Valmennus AMK-opintoihin -työkori
1.8.2008 – 31.7.2011
Yleistä VOIMAAsta
VOIMAA-projektin tavoitteena kehittäämaahanmuuttajataustaisille joustava väylä opintojenaloittamisesta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.
Osana toimintamalleja kehitetään ja pilotoidaanammattikorkeakoulussa amk-valmennuksen sekätyöelämässä oleville maahanmuuttajille suunnattujaopintokokonaisuuksia.
Kaikessa projektin toiminnassa hyödynnetäänsosiaalisen median keinojavoimaa.metropolia.fi
VOIMAAn keskeiset tulokset
Työyhteisöille toimintamallejamaahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksityöhönperehdyttäjä- /työpaikkakouluttaja-/esimestehtäviin
Ammattikorkeakouluille toimintamallejamaahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden amk-opintoihin valmentavaan koulutukselle
VOIMAA-työskentely
Lisätietoja webissä osoitteessa voimaa.metropolia.fi
osisällöistä
oprojektin etenemisestä
otapahtumien aikatauluista
Voimaa-wikissä toimitaan seitsemässä työkorissa, joista kullakinprojektin toteuttajalla on omat vastuualueensa (suluissa):
1.Projektin johtaminen ja hallinnointi (Metropolia: Matti Rantala, Päivi Keränen)
2.Työnantajaselvitys (Fakiirimedia: Anja Rouhuvirta, Hape Haavikko)
3.Pedagoginen kehittäminen (HAMK: Riitta Metsänen)
5.AMK-opintoihin valmentava koulutus (Metropolia: Matti Rantala, Päivi Keränen,Milla Laasonen)
7.Arviointi (Metropolia + muut toimijat)
AMK-opintoihin valmentava koulutusmaahanmuuttajille
Haaste: Maahanmuuttajien tietotaitoa ei hyödynnetä
Valmentavan koulutuksen kehittäminen onkorkeakoulutuksen yksi keskeinen haaste(Hallitusohjelma, OPM-selvitykset, KESU ja nyt uusiAMK-laki, omistajayhteisöjen tarpeet, aluekehitys)
VOIMAA – ainutlaatuinen “harjoittelumahdollisuus”
VOIMAA ja valmentava koulutus= AMK-työkori
Kehittää maahanmuuttajataustaistenAMK-opiskeluvalmiuksia
Arvioida ja päivittää hänen aiemmin hankkimaansaosaamista koulutusalaltaan
kehittämisprosessi, jossa amk-opettajia ja muutahenkilöstöä suunnittelee ja laatiivalmennuskokonaisuuden AMK-opintoihinmaahanmuuttajataustaisille
keskitytään henkilöstön AMK-valmennukseentarvittavaan osaamiseen
Tavoitteena toteutettaa ainakin yksikehittämiskokonaisuus/ klusteri sekä HAMKissa
Mukaan AMK-korin työskentelyyn?
Kehittämistiimit
oAMK-valmennuksen suunnittelu klusteri-/koulutusohjelmakohtaisesti
Osallistuminen wikissä/ sosiaalinen media
Työskentelyä ja työaikaa voidaan sopimuksenvaraisesti resursoida VOIMAA-projektista
Hahmotelmaa AMK-valmennuksensisällöistä (30 - 60 op?)
1.Opiskelua tukevat opinnot
2.Substanssiin liittyvät opinnot
3.Kieleen  liittyvät opinnot
4.Harjoittelu alalla tai osallistuminen alankoulutusohjelman tarjontaan
Toteuttajat ja rahoitus
Metropolia Ammattikorkeakoulu hallinnoi projektia
Toteutaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulunja Fakiirimedia Oy:n kanssa
Mukana yritysyhteistyökumppaneita:
oVastaamaan työnantajille suunnattavaan kyselytutkimukseen
oMaahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työpaikkakoulutuksentoimintamallien pilotoinnissa
VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista on Etelä-Suomen lääninhallituksen Euroopan sosiaalirahaston(ESR) varoin tukema projekti.
Lisätietoja
WIKI • voimaa.metropolia.fi
Matti Rantala, projektipäällikkömatti.rantala@metropolia.fi050 568 0785, 050 348 5301
Päivi Keränen, projektisuunnittelijapaivi.keranen@metropolia.fi020 783 5051
Milla Laasonen, tiedottaja/tuottajamilla.laasonen@metropolia.fi040 184 2443