FOOTPASS-ARVIOINTI
Suomen Palloliitto
FootPass
TYÖKALU LIITOLLE
Tietoa seuran toiminnasta
Toimintaohjeistuksenkehittäminen
Seurantaväline
Liiton strategia = Tahtotila
Tietoa toiminnankehittämiseksi !
TYÖKALU SEURALLE
Tilannearvio
Johtamisen väline
Perusta suunnittelulle jakehittämiselle
Toiminnan ohjeistus
 jatkuvuus
Seuran markkinointi
       vanhemmille
 eri sidosryhmille
FootPass
seuratoiminnan laadun arviointiin kehitetty työkalu
keskittyy yhdeksään pääaiheeseen
1.Organisaatio
2.Strategia
3.Pelaajakartoitus
4.Lajikoulutus
5.Seuran tukitoiminnat
6.Toimintaympäristö
7.Viestintä
8.Henkilöstöjohtaminen
9.Tehokkuus
arvioinnin pohjalta seuroilla on mahdollisuussuunnitella ja tarkentaa omia koulutustarpeitaan
FootPass
prosessi:
dokumenttilistojen laadinta ja lähettäminen seuroille
FootPass –arvion esitäyttö seuroista saatujen dokumenttienpohjalta
auditointi seurassa
Arvion varmennus haastattelemalla eri toimijaryhmiä
(n. 6 tuntia kestävä tilaisuus)
Hallitus
Edustusjoukkueen taustat
Juniorijoukkueiden taustat
Pelaajien vanhemmat
yhteenvedon laatiminen
yhteenveto seuroille luettavaksi
palautetilaisuus
jatkotoimista sopiminen
1. Organisaatio
rakenne ja yhtenäisyys
-organisaatiokaaviot
-junioreiden ja edustuksen yhteys
-ikäluokkien edustajisto
hallinto
johtokunnan/ hallituksen ja toimihenkilöidenvastuualueet
2. Strategia
toiminta-ajatus ja  päämäärä
seuran toiminta-ajatus ja päämäärät
toteuttaminen, ja kehittäminen
strateginen suunnittelu
swot- tai muu itsearviointi
toimintasuunnitelma
pidemmän aikavälin suunnitelma
talouden suunnittelu
seuratasolla
joukkuetasolla
ohjeistukset
vastuuhenkilöt
3. Pelaajakartoitus
sinivalkoinen tie - TAI Leijonatie
seuran kehitysohjelma innokkaille ja lahjakkaillepelaajille
eri ikäryhmien huomiointi
pelaajakartoituksen organisointi
sisäinen
ulkoinen
viestintä
4. Lajikoulutus
seuran urheilutoiminnan tavoitteet
yleiset linjaukset
kilpailutoiminnan linjaukset
Valmennuksen linjaus
jalkautuminen käytäntöön
joukkueiden suunnitelmat
yhteiset mallit, käytössä
Valmentajien koulutustaso
valmentajakortit
5. Seuran tukitoiminnat
Terveyskasvatus
suunnitelmallisuus
terveyskyselyt /tarkastukset
terveystietojärjestelmät
koulutukset /infot
seurassa olevan erityisosaamisenhyödyntäminen
opiskelu ja sosiaalinen tuki
6. Toimintaympäristö
Toimitilat
Onko seuralla riittävät ja toimivat toimitilat
Harjoitteluolosuhteet
harjoitelumahdollisuudet (kesä- ja talvi-)
jää- ja jalkaallohallit
Peli- ja harjoitteluvarusteet
huoltovarustus
Ympäristö ja olosuhteet
Huomioidaanko ympäristöasiat
Onko suunnitelmaa olosuhteiden kehittämiseksi
7. Viestintä
Kehityskeskustelut
ohjeistetut keskustelut:
->pelaajan tullessa seuraan             ->peliuran aikana
-> pelaajan siirtyessä seuran sisällä ->pelaajan siirtyessäseurasta pois
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
www-sivut, yhteydet lehtiin, muut mediat
vastuuhenkilöt ja alueet
pelisäännöt
Yhteistyösuunnitelmat
yhteistyön suunnitelmallisuus
-> koulujen  kanssa     ->muiden lajien kanssa
-> muiden seurojen kanssa
8. Henkilöstöhallinta
Voimavarojen hyödyntäminen
kehityskeskustelut
Koulutus ja palkitseminen
koulutussuunnitelma ja mahdollisuudet
Palkkaus-, palkkiojärjestelmät
Palkitsemisjärjestelmät eri toimijoille
Toimijoiden turva
sopimukset
vakuutukset
9. Tehokkuus
Miten pelaajat ja toimijat saadaan pysymäänlajin parissa
Pelaajien Drop out –luvut
Muut seuratoimijatilastot (määrät, toimintavuodetym)
Omien pelaajien määrä oman seuranedustusjoukkueessa, muiden seurojenedustusjoukkueissa, piiri- ja maajoukkueissa
Onko seurantaa siitä, miten seurasta poistuvatpelaajat sijoittuvat myöhemmin