tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
Vedenkovuuden määrityskompleksometrisellätitrauksella
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
Veden kovuuden määritys titraamalla
Veden kovuus määritetään dH asteina jase kertoo Ca2+ ja Mg2+ –ionienkonsentraatiosta vedessä.
Kompleksometrinen titraus: käytetäänindikaattoria(ERIO-T), joka sitoutuessaanmetalliin on punainen ja vapaanasininen.
Titrataan 0,0100M EDTA-lioksella, jolloinEDTA sitoo metalli-ionit ERIO-T:ltä jaERIO-T vapautuu siniseen väriinsä.
EDTA muodostaa vahvemman kompleksin javapauttaa täten ERIO-T indikaattorin.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Medta.png
File:Erio T.svg
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
Puskuroinnin ja lämpötilan vaikutustitrauksen onnistumiseen
Titrausliuos puskuroidaan pH 10 puskuri-liuoksella, jotta pH pysyisi emäksisenä kokotitrauksen ajan.
Jos liuos menettää emäksisyytensä, hajoaa ERIO-Tindikaatorin kompleksi ja titrauksen päätepistettä onmahdotonta määrittää.
Liuosta lämmitetään, jotta reaktio tapahtuisiriittävän nopeasti, eikä titraus menisi ns. yliliian pitkän reaktio ajan vuoksi.
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
Metalli-ionien konsentraation määritys
EDTA:ta kuluu 1:1 metalli-ionien kanssa, joten EDTA:nkulutuksesta, voimmelaskea metalli-ionienkonsentraationtutkittavassa vedessä.
 c EDTA x V EDTA c M x V VESI
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Medta.png
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
EDTA-titraus
Näyte 100ml vettä
Puskuri pH 10
Lämmitys + sekoitus
Titrausliuos 0,0100M EDTA
Indikaattori ERIO-T
Värimuutos violetti -> sininen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Medta.png
File:Erio T.svg
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
tunnus_4vari_rgb
Metalli-ionien konsentraation määritys javedenkovuuden määritys
Metalli-ionien konsentraatio: 
 c EDTA x V EDTA = c M x V VESI
Kun tiedät metalli-ionien konsentraation vedessä, voit muuttaasen CaO:n massaksi/l:
cM × MCaO = g(CaO)/l
 Koska veden kovuudessa 1 dH˚= 10mg(CaO)/l, niin edellinentulos kerrotaan sadalla.
g(CaO)/l × 100 = dH˚
cM × 56.08 g /mol = g(CaO)/l