TVA_logo_RGB_vaaka_taustaton
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
2
TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN
VERKOSTOAKATEMIA (TVA)
9 suomalaisen yliopiston verkosto
perustettu 2. helmikuuta 1998
Perustehtävä:
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuusperustutkintoa opiskeleville
Tutkija- ja jatkokoulutusohjelmat
World Futures Academy
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
3
JÄSENYLIOPISTOT
Aalto yliopisto
Helsingin yliopisto
Lapin yliopistoLappeenrannanteknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinenyliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Åbo Akademi
ratas_oranssi_b
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
4
Johtokunta
Strateginen suunnittelu
Hallinnolliset järjestelytjäsenyliopistossa
 
Koulutusyhteys-henkilöt Suomessaja ulkomailla
Opetus ja ohjaus
Opetuksen organisointijäsenyliopistossa
Tiedottaminen
Koordinaatioyksikkö
Opintojen suunnittelu ja kehittäminen
Verkoston koordinaatio
Opinto-ohjaus ja tiedottaminen
Hallinto ja rahoitus
Kv. Neuvottelukunta(vuosina 2000- 2010)
Kansainvälinen yhteistyö
Visiointi ja strategiat
Toiminnan arviointi/evaluointi
Työvaliokunta
Strateginen suunnittelu
Valmistelee ja esittelee asiatjohtokunnalle
ORGANISAATION RAKENNE
verkko
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
5
Aalto yliopisto
Helsingin kauppakorkeakoulu: Professori Raimo Lovio
Taideteollinen korkeakoulu: Tutkimusjohtaja Päivi Hovi-Wasastjerna 1)
Teknillinen korkeakoulu: Professori Matti Vartiainen
Helsingin yliopistoProfessori Matti Sintonen 1)
Lapin yliopistoProfessori Jari Stenvall, hallintotiede, tutkimusjohtaja
Lappeenrannan tekn.yoProfessori Hannele Lampela
Oulun yliopistoYliopistonlehtori Erkki Urpilainen
Tampereen teknillinen yliopistoProfessori Jorma Mäntynen
Tampereen yliopistoProfessori Markku Sotarauta (pj) 1)
Turun yliopistoProfessori Hannu Salmela ja assistentti JussiLehtonen1)
Åbo AkademiAkatemialehtori Professori Christer
1) TVA:n työvaliokunnan jäsen
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
6
Lisätietoja: www.tvanet.fi
TOIMINTA
JATKO-OPINNOT
Valtakunnallinen jatkokoulutus-ohjelma, teema- jaopinnäyteseminaarit
MAISTERIOPINNOT
TUTU1-4, Futures 1-2, Erikoiskurssit
TUTKIMUS
MILLENNIUM PROJEKTI  Helsinki Noodi per 2002
EuMPI European Millennium Project Nodes Inititative 03
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
7
Etabloituneet hankkeet
MAISTERIOHJELMA
Visionäärinen tulevaisuuden ennakoinnin maisteriohjelma,vuodesta 2005
JOPINT DEGREE –MAISTERIOHJELMA
European Innovation and Foresight Master’s -joint degreeplanning programme (eInnForM), suunnittelu 2006, pilotti2007-09
SPIDER-tutkimushanke
 (EuMPI), European Commission's Regions of KnowledgePilot Action Program (KnowReg)  2004-06
TULIO
 Tulevaisuuden liiketoiminta-osaamisen tutkijakoulu
2006-09
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
8
suurennuslasi2B
TULEVAISUUDEN-TULEVAISUUDEN-
TUTKIJOIDENTUTKIJOIDEN
TIEDEYHTEISÖ SUOMESSATIEDEYHTEISÖ SUOMESSA
Tulevaisuus-
valiokunta
Tulevaisuus-
valiokunta
Tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Rooman Klubin
Suomen yhdistys
Rooman Klubin
Suomen yhdistys
Tulevaisuuden-tutkimuksenVerkostoAkatemia
Tulevaisuuden-tutkimuksenVerkostoAkatemia
Tulevaisuuden
tutkimuksen
seura
Tulevaisuuden
tutkimuksen
seura
Kansalliset
ja alueelliset
ennakoinnin
yksiköt
Kansalliset
ja alueelliset
ennakoinnin
yksiköt
Millennium-projektin
Helsinki noodi
Millennium-projektin
Helsinki noodi
tvanet.fi
TVA_logo_kuutio
9
suurennuslasi2B
TULEVAISUUDEN-TULEVAISUUDEN-
TUTKIJOIDENTUTKIJOIDEN
KANSAINVÄLINENKANSAINVÄLINEN
TIEDEYHTEISÖTIEDEYHTEISÖ
Millennium
Projekti
Millennium
Projekti
Rooman Klubi
Rooman Klubi
Worldwatch
-instituutti
Worldwatch
-instituutti
WFSF
WFSF
WFS
WFS