2005_syksy_3_iso.jpg
Reija Viinanen/ KKTM ry
6.11.2008 Rovaniemi
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson AMO-hanke 2008
Hallinointi: Leader toimintaryhmä Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
 Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson AMO:n ohjelma-alue
Kolari
Kittilä
Enontekiö
Ylitornio
 ”Tunturilaakson kehittyvä käytävä”
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
Rahoitus 87 000 €
TEM  ja Lapin liitto60 900 € (70,0%)
Kemi-Tornionlaakson kky Lappia 15 000 € (17,3%)
Tunturi-Lapin seutukunta 9 000 €   (10,3 %)
Tornionlaakson seutukunta 2 100 €   ( 2,4 %)
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
AMO 2008 –hankkeen painopistealueet
1.Työvoimatarpeen ja saatavuuden kartoitus
2.Koulutus
3.Alueen vetovoimaisuus
4.Elinkeinoelämän kehittymisen ennakointi
Mitä on tehty tähän mennessä?
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
1. Työvoimatarpeen kartoittamiseksi?
 Aktiivinen yhteydenpito Northland Resources -yhtiöön
 Aikaisemmin alueella hankitun tiedon kerääminen
 Maanrakennusalan haastattelut (Kolarin kunta)
 Yhteistoiminta matkailuelinkeinoelämän kanssa
 Elinkeinokehityksen selvitystutkimus alueella (MC-info Oy)
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
 2. Työvoiman saatavuuden hyväksi?
 Työttömän työvoimareservin määrän ja osaamisprofiilin kerääminen
 Mahdollisen kaivosteollisuuden työpaikoista kiinnostuneiden kartoitusAMO-esitteiden jako, ”Mika-rekisteri” työvoimatoimistossa
 Tunturiveturi-hankkeeseen osallistuminen
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
3. Koulutuksen hyväksi?
 Kerätty tietoa alueen koulutustarjonnasta
 Selvitelty kaivosalan koulutuksen käynnistämismahdollisuuksia
 Viritelty alueen oppilaitosten välistä yhteistyötä
 Elinkeinokehityksen selvitystutkimus alueella
 Aktiivinen yhteistoiminta työhallinnon kanssa työvoimakoulutustensuunnittelussa
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
4. Alueen vetovoimaisuuden hyväksi?
 Aktiivinen tiedottaminen (media)
 Alueelta poismuuttaneiden kartoitustyö (25-50 -vuotiaiden osoitteisto)
 Markkinointikiertue yhteistoiminnassa työhallinnon kanssa
Kotka, Imatra,Savonlinna,Mikkeli, Hämeenlinna, Helsinki
 Osallistuminen Pajalan markkinoille ja Pellon Maaseutunäyttelyynkohderyhmänä potentiaaliset paluumuuttajat
 Paluumuuttajaseminaari ”Muutosvirrasta muuttovirtaan” Ylläksellä 13.10.2008
 Kehittämispajassa nousseiden ideoiden työstö
Yhteistyö Meänmaa-hankkeen kanssa  mahdollinen yhteinen ”tempaus”
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
4. Alueen elinkeinoelämän hyväksi?
 Elinkeinokehityksen selvitystutkimus alueella (MC-info Oy)
 GOPP-kehittämistyöpaja
 strateginen suunnittelu
 yhteinen ohjelmatyö  KOKO
 uusien yhteisten toimintatapojen aloittaminen/suunnittelu seutukuntien janiiden toimijoiden välillä
 Tavoitteena ottaa kaikissa toimenpiteissä huomioon koko perhe
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
 Kaivostoiminta käynnistyy
 Matkailu kasvaa
 
Ja tavoitteena on ollut, että…
 Ennakoitu elinkeinoelämän kasvu hyödyttää koko aluetta kestävällä tavalla
 Kuntien välinen yhteistoiminta lisääntyy
 Seutukuntien välinen yhteistoiminta lisääntyy
 Julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminta tiivistyy
 Länsi-Lapin voimistaminen
Hanketyön lähtökohtana on ollut, että...
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
 Gopp-työpajan toinen osio alueen kehitysnäkymistä marraskuussa
 Koulutusportaalin työstö (alueen koulutustarjonta)
 Koulutus- ja elinkeinoseminaari tammi-helmikuu 2009
 Yhteistyö ja -toiminta Meänmaa-hankkeen kanssa
 AMO 2009 ohjelman työstö ja markkinointi
 KOKO 2010-2013 ohjelman työstö ja markkinointi
Hankkeen tulevia toimenpiteitä
Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.lapinliitto.fi/euohjelmakausi20072013/logot/varilliset/lapinvaakuna_vari.jpg
 Positiivisen muuttoliikkeen käynnistäminen
 Koulutustoimenpiteiden oikea kohdentaminen
 Suunnitelmallisen yhteistoiminnan lisääminen seutukuntien välillä
 uusia toiminta- ja menettelytapoja
 Alueelliset ja kunnalliset elinkeinostrategiat
 Aluemarkkinointi
 Elinkeinoelämän/yrittäjien sitouttaminen kehittämiseen
 Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen alueen pk-yrityksissä
Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson kehityskäytävä / kehittyvä käytävä-ajattelumallin mahdollistaminen  uudet toimintatavat ja toteutukset
Painopistealueita tulevaisuuteen