KIEKURA
 
 Turun Kielitivolin koulutusristeily
9.9.2010
 BIENVENUE !
 
D:\Kiekura.jpg
Tavoitteet
Ranskan kielenopetuksen ja opiskelunkehittäminen jatukeminen
Ranskan kielen jakulttuurinvaikuttavuudenlisääminen
Monipuolisenkielitaidon jakulttuurientuntemuksenmerkityksenkorostaminen
Peruskoulujen jalukioidenkansainvälistyminen
D:\Kiekura.jpg
D:\Kiekura.jpg
Hankkeentoimijat
Opetushallitus
Ranskan kulttuurikeskus
Espoon kaupunki
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Helsingin kaupunki
KIEKURA –verkostokoulut (65 peruskoulua/lukiota)
Voie Expresse / www.expresse.fi
Suomen ranskanopettajain yhdistys ry
Suomi-Ranska Yhdistysten Liitto ry SRYL
Kansalliset kansainvälisyyshankkeet: KIMARA, Kielitivoli
SUKOL
KAVA (Kansallinen audiovisuaalinen arkisto)
 1. toimintavuosi2007-2008
Lanseeraus, frankofonia-messut
Tiedotuskampanja
Verkostoituminen
Ranskan opettajien koulutus
Seminaarit
Delf -kokeet
Opettaja- ja oppilaskyselyt
Kokoukset yhteistyökumppaneiden kanssa;
    hanketoimintojen arviointi ja kehittäminen
D:\Kiekura.jpg
2. toimintavuosi2008-2009
Valtakunnallinen verkostoituminen
Kieli- ja kulttuuritempaukset: Aalto-ryhmän elokuvatempaus
Kontaktit opetuksen järjestäjiin, päättäjiin jayhteiskuntaelämän eri alojen edustajiin
Seminaarit: Promoling-seminaarikiertue helmi-huhtikuussa2009, KIEKURA- seminaari Helsingissä 20.-21.3.2009
Ranskan opettajien koulutus
Materiaali – Vive la Francophonie !
Tiedottaminen
Voie Expresse –sivuston uusiminen
Toiminnan kehittäminen ja arviointi yhteistyökumppaneidenkanssa
D:\Kiekura.jpg
kiekura-suomi
3. toimintavuosi2009-2010
Kotimaan verkosto nimetty ja tehtäväjako määritelty
Valtakunnalliset verkostotapaamiset:
    Tampere 27.-28.11.2009 & Oulu 9.-10.4.2010
Kansallisten kansainvälisyyshankkeiden yhteistyö
Tapaamiset koulutuksen järjestäjien, päättäjien jayhteiskuntaelämän eri alojen edustajien kanssa
Seminaarit
Ranskan opettajien jatkokoulutus
Kieli- ja kulttuuritapahtumat: Valtakunnallinen Aalto-bussi
Tiedottaminen
Hanketoimintojen arviointi ja kehittäminen
 
D:\Kiekura.jpg
4. toimintavuosi2010-2011
KIEKURA toimii valtakunnallisesti verkostoituneena
Valtakunnalliset KIEKURA-seminaarit:
    Lahti 26.-27.11.2010 & Espoo 8.-9.4.2011
Kansallisten kansainvälisyyshankkeiden yhteistyö
Tapaamiset koulutuksen järjestäjien, päättäjien jayhteiskuntaelämän eri alojen edustajien kanssa
Ranskan opettajien jatkokoulutus: Smart / TBI –koulutus
Ranskanopettajien kieli- ja kulttuurimatka Ranskaan
KIMARA-bussi, ”Pohjoinen ulottuvuus”: Raahe, Oulu,Rovaniemi ja Kuusamo 15.-19.11.2010
Tiedottaminen ja KIEKURA-materiaali
Hanketoimintojen arviointi ja kehittäminen
 
D:\Kiekura.jpg
Bienvenue        au réseau KIEKURA !
tiina.primietta@espoo.opit.fi
www.kiekura.fi
D:\Kiekura.jpg
Merci !
MPj04385180000[1]
MPj04385180000[1]
MPj04385180000[1]
MPj04385180000[1]
MPj04385180000[1]