Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_etusivu_uu.jpg
TEKNISTEN PALVELUJENTYÖRYHMÄ
SEUTUYHTEISTYÖ JA PARAS-HANKE
SEUTUFOORUMI 22.5.2007
Ilkka Ojala
Toimitusjohtaja
Tampereen kaupunki, Tilakeskus
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Teknisen palvelujen työryhmä
(Pj. Ilkka Ojala, vpj. Paavo Nikkanen)
Työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kuntienteknisten palveluiden järjestämisessä ja toimialanviranomaispalvelujen tuottamisessa sekä valmistellaniitä koskeva yhteistyösuunnitelma ja hanke-esityksetsekä osallistua Paras-hankkeen mukaisenyhteistyösuunnitelman laadintaan.
 
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
 
TEKNISTEN PALVELUJEN SEUTUYHTEISTYÖ
Toimintaympäristön muutoksien edellyttämättuotantorakenteet, väestöpohjan muutokset japalvelujen tarpeen lisääntyminen tuotavat haasteitateknisille palveluille.
 tuottavuus
Lähtökohdat:
 toimintavarmuuden kehittäminen (vesi- ja jätevesihuolto)
 resurssien riittävyys: henkilöstöresurssit ja taloudellisetresurssit
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Vuoden 2008 loppuun mennessäkäynnistetään seuraavat selvityshankkeet :
 Suunnitelma tilahallinnon ja toimitilasuunnittelunyhteistyön tiivistämisestä
 Vesi- ja jätevesihuollon seudullisestajärjestämisestä käynnistetty selvitystyö
 Tampereen seudun ilmastostrategia –varautuminen ilmastonmuutokseen hankkeenlaatimisen aloittaminen
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Suunnitelma tilahallinnon jatoimitilasuunnittelun yhteistyön tiivistämisestä
 Seudullisen tilahallinnon organisoinnin ja tilapalveluidentuottamisen vaihtoehtoiset mallit
 Kuntien tilaomaisuuden omistaja / palveluidenjärjestäjäyhteisö (seudullinen Senaatti-kiinteistöt)
 Kuntien tilapalveluiden tuottajayhteisö (seudullinenEngel)
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Vesi- ja jätevesihuollon seudullisestajärjestämisestä aloitettu ja aloitettavaselvitystyö
 Keskuspuhdistamon toteutusmalli, sijainti, rahoitus jatoteutusaikataulu (menossa)
 Seudullinen vesihuoltoyhtiön (”Pirkanmaan Vesi ”)vaihtoehtoiset toimintamallit
 Verkostojen ja tuotantolaitosten omistus ja ylläpito(aloitetaan)
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Tampereen seudun ilmastostrategia –varautuminen ilmastonmuutokseenhankkeen aloittaminen
 Seudullisen ilmastostrategian laatimiseen ja ylikuntarajojen ulottuvien palvelusopimuksienkäyttöönottamiseen liittyvät tekijät
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Vuoteen 2010 mennessä  käynnistetään
seuraavat yhteistyön selvityshankkeet:
Selvitykset viranomaispalvelujen(ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonta)yhteistyön tiivistämisestä
Selvitys kunnallisteknisten toimintojenylikunnallisesta toteuttamisesta
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Selvitykset viranomaispalvelujen(ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonta)yhteistyön tiivistämisestä
  Selvitys seudullisen viranomaispalveluidenjärjestämiseen liittyvistä näkemyksistä, heikkouksista javahvuuksista
 Rakennus- ja ympäristövalvonnan seudullisenjärjestämisen mallit
 Paikkatiedon yhtenäistäminen (koordinaatisto) japaikkatiedon tuottaminen
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
Selvitys kunnallisteknisten toimintojenylikunnallisesta toteuttamisesta
 Vaihtoehtojen selvittäminen infra-alanrakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa jakunnossapidossa
Work: TIINA:Kuntayhtymää:powerpoint-pohja_jatkosivu_.jpg
KIITOS