Säästäminen ja luotonkäyttö
Kevät 2009
Tutkimus
Otos: 2 400 (15 - 74 -vuotiaat) ja
         1 000 (15 – 28) -vuotiaat Nuorisotutkimus
                  200 (75 - 85 -vuotiaat) Senioritutkimus
Haastatteluajankohta:tammikuu 2009
Haastattelut tehnyt:IRO Research Oy
Säästäminen ja sijoittaminen
"Onko teillä tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja jossakin kohteessa?"
% vastaajista
On säästöjä ja
 sijoituksia
Säästämis- ja sijoituskohteet
% vastaajista (n=2393 v. 2009)
"Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia?"
Säästöt ikäryhmittäin säästö- tai sijoitustilillä
"Onko teillä tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja eri kohteisiin?"
% vastaajista (n=2393 v. 2009)
Säästö- ja sijoitusaikeet
% vastaajista
Aikoo säästää/
 sijoittaa
"Aiotteko säästää tai sijoittaa varoja seuraavien 12 kuukauden aikana?
Säästö- ja sijoitusaikeet
"Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa seuraavien 12 kuukauden aikana?”
% vastaajista
Mihin asioihin tai tarkoitukseen aikookäyttää säästöjä tai sijoituksia
% niistä, joilla on säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovatsäästää/sijoittaa (n=1645 v. 2009)
"Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne?"
Säästö- ja sijoituskriteerit
Turvallisuus
Tuotto
”Minkä verran seuraavilla tekijöillä on vaikutusta valitessanne säästämis- ja sijoituskohdetta?”
% vastaajista
Eläkevuosiin
varautuminen
Sijoituskohteen
riskittömyys
Luottotilanne
”Onko teillä tällä hetkellä jotain lainaa tai luottoa? ”Mitä seuraavista luotoista teillä on?”
% vastaajista (n=2393 v. 2009)
Kulutusluottomuodot
% vastaajista (n=2393 vuonna 2009)
"Onko tällä hetkellä jotain muuta lainaa kuin asuntolainaa?"
"Onko viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut pikavippiä?"
Kulutusluotolliset ikäryhmittäin
"Onko teillä tällä hetkellä jotain lainaa tai luottoa?"
% vastaajista (n=2393 v. 2009)
Pikaluotot viimeisen 12 kuukauden aikana
"Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut pikaluottoa eli pikavippiä, siislyhytaikaista esim. tekstiviestillä otettua luottoa?"
% vastaajista (n=2393 v. 2009), kyllä-osuudet
Luotonottosuunnitelmat
% vastaajista
Aikoo ottaa lainaa/
 luottoa
"Aiotteko ottaa uutta lainaa tai luottoa seuraavien 12 kuukauden aikana?"
Luotonottosuunnitelmat luottomuodoittain
 ”Mitä seuraavista luotoista aiotte ottaa?"
% vastaajista
*)  Muu kulutusluotto eli luotollinen pankkitili, kaupan kanta-asiakaskorttiin liitettytililuotto tai kaupan tililuotto, muu luottokorttiluotto, jossa maksuaikaa yli 2kk taikaupan osamaksuluotto.
Asuntolainojen takaisinmaksuajat, 2009
% niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainan viimeisen kahden vuoden aikana (n=239)
Miten pitkäaikaisen lainan otitte eli mikä on asuntolainanne  alkuperäinen takaisinmaksuaika?"
Keskimääräinen takaisinmaksuaika:    1998, 11 vuotta2005, 16 vuotta
         2006, 17 vuotta2007, 18 vuotta
         2008, 19 vuotta 2009, 19 vuotta
(17 v. 2008)
(25 v. 2008)
10 (10 v. 2008)
Keskimääräiset asuntolainamäärät
"Kuinka suuri on asuntolainojenne euromäärä tällä hetkellä?"
