Opiskelija voimavarana
”Mitä opiskelija voi tarjota ammattilaisille?”
”Mitä on moniammatillinen yhteistyö?”
Simo Pernu Mikko Pohjola
Vuosi sitten…
Tasa-arvoa erovanhemmuuteen – Isät poispaitsiosta -projekti etsii kirjoittajiaprojektiin kuuluvalle eroauttajillesuunnatulle oppaalle
Opas on tarkoitus kirjoittaa isän näkökulmasta
Kaksi Lahden ammattikorkeakoulunsosionomiopiskelijaa tarttuu tilaisuuteen
 Ero ja isyys – Opas eroperheiden kanssatyöskenteleville
Moniammatillisesta yhteistyöstä
”Moniammatillisellayhteistyöllä tarkoitetaantyöskentelyä sovitun yhteisentavoitteen saavuttamiseksi.
Työskentelyyn osallistuvillaon toisiaan täydentävääosaamista; tietoja ja taitoja,jotka yhdistetääntyöskentelyn aikana.Työskentely tapahtuuasiakaslähtöisesti jajoustavasti yli organisaatio-ja sektorirajojen.”
(www.sosiaalitaito.fi)
Me opiskelijoina
Asiantuntijaraati
Projektipäällikkö
Muut projektin toimijat jayhteistyökumppanit
Mitä prosessi vaati meiltä
Rohkeutta
Epävarmuuden sietokykyä
Luottamusta omiin kykyihin ja toisiimme
Sitoutumista
Halua osoittaa omaa osaamista
Luovuutta
Mihin prosessilla pyrittiin
Ammatilliseen uudistumiseen
Ajatusten herättelyyn
Rohkaista omien arvojen ja asenteiden tietoiseenpohdintaan
Rohkaista tiedostamaan se, miten omat arvot jaasenteet vaikuttavat työotteeseen sekäammatilliseen uudistumiseen
Rohkaista tiedostamaan ajan vaatimukset omassatyössään
VAIN NÄIN MUUTOS VOI OLLA MAHDOLLINEN!
KIITOS
Jos haluat olla meihin yhteydessä aiheentiimoilta, ole rohkeasti yhteydessä
simo.pernu@hotmail.commikko.pohjola@hotmail.fi