= Jatkuvatoiminen turvavalaisin
  = Ajoittain toimiva turvavalaisin
Turvavalokeskuksen kaapelointi 2011
- Paikallinen jännitteen valvonta kytketty keskuksen kauko-ohjaukseen
- Ryhmäkaapelit palonkestävät esim. FRH
Perinteinen ryhmäjako, jossa erilliset ryhmät jatkuvatoimisille ja ajoittain toimiville turvavalaisimille
  Järjestelmän ominaisuudet:
- Erillinen  kahdennettu kaapelointi jatkuvatoimisille ja ajoittain toimiville turvavalaisimille
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna siirtyy keskusakkukäytölle ja kaikki turvavalot syttyvät
21.04.2011 PHO
TURVAVALO-
KESKUS
24V
230V
 
     = Jatkuvatoiminen turvavalaisin.
     = Ajoittain toimiva turvavalaisin
      Teknowaren valaisintyypit joiden koodin lopussa on kirjain –K
-K
-K
TURVAVALO-
KESKUS
230V
Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet kytketty samaan ryhmäkaapeliin
  Järjestelmän ominaisuudet:
- Ei erillistä kaapelointia jatkuvatoimisille ja ajoittain toimiville turvavalaisimille
- Tarvitaan vain kaksi ryhmää
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna,
  siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
-K
-K
-K
-K
   = Jatkuvatoiminen turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden  koodin lopussa on kirjain –K
   = Ajoittain toimiva turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden koodin lopussa on kirjain –K
-K
-K
  Järjestelmän ominaisuudet:
- Keskuksen ja valaisimien osoitteellinen automaattinen testaus
- Ei erillistä datakaapelointia
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna,
  siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
Turvavalokeskuksen kaapelointi itsetestaavassa järjestelmässä:
- Paikallinen jännitteen valvonta kytketty keskuksen kauko-ohjaukseen
- Ryhmäkaapelit palonkestävät esim. FRH
Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet kytketty samaan ryhmäkaapeliin
TURVAVALO-
KESKUS
TAPSAKONTROL
230V
 
-K
-K
-K
-K
TURVAVALO-
KESKUS
TAPSA
KONTROL
230V
  Järjestelmän ominaisuudet:
- Keskuksen ja valaisimien osoitteellinen automaattinen testaus
- Ei erillistä datakaapelointia
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna,
  siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
   = Jatkuvatoiminen turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden  koodin lopussa on kirjain –K
   = Ajoittain toimiva turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden koodin lopussa on kirjain –K
 
-K
-K
-K
-K
Perinteinen ryhmäjako,  jossa erilliset ryhmät jatkuvatoimisille ja ajoittain toimiville turvavalaisimille
-K
-K
-K
-K
21.04.2011 PHO
   = Jatkuvatoiminen turvavalaisin.
   = Ajoittain toimiva turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden koodin lopussa on kirjain –K
-K
-K
 Järjestelmän ominaisuudet:
- Tilavahdilla toteutettu paikallinen ryhmävalvonta
- Paikallisen yleisvalaistuksen jännitteen katketessa sytyttää tilavahti ajoittaintoimivat turvavalaisimet ko. alueella
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna,
  siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
Turvavalokeskuksen kaapelointi tilavahdin kanssa:
TURVAVALO-
KESKUS
230V
TURVAVALO-
KESKUS
230V
 Järjestelmän ominaisuudet:
-Tilavahdilla toteutettu paikallinen ryhmävalvonta
- Paikallisen yleisvalaistuksen jännitteen katketessa sytyttää tilavahti ajoittain toimivat
turvavalaisimet ko. alueella
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna,
  siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
   = Jatkuvatoiminen turvavalaisin.
 
   = Ajoittain toimiva turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden koodin lopussa on kirjain –K
-K
-K
Tilavahti
Jännitetieto paikallisesta yleisvalaistuksesta
Tilavahti
Jännitetieto paikallisesta yleisvalaistuksesta
-Ryhmäkaapelit palonkestävät esim. FRH
-Tilavahdin jännitteen valvonta MMJ
Perinteinen ryhmäjako, jossa erilliset ryhmät jatkuvatoimisille ja ajoittain toimiville turvavalaisimille
Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet kytketty samaan ryhmäkaapeliin
-K
-K
Tilavahti
21.04.2011 PHO
-K
-K
Tilavahti
Tilavahti
Turvavalokeskuksen kaapelointi itsetestaavassa järjestelmässä tilavahdin kanssa
- Ryhmäkaapelit palonkestävät esim. FRH
-Tilavahdin jännitteen valvonta- ja kauko-ohjauksen kaapeli MMJ
- Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet kytketty samaan ryhmäkaapeliin
- Tilavahdilla toteutettu paikallinen ryhmävalvonta
 
