Työrukkaset heilumaan januorisotyöttömyys kuriin
logo.jpg
Nyt työrukkaset heilumaan:Näytön paikasta nuorille töitä jakaikille turvattu tulevaisuus!
Näytön paikka on yritysten, julkisorganisaatioiden ja nuortenyhteisponnistus nuorisotyöttömyyden taittamiseksi Keski-Suomessa,ilon kautta.
Se haastaa nuoria näyttämään parasta osaamistaan ja työnantajiauskomaan nuoriin.
Viestikapula lähtee liikkeelle yritysten suuntaan keväällä 2013.
Tavoitteena on saada aikaan ensimmäiset nuorten työ- jaharjoittelupaikat synnytettyä elokuuhun 2013 mennessä.
Keski-Suomessa on tuhansianuorisotyöttömiä
4700 nuorta on työttömänä ja 2300 työvoimapoliittisten palvelujenpiirissä. 7000 nuorta tarvitsee siis apua työllistyäkseen.
Työn löytäminen on haastavaa: suurin osa työnantajista palkkaajonkun tutun, kokeneemmat vievät paikat ja mielenkiintoista työtä eitunnu olevan tarjolla. Tarvitaan kulttuurin muutosta niin nuortenkuin työnantajienkin puolella.
Tunnista ristiriita
Yritys
Pelkää sitoutua: nykyisessä taloustilanteessa uuden henkilön palkkauson aina iso askel
Saattaa olla ennakkoluuloinen nuoria kohtaan
Nuori
On epävarma osaamisestaan
Ei osaa tunnistaa yrityksen tarpeita
Mitä voimme tehdä Keski-Suomessa?
Tämä on todellinen näytön paikka sekä yrityksille että nuorille.
Osoitetaan yhdessä, että oikealla asenteella löydämme töitä ja luomme hyvinvointia meillekaikille.
Yritys:
Ilmoita työ- tai harjoittelupaikasta nuorilletoita./keskisuomi -sivulla.
Löydä lisätietoja ja osallistu: www.facebook.com/kntnaytonpaikka
Nuori:
Ilmoittaudu työnhakijaksi nuorilletoita./keskisuomi -sivulla tai hae palveluun ilmoitettuatyöpaikkaa
Tästä seuraa pelkkää hyvää:
Yritys
Löytää erinomaisella asenteella varustettuja nuoria, jotka ovat luvanneetnäyttää parastaan
Saa positiivista julkisuutta
Mahdollisuus taloudelliseen tukeen
Nuori
Löytää hyvän mielen näytönpaikkoja
Oppii ymmärtämään työnantajan näkökulmaa
Löytää oikean asenteen ja oman osaamisen myymisen merkityksen
Saa mahdollisuuden hankkia kokemusta
Näin se tapahtuu:
Kevät 2013:
Lanseeraus, verkostojen luonti, yritysten kutsuminen mukaan
Kesä 2013:
Markkinointi nuorille
Syksy 2013:
Näytön paikka: tuotteistettu koeaika, mahdollisuus taloudelliseen tukeen nuoren palkkaukseen
Löydetään töitä, opitaan uutta, kouluttaudutaan ja luodaanhyvinvointia!
Näytönpaikka -projektin takana on laaja verkosto merkittäviäkeskisuomalaisia organisaatioita ja yrityksiä, jotka haluavat laittaanuorisotyöttömyyden kuriin. Avoimeen yhteistyörinkiin ovat uudetkintulokkaat edelleen tervetulleita.
logo.jpg
logot.jpg
Työrukkaset heilumaan siis:
Tarjoa työpaikkaa yrityksessäsi, rekisteröidynuorilletoita.fi/keskisuomi
Vie viestiä eteenpäin omassa verkostossasi
Lisätietoja ja keskustelua, sekä hyviä uutisia:www.facebook.com/kntnaytonpaikka
Rakennetaan siis yhdessä kaikille turvattu tulevaisuus!
Nyt on näytön paikka!