kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
KUNTO -projekti2011-2013KUNTO -projekti2011-2013
TK-logo.tiff
Y:\04 tuotteet ja projektit\PROJEKTI, ohjeet ja lomakkeisto\rayn tuella merkki.jpg
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Projekti pitää sisällään kaksiosahanketta
Laitila : Tasapainoinen Laitila
Turku : Varjosta Valoon
Projekti toteutetaan yhdessä
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n
ja Laitilan Vanhaintuki ry:n sekä Suomen
Kinestetiikkayhdistys ry:n kanssa
TK-logo.tiff
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Projektin tarkoitus
Luoda kuntouttava toimintamalli kotona asuvilleikääntyville yli 60-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille,psykososiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville jamuistisairaille sekä heidän omaishoitajilleen.
Löytää keinoja turvata syrjäytyneiden, palvelujenulkopuolelle jääneiden ja vähävaraisten ikääntyvienmahdollisuus kuntoutumiseen ja kansalaistoimintaan.
Ikääntynyt osallistetaan takaisin yhteiskuntaan;poistetaan esteitä ja luodaan hyvinvoinninmahdollisuuksia.
TK-logo.tiff
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Projektin tavoitteet
Tukea asiakkaan kotona selviytymistä hänen omistalähtökohdistaan sekä psykososiaalista hyvinvointia.
Edistää itsenäistä elämää ja ylläpitää liikkumis- jatoimintakykyä omassa elinympäristössään.
Ohjata ja tukea omaishoitajia.
Rikastuttaa arkea järjestötoiminnan keinoin.
TK-logo.tiff
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Varjosta Valoon ja TasapainoinenLaitila - hankkeiden toimintamuodot
Kotikuntoutus fysioterapeutin ohjauksessa.
Aktivointikäynnit yhdessä ammattihenkilön taivapaaehtoisen kanssa.
Ryhmätoiminta Toiminnalliset ryhmätKortteliryhmät
TK-logo.tiff
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Fysioterapeutin kotikäynnit
Voimavaraistava yksilöllinen kotikuntoutus lähtee asiakkaanhaastattelusta ja toimintakyvyn testauksesta.
Tärkeää huomioida toimintakyvyn eri ulottuvuudet tavoitteitaasetettaessa.
Asiakkaan fyysistä toimintakykyä tuetaan kokonaisvaltaisestiyksilökäynneillä, jotta luodaan pohjaa aktivointikäynneille jaryhmätoiminnalle.
Kuntoutus lähtee asiakkaan tarpeista!
TK-logo.tiff
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Aktivointikäynnit
Toteutetaan yhdessä ammattihenkilön tai vapaaehtoisenkanssa.
Lähtee asiakkaan tarpeista; häntä kiinnostaviin kohteisiin taitoimintoihin.
Ohjataan myös jo olemassa oleviin aktiviteetteihin japalveluiden pariin.
Kulttuurielämysten toteuttamiseen käytetään koulutettuaKulttuuriystävää.
Järjestölähtöistä toimintaa yhdessä
ryhmätoiminnan kanssa.
TK-logo.tiff
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Ryhmätoiminta
Tavoitteena on elämänhallinnan parantuminen sekä omienvoimavarojen löytyminen ja aktiivinen arki.
Sisältö virikkeellistä toimintaa ja kulttuurielämyksiä.
Ammattihenkilön ohjaamana 6-10 krt, jonka jälkeen ryhmäätuetaan itsenäisiin tapaamisiin vapaaehtoisen kanssa.
Ryhmien jatkotapaamisilla on mukana ns. Kortteli-
vapaaehtoinen, joka toimii tarvittaessa ”innostajana”.
TK-logo.tiff
PIC00003.JPG
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Autamme asiakasta rakentamaan siltaanykytilasta toiveisiin ja unelmiin
Kiitos!
kotikunnas_ppt_kansisivu2.jpg
Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori Helena NorokallioProjektivastaava Paulina Iiskala
Puh. 044 082 02130440 857 821
Luolavuorentie 4, 20810 TurkuSairaalantie 8 , 23800 Laitila
Projektityöntekijät:
Fysioterapeutit Mira Berg                 Anne Ruusuranta ja
ja  Anna Turpeinen                                              Anja Kortteinen
Lähihoitaja Pia Kukkola
etu.sukunimi@terveyskoti.fi
TK-logo.tiff