-K
-K
-K
-K
TURVAVALO-
KESKUS
230V
TAPSA
KONTROL
 Järjestelmän ominaisuudet:
- Tilavahdilla toteutettu paikallinen ryhmävalvonta
- Paikallisen yleisvalaistuksen jännitteen katketessa sytyttää tilavahti ajoittain toimivatturvavalaisimet ko. alueella
-Keskuksen ja valaisimien osoitteellinen automaattinen testaus
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna,
  siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
   = Jatkuvatoiminen turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden  koodin lopussa on kirjain –K
   = Ajoittain toimiva turvavalaisin.
      Teknowaren valaisintyypit joiden koodin lopussa on kirjain –K
Tilavahdit releohjauksella
Jännitetieto paikallisesta yleisvalaistuksesta
Jännitetieto paikallisesta yleisvalaistuksesta
TURVAVALO-
KESKUS
230V
24V
Turvavalokeskuksen kaapelointi tilavahdin releohjauksen kanssa
- Tilavahdeilla toteutettu jännitteen valvonta releohjauksella keskuksen kauko-ohjauspiiriin
- Tilavahdit ohjaavat keskuksen akkukäytölle jännitteen kadotessa
 = Ajoittain toimiva turvavalaisin.
Järjestelmän ominaisuudet:
- Jännitteen valvonta voidaan toteuttaakaikkiin teknowaren turvavalokeskuksiinkytkemällä tilavahdin releohjaus keskuksenakkukäytön kauko-ohjaus piiriin
21.04.2011 PHO
 
-K
-K
-K
-K
Tilavahtien releiden kärjet kytketään sarjaan
Tilavahti
Yleisvalaistussyöttö
Turvavalokeskuksen kaapelointi syötönvaihtoyksiköllä varustetussa turvavalaistusjärjestelmässä
- Ryhmäkaapelit palonkestävät esim. FRH
- Paikallinen jännitteen valvonta kytketty keskuksen kauko-ohjaukseen
- Syötönvaihtoyksikön yleisvalaistussyöttö MMJ
- Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet kytketty samaan ryhmäkaapeliin
- Turvavalaisimet toimivat myös kytkinohjattuina yleisvalaisimina
- TST2800/1 laitteella kytkinohjattujen turvavalaisimien virta otetaan normaalitilanteessa yleisvalaistuksen syötöstä
- TST2802/3 laitteella kytkinohjattujen valaisimien virta otetaan normaalitilanteessa turvavaloryhmästä
Järjestelmän ominaisuudet:
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna, siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
H:\TEKSTI\Turvavalomyynti\logot\tw_logo_rgb_1005_UUSI.jpg
Syötönvaihtoyksikkö
TST2800/1
TURVAVALO-
KESKUS
230V
21.04.2011 PHO
Kytkinohjattu jatkuvatoiminen turvavalaisin, joka toimii samalla yleisvalaisimena
= Jatkuvatoiminen tai ajoittain toimiva turvavalaisin
Yleisvalaistusohjaus
Syötönvaihtoyksikkö
TST2802/3
K-mallin kytkinohjattu turvavalaisin, joka syttyy tilavahdin käskyllä taisyötönvaihtoyksikön ohjauksella
= Jatkuvatoiminen tai ajoittain toimiva turvavalaisin
K
K
K
Tilavahti
Jännitetieto paikallisesta
yleisvalaistuksesta
Turvavalokeskuksen kaapelointi syötönvaihtoyksiköllä  ja Tilavahdilla varustetussaturvavalaistusjärjestelmässä
- Ryhmäkaapelit palonkestävät esim. FRH
- Syötönvaihtoyksikön yleisvalaistussyöttö- ja Tilavahdin jännitteen valvontakaapeli MMJ
- Ryhmät pitää olla kytketty jatkuvatoimisiksi
- Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet kytketty samaan ryhmäkaapeliin
- Turvavalaisimet toimivat myös kytkinohjattuina yleisvalaisimina
- TST2800/1 laitteella kytkinohjattujen turvavalaisimien virta otetaan normaalitilanteessa yleisvalaistuksen syötöstä
- TST2802/3 laitteella kytkinohjattujen valaisimien virta otetaan normaalitilanteessa turvavaloryhmästä
TURVAVALO-
KESKUS
230V
TAPSA
KONTROL
H:\TEKSTI\Turvavalomyynti\logot\tw_logo_rgb_1005_UUSI.jpg
21.04.2011 PHO
K
K
K
K
K
K
Tilavahti
Jännitetieto paikallisesta
yleisvalaistuksesta
K
Järjestelmän ominaisuudet:
-Tilavahdilla toteutettu paikallinen ryhmävalvonta
- Paikallisen yleisvalaistuksen jännitteen katketessa sytyttää tilavahti ajoittain toimivat turvavalaisimet ko. alueella
- Keskuksen syötön katketessa tai keskuksen ollessa kauko-ohjattuna, siirtyy keskus akkukäytölle ja kaikki turvavalaisimet syttyvät
Yleisvalaistussyöttö
Syötönvaihtoyksikkö
TST2800/1
Yleisvalaistusohjaus
Syötönvaihtoyksikkö
TST2802/3
K
K
K
K
K
K