SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
TOIMITSIJAT
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
1
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
Yleistä toimitsijatehtävistä
Kun tulet otteluun toimitsijaksi, olet tuomariston kanssasamaa  joukkuetta !
Valmistaudu huolellisesti otteluun
Jokaiseen otteluun on nimettävä vähintään seuraavattoimitsijat
Kirjuri (manuaalipöytäkirja ja/tai SaTu)
Ajanottaja (tarvittaessa lisäksi ATK-päätteen käyttäjä)
Kuuluttaja
Kaksi rangaistusaition valvojaa
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
2
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
Tehtävät
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
3
Kirjuri/
SaTu
ATK/
Kello
Aitiossa max 6-8 henkilöä
1.Kirjuri / SaTu. Toimitsija-aition pomo
Tietokone, Kynä, paperia
 SM-Liigassa myös manuaalinen pöytäkirja
2. Ajanottaja = Kellonkäyttäjä ja Näyttötaulun hoitaja
Vastaa oikeasta ajasta. Hallin kellolaitteet
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
4
Tehtävät
Aitiossa max 6-8 henkilöä
Rank-kari
Rank-kari
Kont-rolli
Kuulut-taja
Kirjuri/
SaTu
ATK/
Kello
4. Kuuluttaja
Kuulutukset sääntökirjan mukaisesti
Muistiinpanovälineet , pelaajaluettelot ja pöytäkirjapohja
5. Rankkarit (2)
Jäähyilijät sisään ja ulos oikeaan aikaan. 10 sek ilmoitus
Laskee oman pään maalivahtien torjunnat tarvittaessa
6. Kontrolli-kello. Varmistaa pääkellon
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
5
Kirjuri / SaTu
Kirjuri on toimitsijoiden esimies
Kirjuri  saapuu otteluun tuntia ennen ilmoitettuapelin alkamisaikaa.
Kirjuri merkitsee ottelutapahtuman aina ensinapupaperille tai –pöytäkirjaan
SaTu-peleissä kirjuri käyttää myös järjestelmänkelloa samassa ajassa kuin pääkello.
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
6
Ajanottajan tehtävät
Pelikello käymään 60 min ennen ottelun alkua
Otteluajanottajat käynnistävät ja pysäyttävätpelikellot ottelun kulun mukaisesti
He ilmoittavat kuuluttajalle erien viimeistenminuuttien lähestymisestä
Mittaavat aikalisien pituudet ja ilmoittavat niidenpäättymisestä kuuluttajalle
Erätauolla tuomaristolle ja molemmillejoukkueille  ilmoitetaan kuusi ja kolme minuuttiaennen erätauon päättymistä.
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
7
ATK-Yleisönäyttö
Voi olla myös ajanottajan hoidossa
pelitapahtumien syöttö näyttötaululle
rangaistukset, maalit, usein myös aikalisä
atk-pohjainen lähes kaikissa halleissa
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
8
Kuuluttaja
Palvelee yleisöä ja joukkueita
Kuuluttaa ottelutapahtumat kuulutusohjeiden mukaisesti
Maalit ( tekijä, syöttäjät, aika )
Rangaistukset ( saaja, syy, pituus ja aika )
Aikalisät ( kumpi joukkue)
Erän viimeiset minuutit
Muut tuomarin määräämät tiedotukset
KUULUTTAJA EI OLE OTTELUSELOSTAJA
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
9
Rangaistusaition valvojat
Rangaistusaition valvojien tehtävänä on huolehtia siitä,että rangaistut   pelaajat pääsevät oikeassajärjestyksessä oikea-aikaisesti takaisin peliin.Hänen on osattava sääntökirjan rangaistusesimerkit.
Rangaistusaitioiden valvojien on
Luetteloitava kaikki rangaistukset.
Merkittävä ylös niiden alkamis- ja päättymisajat.
Oltava koko ajan selvillä rangaistusten kulusta ja siirrettyjenrangaistusten alkamisesta
Oltava koko ajan selvillä siitä kuka rangaistuistapelaajista tai heidän sijaisistaan pääsee mahdollisestipois vastustajan maalista.
10 sek muistutus ennen rangaistuksen päättymistä
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
10
Rangaistusaition valvojat
Vastustajan tehdessä maalin ylivoimalla, päättyykellossa oleva vanhin pieni rangaistus paitsisilloin kun vanhin kellossa oleva rangaistus ontuomittu samanaikaisesti vastustajalle tuomitunrangaistuksen kanssa, jolloin päättyyvajaalukuiseksi tekevä rangaistus.
Varusteina rangaistusaition valvojalla tulee ollamuistiinpanovälineet ja käsiajanottokello.
Otteluissa, missä tilastoidaan mv-torjunnat,laskee oman pelipäänsä torjunnat.
Torjunta = mv estää kiekon menemästä maaliin
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
11
Kontrollikello
Varusteena käsikello
Voitava käyttää 20 min alaspäin (SML, Mestis, A-SM)
Seuraa ottelua. Kelloa käytetään kutenpääkelloa, mutta itsenäisesti.
Jos pääkello ei käy tai ei pysähdy, kontrollikelloon virallinen.
Kontrollikello hoitaa erätaukojen ajanoton
Ilmoitukset tuomareille ja joukkueille erätauonpäättymisestä ( 6’ ja 3’ )
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
MUUT TOIMITSIJATEHTÄVÄTSARJATASOSTA RIIPPUEN
LK = Laukaisukartta (SML, Mestis, A-SM)
Sähköinen tai manuaalinen
LL = Laukausten laskenta (SML)
Toimii samalla kutikartan avustajana
PA = Peliajan seuranta (2) (SML, Mestis, A-SM)
PM = +/- Tilastoijat (2) (SML)
Toimivat pareittain peliajan seuraajan kanssa
SN = Syöttäjien nimeäjä (SML) oltava kortillinen
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  2012
12
PM
PA
SN
LK
LL
PA
PM
SJL_siniviiva_85
SJL_SUOMI_logo
KIITOS
Pekka Artukka
0400 823 307
www.artukka.net/lataa
23.6.2014
Suomen Jääkiekkoliitto  / Länsirannikko 2012
13