperiaatteet löytyvät verkosta sivulta:http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio.html
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Kysely kirjastoilletoimintaympäristön muutoksista 2008
Rakenteelliset muutokset: mitkä ovat kirjastojen mielestä tärkeimmätmuutokset > kysely kirjastoille kesällä 2008
Kyselyn tavoitteena oli selvittää
miten lisensiointia tulisi kehittää, jotta se paremmin palvelisikäyttäjiä
toimintaympäristön muutosten vaikutus e-aineistohankintaan
kirjastojen näkemykset valtakunnallisesta työnjaosta jalisensioinnin rahoituksesta
Kyselyyn tuli vastauksia 75 organisaatiosta
27/415 yleisistä kirjastoista
18/29 ammattikorkeakoulusta
16/21 yliopistoista
14/38 tutkimuslaitoksista
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Yliopistojen tärkeimmiksi katsomat e-aineistohankinnan kehittämisalueet
1.Osa-organisaatio: tiedekunnat (45 pistettä)
2.Yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät (38pistettä)
3.Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (28 pistettä)
4.Osa-organisaatio: kampukset (23 pistettä)
5.Yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus (22 pistettä)
6.Osa-organisaatio: schoolit (18 pistettä)
7.Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoinamk)/Täydennyskoulutus (16 pistettä)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Ammattikorkeakoulujen tärkeimmiksi katsomate-aineistohankinnan kehittämisalueet
1.Osa-organisaatio: koulutusala (76 pistettä)
2.Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoinamk)/Täydennyskoulutus (39 pistettä)
SEKÄ yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (39 pistettä)
3.Yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus (33 pistettä)
4.Tietopalvelu yrityksille (23 pistettä)
5.Toinen aste kokonaisuudessaan(ml lukiot, ammattiopistot) (21 pistettä)
6.Keskussairaalat (muut kuin yliopistolliset sairaalat)(18 pistettä)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Tutkimuslaitosten tärkeimmiksi katsomate-aineistohankinnan kehittämisalueet
1.Osa-organisaatio: tutkimusryhmät (39 pistettä)
2.Yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät (37pistettä)
3.Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset (26 pistettä)
4.Koko Suomi (kansalliset lisenssit) (25 pistettä)
5.Kansainväliset tutkimusryhmät (15 pistettä)
6.Tietopalvelu yrityksille (14 pistettä)
7.Kaukopalvelu yrityksille (13 pistettä)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Yleisten kirjastojen tärkeimmiksi katsomate-aineistohankinnan kehittämisalueet
1.Toinen aste kokonaisuudessaan(ml lukiot, ammattiopistot)
2.Yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset
3.Aikuiskoulutus (muut kuin avoin yo ja avoinamk)/Täydennyskoulutus
4.Peruskoulut
5.Koko Suomi (kansalliset lisenssit)
6.Kirjastokimpat, jotka ulottuvat useanmaakuntakirjastoalueen alueelle
7.Hallintokuntien henkilökunta
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
E-aineistohankinnan kehittämisalueet sektoreiden priorisoinnit
Yliopistot
osa-organisaatiot (tiedekunnat), yli organisaatiorajojen toimivattutkimusryhmät, yhteiset kirjastot / kirjastolaitokset
Ammattikorkeakoulut
koulutusala, aikuiskoulutus / täydennyskoulutus, yliorganisaatiorajojen tapahtuva opetus, yhteiset kirjastot jakirjastolaitokset
Tutkimuslaitokset
tutkimusryhmät, yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät,yhteiset kirjastot, kansalliset lisenssit
Yleiset kirjastot
toinen aste (ml lukiot ja ammattiopistot), yhteiset kirjastot /kirjastolaitokset, aikuiskoulutus (muu kuin avoin yo ja avoin amk),kansalliset lisenssit
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
E-aineistohankintaan kohdistuvat toiveet
Uudet käyttäjät
sairaalat, laboratoriot, ammattikoulut, museot, kuntien hallinnot,kansalliset lisenssit jne.
Lisääntyvä yhteistyö
Yli organisaatiorajojen tapahtuva tutkimusyhteistyö / opetus(kansainvälinen, opiskelijat / tutkijat useista eri organisaatioista)
Yhteiset kirjastot
Lisensiointi osa-organisaatioille
tiedekunnat, schoolit, kampukset, tutkimusryhmät
Käyttäjäryhmien rajaaminen
Käyttäjäluvut useista eri lähteistä
Koko organisaation kattava lisensiointi edelleen tarpeen
Kaupallinen käyttö
palvelut yrityksille (kaukopalvelu, tietopalvelu), opetus
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Ratkaistavia kysymyksiä  (1 / 2)
Sovittava uudet lisensiointiperiaatteet (FinELib-konsortio)
Juridiset tarkistukset, neuvottelut kustantajien kanssa
Palvelusopimukset ja lisenssisopimukset
Käyttäjien tunnistus ja auktorisointi (IP ja Shibboleth)
Korkeakoulujen tietohallinnon yhteistyö välttämätöntä
Tarvitaan pilotti
Käyttäjämäärät
Useita eri lähteitä
Kirjastojen rooli käyttäjämäärien laskemisessa tärkeää
Lisensiointiprosessin työvälineiden kehittäminen
Halti-tietokanta
Mallisopimukset
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Ratkaistavia kysymyksiä  (2 / 2)
Hankintaprosessin kehittäminen
Osa räätälöinnistä kirjastoille
Henkilöresursointi
Räätälöinti lisää asiantuntijatyön määrää
Työnjaosta sopiminen:mitä on järkevää tehdä keskitetysti, mitä hajautetusti
Kirjastoille tulossa jatkossa enemmänneuvotteluvastuuta
Rahoitus: miten uusien käyttäjien lisääminenrahoitetaan ?
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
finelib_4x5cm
Miten tästä eteenpäin ?
Suunnitelma kyselyn tulosten pohjalta
Tavoitteena saada FinELib-konsortiolle esitysmuutoksista kesällä 2009
Keskustelut kirjastosektoreiden kanssa
Uusien lisensiointiperiaatteiden soveltaminenmahdollista aikaisintaan 2011