ppt_pohja_FIN-1_150dpi
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
Hallituksen esitys 67/2010
8.9.2010/ Pirkko Mäkelä-Pusa
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
2
SVL muutoksen lähtökohtia –vaikuttavuuden lisääminen
-edistää  työurien jatkamisen politiikkaa
-parantaa työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuutta
-ohjata ja tukea eri osapuolten ja työterveyshuollon yhteistyöntoteutumista sekä työterveyshuoltotoiminnan seurantaa jaarviointia toiminnan vaikuttavuuden parantamista.
-edellytyksenä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi on, ettätyöterveyshuollon toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessätyöpaikkojen eri osapuolten ja ja toimijoiden kanssa
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
3
Työterveyshuollon lakisääteinen sisältö
Työterveyshuollon tehtävänä on edistää työssä käyvän väestönterveyttä sekä toiminta- ja työkykyä kaikilla työpaikoilla jakaikkien työelämässä mukana olevien työuran kaikissa erivaiheissa ja tilanteissa.
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja työpaikan riskinarviointisekä terveysseuranta muodostavat tietopohjan työntekijöidenterveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seurannalle.
Työterveyshuollon tehtävä on myös vajaakuntoisen työntekijäntyössä selviytymisen  seuranta ja edistäminen sekä tarvittessalääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen.
Työpaikan ja työterveyshuollon tulee ryhtyä yhteistyössäasianmukaisiin toimenpiteisiin  varhaisessa vaiheessatyökyvyttömyyden uhatessa
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
4
Työkyvyn ylläpitäminen työpaikoilla
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on, että jokainenselviytyy työstään ja työtehtävistään mahdollisimman hyvinomilla voimavaroillaan ja tarvittaessa työkykyä tukevientoimenpiteiden avulla.
työkyvyn ylläpitäminen voi kohdistua työntekijöiden terveyden jatyökyvyn edistämiseen, ammatillisten valmiuksien ja motivaationtai työpaikan yhteisöllisten olojen kehittämiseen
Työkyvyn ylläpitäminen työpaikalla edellyttää toimivaayhteistyötä työpaikan eri osapuolten ja työterveyshuollon välilläsiten että työterveyshuollon asiantuntemus ja ja tietämys tuleekäyttöön.
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
5
Esityksen tavoitteet
parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönätoteutettavan  työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumistatyöpaikoilla
Tarkoituksena on, että työnantajat ja työpaikat voisivathyödyntää entistä paremmin työterveyshuollon mahdollisuuksia
ja osaamista työkyvyn edistämisessä sekä toteutettaessavarhaista tukea ja työkyvyn hallintaa parantavia ratkaisujatyöpaikoilla
Hyvän työterveyshuolto käytännön mukaisia toimintatapoja
(työkyvyn tukeminen, työkykyongelmien havaitseminen ja hoito)tulee kehittää siten, että saadaan nykyistä vaikuttavampi tulos
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
6
Esityksen keskeiset ehdotukset
Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 % korvaustasonehdoksi esitetään
-työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto sopivatyhteistyössä työpaikalla ja työterveyshuollossanoudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa,seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan jatyöterveyshuollon yhteisenä toimintana.
-lisäksi edellytetään, että työpaikalla on sovittusairaspoissaolojen seurantajärjestelmä
-työpaikalla tulee olla kirjallinen kuvaus käytännöistä jatoimintatavoista, joilla huolehditaan työkyvyn hallinnan,seurannan ja varhaisen tuen antamisesta
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
7
Ehdotukseen liittyvä svl 5 § 2 momentti
Lisäksi 60% korvausta edellytyksenä on myös, ettätoimintakäytännöissä sovitaan
 - työnantajan velvollisuudesta toimittaa sairaus- japoissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijä olekieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista.
- työkykyseurannan toteutuksen ja raportoinnin esittämisestätyöterveyshuollon toimintasuunnitelmassa
- työkykyseurannan tietojen ja varhaisen tuen toteutumisenanalysoimisesta säännöllisesti työpaikalla
- työterveyshuollon velvollisuudesta raportoida vuosittaintyökykyseurannasta yli 20 hengen työpaikoilla
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
8
Työkyvyn hallinnan malli
Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutuskoostuu työpaikan omista, yhteistyössä työterveyshuollonkanssa tehtävistä toimenpiteistä.
Varhaisuudella tarkoitetaan työntekijän työuran alusta alkavaa jakoko työuran jatkuvaa työpaikan, työntekijän jatyöterveyshuollon yhteistyössä tekemää työkyvyn edistämiseenja työkyvyttömyyden ehkäisemiseen tähtäävää ennakoivaatoimintaa
Työpaikalla sovittu varhaisen tuen toimintatapa sisältää
- kirjallisen kuvauksen työpaikan yhteistoiminnastatoimintakäytännön laadinnassa ja toiminnan vakiinnuttamisessa
- kuvaukset toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta
( puheeksiottaminen, spolo hallinta jne.)
- kuvaukset eri osapuolten vastuista ja rooleista
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
9
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tulee kirjata
  -  työterveyshuollon työkykyseurantaan ja raportointiin sisältyvät
vastuut ja tehtävät yhdessä työpaikan kanssa
-työterveyshuollon yhteistyö
-työkyvyn tukemiseen liittyvät käytännöt työpaikan ulkopuolistentoimijoiden kanssa
alle 20 hengen työpaikoilla työterveyshuollon tulee sopiatyöpaikan tarpeiden mukaisesti tehtävistä ja toimintatavoistatyökyvyn hallinnassa. Samoin yrittäjät.
toimenpiteet työkyvyn tuen antamiseksi ja työkykyongelmienehkäisemiseksi kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
10
Kelan korvausmenettely
Korvaushakemus uudistetaan siten, että siinä kuvataan
yksityiskohtaisemmin tietoja
-työnantajan työterveyshuoltotoiminnan
-suunnittelusta ja sopimisesta ( yhteistyömenettely)
-palveluiden järjestämisestä
-toiminnan toteutumisesta
-toiminnan seurannasta ja arvioinnista
Korvaushakemukseen ei liitetä toimintasuunnitelmaa. Setoimitetaan Kelan pyytäessä lisäselvityksiä.
Kela antaa lisätietoja syksyn 2010 aikana
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\tre_yliopisto_mustavalk.bmp
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\KSn logot\mustavalkoinen ilman osoitetietoja.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\ESR-logot ja graaf.elementit\sosiaalirahasto_mustavalk.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\tausta_jatkosivulle_mustavalko.jpg
P:\Tutkimus- ja kehittämisyksikkö\Projektit\Punk\logot ja graaf.elementit\vipuvoimaaEU.jpg
11
Laki tulee voimaan 1.1.2011
lakia sovelletaan
työnantajalle, työterveyshuoltokustannusten korvaamiseen, jostyönantajan tilikausi päättyy 31.12.2011 tai sen jälkeen.
Kirjallisesti kuvatut työkyvyn hallinnan toimintatavat jatyöterveyshuollon toimintasuunnitelmaan suunniteltu toimintatulisi olla käytössä viimeistään 31.12.2011
Yrittäjän ja muun omaa työtä tekevän osalta lakia sovelletaankustannuksiin, jotka syntyvät 1.1.2012 tai sen jälkeen.