YHTEISHAUN INFOVEIKKOLANKOULU
  Oppilaanohjaaja
Hilppa Konttori
1
http://kir011/www/kunta.nsf/0452e6bab88e24d3422565da003fa4e6/$Body/0.1F38?OpenElement&FieldElemFormat=gif
 
2
kaaviosuomi
Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessawww.opintopolku.fi
Koulutustarjontaan voi jo tutustua
Mukana ammatillinen peruskoulutus,lukiokoulutus ja kotitalousopetus
Hakuaika 24.2.-14.3.2014
Haku tehdään koululla opon johdolla
Huoltajan kuuleminen:
Toteutetaan erillisellä lomakkeella.
     Huoltaja hyväksyy lapsensa hakutoiveetallekirjoituksellaan
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimuksetotettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa.
3
YHTEIS-HAKU 2014
Yhteishaussa voi hakea enintään viiteenkoulutukseen.
Valinta tapahtuu aina ylimpäänhakutoiveeseen, johon keskiarvo tai pisteetriittävät.
Peruskoulun päättäneet hakevat pk-pohjaisiin koulutuksiin (tunnus pk).
HUOM! Haku kaksoistutkintoon tapahtuuammatillisen koulutuksen kautta.
Hakutoivejärjestys on sitova.
4
YHTEIS-HAKU 2014
Pisteitä saa:
Jos hakijalla ei ole opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoonjohtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa (8p.)
perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna (6p.)
Yleinen koulumenestys = kaikkien aineiden keskiarvo (0-16 p.)(taulukko muuttunut)
Painotettavat arvosanat (3 parhaan keskiarvo li, ku, ko, ts/tn, mu)(0-8p.) (taulukko muuttunut)
1. hakutoive (2p.)
Sukupuolipisteet Hakutoiveeseen hakijoista on alle 30% samaasukupuolta kuin hakija (2 p.)
mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet (1- 10 p.)Aiemmat opinnot ja/tai muut lisänäytöt musiikki-, tanssi-,sirkus- ja liikunta-alalla sekä kuvallisen ilmaisunperustutkinnossa ja urheilijan ammatillisessa tutkinnossa (1- 3 p.)
Yleinen työkokemus (0-3 p.) koskee peruskoulun päättänyttä tai16 vuotta täyttänyttä.
5
AMMATILLISET PERUS-TUTKINNOT / VALINTA-PERUSTEET
Mahdolliset pääsy- taisoveltuvuuskokeet järjestetäänhuhti-toukokuussa
 
        Kokeeseen kutsutaankaikki hakijat -kirjeitse
Pelkkä pääsy- tai soveltuvuuskoeratkaisee seuraavissaperustutkinnoissa:
oKäsi- ja taideteollisuusala
oAudiovisuaalinen viestintä
oKuvallinen ilmaisu
oTanssiala
oMusiikkiala
oSirkusala
oLennonjohdonala
oLiikunnanohjaus
Näissä koulutuksissa oppilaitoksella on oma pääsy-ja soveltuvuuskoe
6
PÄÄSY-KOKEET
Jos hakija hakee useampaan samanvalintakoeryhmän hakutoiveeseen,hänet kutsutaan kokeeseen ylimpäänhakutoiveeseen, johon hänenpisteensä riittävät.
1) Omnian ammattiopisto – Sos.jaterv.alan pt/ lähihoitaja
2) Luksian ammattiopisto – Sos.jaterv.alan pt/ lähihoitaja
3) Stadin ammattiopisto – Sos.jaterv.alan pt/ lähihoitaja
4) Omnian ammattiopisto-Kauneudenhoitoalan pt
5) Stadin ammattiopisto – Lääkealanpt/ farmanomi
Hakijan saama koetulos siirretäänkaikkiin saman valintakoeryhmänmuihin hakutoiveisiin
7
PÄÄSY-KOKEET
Koulutuksen järjestäjä voi erityisensyyn perusteella valita enintään 30 %hakijoista valintayksikköönvalintapistemääristä riippumatta
Perusteita hakemiselle ovat:
oppimisvaikeudet,
sosiaaliset syyt
 koulutodistusten puuttuminen/todistuksen vertailuvaikeudet
Jos oppilas hakee harkintaanperustuvassa, on valintalomake jatarvittavat lausunnot toimitettavaopolle 11.2. mennessä.
8
Harkintaan perustuva valinta (ent. joustava haku)
Opiskelijat valitaan perusopetuksenpäättötodistuksen lukuaineidenkeskiarvon perusteella.
Äidinkieli ja kirjallisuus
toinen kotimainen kieli
vieraat kielet
uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Matematiikka
Fysiikka
Kemia
Biologia
maantieto
Terveystieto
Tasatilanteessa huomioidaanhakutoivejärjestys ja sen jälkeenkaikkien aineiden keskiarvo
9
Lukion valinta-perusteet
 
  Erityistehtävän saanut lukio tai lukio, jossaon erityislinja voi lisäksi päättää, että:
keskiarvoa laskettaessa painotetaanjoitakin lukion ops:ssa painotettaviaarvosanoja esim. liikunta, musiikki
käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- jasoveltuvuuskokeita ja/tai
huomioidaan keskiarvon lisäksi muutakoulutusta, harrastuksia tai muitalisänäyttöjä
Jos erityislinjalle pyydetään toimittamaanerillinen hakulomake ja/tai lausuntoja,oppilas pyytää lausunnot itse ja toimittaane opolle määräaikaan 11.2. mennessä!
 
10
Lukioidenerityislinjat
Hyväksymiskirjeet opiskelijaksivalituille postitetaan aikaisintaan12.6.2014
Jälkiohjauskirjeet ilmanopiskelupaikkaa jääneillepostitetaan myös aikaisintaan12.6.2014
Opo töissä to-pe 12.-13.6.14
HUOM! Opiskelupaikka onotettava vastaan 26.6.2014mennessä
Oppilaitokset voivat itse järjestäätäydennyshakuja = kysyttäväsuoraan oppilaitoksesta!
11
Opiskelija-valintojen tulokset
Perusopetuksenjälkeiset valmistavat koulutukset
Hakuaika: 16.6.-25.7.14
Lisäopetus (10.luokat) Kirkkonummella
Ammattistartti (työpajat)
Ammatilliseen koulutukseen ohjaava javalmistava koulutus
Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseenvalmistava koulutus
Maahanmuuttajien lukiokoulutukseenvalmistava koulutus
Muut (oppilaitosten omat haut):
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Oppisopimus
Mahdolliset täydennyshaut
KESÄLLÄ OPINTOASIOISSA  NUORIA AUTTAA:
etsivä nuorisotyö (Omnia)
puh. 043-8243453
etsivatyo@omnia.fi
12
”muut vaihto-ehdot”
Haku tehdään opintopolku.fi:ssä
Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki
Ammatillisen koulutuksen pisteytysmuuttuu
Kaksoistutkintoihin ei voi hakeasuoraan
Vain erityisammattioppilaitoksetsaavat tarjota koulutustaerityisryhmän nimellä (er-koodipoistuu)
HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTAjoustavan haun tilalle
Yhteistä täydennyshakua ei  olekesällä 2014.
Jo ammatillisen koulutuksenomaavat eivät voi hakeayhteishaussa
13
UUDISTUKSET PÄHKINÄNKUORESSA
LISÄTIETOJA:
Hilppa Konttori
040 1269387
Sähköposti:hilppa.konttori@kirkkonummi.fi
14
ONNEA YHTEIS-HAKUUN!