mmm_yleinen
IPCC-työn merkityssuomalaisellepäätöksenteollePirkko HeikinheimoWG II –tiedotustilaisuus 19.4.2007
mmm_yleinen
2
  Kaikki vaikuttaa kaikkeen: arktinenlämpeneminen, ilmastoriski Afrikassa,vesipulan paheneminen
  Ilmastonmuutos koettelee pahiten ’köyhistäköyhimpiä’
  Vaikutuksia vähäisistä sietämättömiin
  Kapea kansallinen tarkastelu ei riitä
 Ilmastonmuutos koetteleemaailmanlaajuisesti
mmm_yleinen
3
  Sopeutumisstrategian tavoitteena on Suomensopeutumiskyvyn vahvistaminen – laaja strategia-tarkastelu kattoi toimialat ja niiden yhteiset teemat
  Hallinnonalat ja toimijat ovat lähteneet liikkeelle
  Sopeutuminen on uudessa hallitusohjelmassa
  Työn edetessä kysymykset konkretisoituvat –tutkimusaukot vaativat työtä, tutkimusrahoitus ei olekohdallaan. ISTO-ohjelma 2006-2010
Kansallisen sopeutumisstrategianetenemistä tulee vahvistaa
mmm_yleinen
4
  ’Key vulnerabilities’ –osa raportista kertoovaikutusten pahenevan, jos suuntana on korkeidenpäästöjen kehityspolku. Myös IPCC I -työryhmänPariisin raportti on tärkeä, WG III toukokuussa kertoopäästöjen hillitsemistoimista.
  Riskit, joita ei haluta ottaa. Vrt. 2 asteen tavoite
  Neuvottelukierrokset Balin COP-kokousta kohti ovaterittäin tärkeitä. IPCC esillä.
Tarvitaan sekä päästöjenhillitsemistä että sopeutumisesta
mmm_yleinen
5
Ilmastonmuutos koetteleemaapallonlaajuisesti – vaikutuksetSuomessa tulee suhteuttaa globaaliinkokonaisuuteen
Suomen sopeutumisstrategia etenee,mutta työtä tulee aktiivisesti voimistaa,koska asiat eivät tapahdu itsekseen
Ilmastopolitiikan paketti muodostuupäästöjen hillitsemisestä jasopeutumisesta
mmm_yleinen
6
lisätietoja
http://www.mmm.fi/sopeutumisstrategia
mmm_yleinen
7
Kansallinen ilmastonmuutoksensopeutumisstrategia 1/2
Sopeutumisstrategia laadittiin MMM-vetoisestiministeriöiden ja tutkimustahojen yhteistyönä 2004-05
Tavoitteena sopeutumiskyvyn vahvistaminen
Jokainen taho teki omat tarkastelunsa:
Vaikutukset – Sopeutumistoimet
mmm_yleinen
8
Kansallinen ilmastonmuutoksensopeutumisstrategia 2/2
Poikkileikkaavat aiheet (skenaariot, talous, riskienhallinta, ääreviin sääilmiöihin varautuminen,havainnointi- ja varoitusjärjestelmät)
Pitkäkestoiset investoinnit keskeisiä
Kansainvälinen ulottuvuus
Tutkimusohjelmaehdotus
Kuulemiset, seminaarit osana valmistelua
Suomi on sopeutumisstrategiassa edelläkävijä
mmm_yleinen
9
Strategiatyö on lähtenyt käyntiin (1)
YM tekee hallinnonalan sopeutumisohjelmaa
 - kaavoitus, rakentaminen, jätehuolto, vesiensuojelu,riskit, luonnon monimuotoisuus
MMM: tulvariskien hallinta ja vesihuollonerityistilanteet; metsäohjelma; maatalouden näkymät;sopeutumistutkimusohjelma 2006;
LVM (Tiehallinto) laati esiselvityksenilmastonmuutoksesta ja tienpidosta; tulossa raide-,meri- ja lentoliikenteen selvitykset
UM on kansainvälisen työn imussa
mmm_yleinen
10
Strategiatyö on lähtenyt käyntiin (2)
Kunnat ovat aktivoitumassa
- Kuntaliiton seminaarissa pohdittiin käytännön haasteita:sähköverkot, tulvat, kaavoitus
Muutkin toimijat tarkastelevat sopeutumista
      - Elinkeinoelämän seminaarit, palopäällystöliitto,
  - Osallistuminen tutkimushankkeisiin, ml vakuutusala
Koulutusaineistoa on saatavilla kaavoittajille;
Edelleen on aukkoja: mm. rahoitusala
Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön
Strategian seuranta 6-8 vuoden kuluessa
mmm_yleinen
11
tutkimus
sopeutumisstrategia
Tutkimusohjelma 2006-2010
Tavoitteena on lisätäSuomen valmiuksiasopeutuailmastonmuutokseentuottamalla käytännönsopeutumistoimiensuunnitteluuntarvittavaa tietoa
mmm_yleinen
12
Tutkimusohjelmalle ei osoitettuerillisrahoitusta
Ympäristöklusterin tutkimusohjelma jaMMM suurimmat rahoittajat, LVM jaTiehallinto myös mukana
Tutkimusohjelma pyrkii edistämäänrahoittajien yhteistyötä
Vuosina 2006 ja 2007 noin 500 000 €rahoitus
mmm_yleinen
13
Tutkimusohjelman hankkeet:
Ilmastoarviot (1)
Ääri-ilmiöt, skenaariot
Räätälöidyt analyysit
Hydrologiset muutokset (4)
Tulvat, kuivuus - kartoitukset,riskinarvioinnit, taloudellisetarvioinnit, tapaustarkastelut
Metsät (5)
Jalostuksen tarpeet
Metsätuhot
Metsien kasvu- ja kehitysarviot
Maatalous (1)
Kokonaisvaltainenkasvintuotannonvaikutus- jasopeutumistarkastelu
Luonnonmonimuotoisuus(1)esiselvitys
Suomi ja globaalit vaikutukset (1)esiselvitys
Kaavoitus ja rakentaminen (2)
Tapaustarkastelut, ääri-ilmiöt