On asuntolainaa (n=717 v. 2009)
euroa
Uusien asuntolainojen keskikoko
”Kun viimeksi otitte asuntolainaa, minkä suuruisen lainan otitte?”
euroa
Helmikuu 2007
n=268, %
Tammikuu 2008
n=247, %
Tammikuu 2009
n=221, %
Alle 10 000
  1,2
2,7
2,4
10 001–20 000
  9,8
4,1
4,6
20 001–40 000
10,5
10,5
9,7
40 001–60 000
17,1
14,0
7,6
60 001–80 000
16,3
15,1
11,8
80 001–100 000
13,8
16,1
16,3
100 001–150 000
19,2
19,5
26,4
Yli 150 000
12,1
18,0
21,2
Keskimäärin euroa
         85 300
96 200
107 500
(% niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainaa viimeisen kahden vuoden aikana)
31
38
48
Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista
% niistä, joilla on jotain lainaa (n=1187 v. 2009) tai asuntolainaa (n=717 v. 2009)
"Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen meneelainojen lyhennyksiin ja korkoihin?"
Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista
% niistä, joilla on lainaa (n=1187 v. 2009)
"Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen meneelainojen lyhennyksiin ja korkoihin?"
Lainojen maksusuunnitelmien muutokset
"Oletteko maksanut lainanne alkuperäisen suunnitelman mukaan vai onko alkuperäisiämaksusuunnitelmia muutettu?"
% niistä, jolla on lainaa (n=1187 v. 2009)
Omaan talouteen liittyvät riskitekijät
% vastaajista (n=2393 v. 2009)
"Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaakunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne..."
Omaan talouteen liittyviin riskitekijöihin varautuminen
% niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihinjotenkin (n=742 v. 2009)
"Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin?"
Asuntolainaan liittyvät riskit
% niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä (n=119 v. 2009)
"Mitä riskejä näette asuntolainaanne liittyvän?"
17 % asuntoluotollisistanäkee asuntolainaan liittyvänriskin/riskejä, 83 % ei koeriskejä
Korkokatto
"Onko lainassanne korkokatto, jolla varmistatte, ettei lainanne korko nouse yli sovitun rajan?"
"Aiotteko ottaa lainaanne korkokaton, jolla voitte suojautua siihen, ettei lainanne
korko nouse yli sovitun rajan?"
% niistä, joilla on asuntolainaa tai kulutusluottoa pankista (n=962 v. 2009)
% niistä, jotka aikovat ottaa asuntolainaa tai pankin kulutusluottoa (n=185 v.2009)
Lainaturvavakuutukset
"Onko johonkin lainoistanne liitetty lainaturvavakuutus, joka turvaa lainan takaisinmaksun?"
% niistä, joilla on lainaa  (n=1187 v. 2009) tai asuntolainaa (n=717 v. 2009)
Varautuminen mahdolliseen koron nousuun
% niistä, joilla on asuntolainaa (n=717 v. 2009)
"Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja senmukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun?"
Miksi ei ole varautunut mahdolliseen koron nousuun
% niistä, jotka eivät ole  varautuneet asuntolainan koron nousuun (n=230 v. 2009)
"Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaanlainanhoitokulujen kasvuun? Jos ette ole varautunut mistä syystä tai syistä johtuen ette olevarautunut koron nousuun?"
Miten on varautunut koron nousuun
% niistä, jotka ovat varautuneet asuntolainan koron nousuun (n=487 v. 2009)
”Miten olette varautunut koron  nousuun?”
Tavallisin laskunmaksutapa
"Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?"
% vastaajista
Internetin kautta
Laskunmaksuautomaatilla
Suoraveloituksena
Maksupalveluna käyttäen
       maksupalvelukuorta
Pankin tiskillä
Tavallisin laskunmaksutapa ikäryhmittäin 2009
"Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?"
% vastaajista
Päivittäistavaraostosten tavallisin maksutapa
% vastaajista
"Ostatteko päivittäistavaranne tavallisimmin…….?"