Välivuoden hyödyntäminen
  paranna pääsymahdollisuuksiasi lisäopinnoilla
  hanki työkokemusta ja opiskelurahaa
  paranna kielitaitoasi ja hanki elämänkokemuksia
  etsi silmät ja korvat avoinna omaa alaasi
Kansanopistot
Kansalais- jatyöväenopistot
Kesäyliopistot
Opiskeluulkomailla
Työkokemus
  voit opiskella opintojaksoja yksittäisinä suorituksina
  ei pääsykokeita, eikä pohjakoulutusvaatimuksia
  tarjolla on myös verkkokursseja
  opiskelu ei ole päätoimista, eikä siihen saa opintotukea
  voit liittää suoritukset myöhemmin ammattikorkeakoulututkintoon, kun          saat opinto-oikeuden
  opiskelijoilta peritään jaksokohtainen maksu
  voit opiskella opintojaksoja yksittäisinä suorituksina
  ei pääsykokeita, eikä pohjakoulutusvaatimuksia
  tarjolla on myös verkkokursseja
  opiskelu ei ole päätoimista, eikä siihen saa opintotukea
  voit liittää suoritukset myöhemmin ammattikorkeakoulututkintoon, kun          saat opinto-oikeuden
  opiskelijoilta peritään jaksokohtainen maksu
Hyödynnät
välivuotta
Hyödynnät
välivuotta
Voit tutustua
ja etsiä
 omaa
 alaasi
Voit tutustua
ja etsiä
 omaa
 alaasi
Voit
 opiskella
työn
ohella
Voit
 opiskella
työn
ohella
Voit
sovittaa
omaan
aikatauluusi
Voit
sovittaa
omaan
aikatauluusi
MITÄ HYÖTYÄ?
Avoin AMK-opetus
arvosana- ja kurssiopiskelua yliopistojen vaatimustenmukaisesti
ei voi suorittaa korkeakoulututkintoja
valinta ilman pääsykokeita
maksullisia (50 – 200 € / kurssi)
ei oikeuta opintotukeen tai opiskelijaetuihin
Avoin yliopisto
pääsykokeisiinvalmistautumista
oman alan etsintäävälivuotena
voit nopeuttaayliopisto-opintoja
  pyrkiessä arvosanoista voit saada lisäpisteitä
  riittävin opinnoin parhaat voivat päästä ilman valintakoetta
  arvosanat voit liittää myöhemmin korkeakoulututkintoon
Ulkomaille opiskelemaan
cimologo
Työministeriö - logo
Koko tutkinnonsuorittaminenulkomailla
 opiskelupaikka hankittava itsenäisesti
 tarkista:
 onko oppilaitos julkisen valvonnan alainen
 millaisen kelpoisuuden saat työmarkkinoilla
 lukukausimaksut ja muut kustannukset
Tutkinnon osansuorittaminenulkomailla
 opiskelijavaihtoon suomalaisesta oppilaitoksesta
 taloudellinen, turvallinen ja helppo tapa
 kestää ½ - 1 lukuvuotta
 luetaan osasuoritukseksi tutkintoon
 voit saada lisäopintotukea ja apurahoja
Katso lisätietoja:
Etusivu
 opiskelupaikka hankittava itsenäisesti
 tarkista:
 pääsy- ja kielitaitovaatimukset sekähakuajat ja -menettely
 millaisen kelpoisuuden saattyömarkkinoilla
 lukukausimaksut ja muutkustannukset, vakuutukset
 opiskelijavaihtoon suomalaisestaoppilaitoksesta
 taloudellinen, turvallinen ja helppotapa
 saat apua omalta oppilaitokselta
 luetaan osasuoritukseksi tutkintoon
 voit saada lisäopintotukea jaapurahoja
Koko tutkinnonsuorittaminen ulkomailla
Koko tutkinnonsuorittaminen ulkomailla
Opiskelijavaihto
0,5 - 1 vuotta
Opiskelijavaihto
0,5 - 1 vuotta
cimologo
Työministeriö - logo
Opiskelu ulkomailla
Etusivu
Katso lisää
Katso lisää