27.3.2002
1
Kemian tietolähteet (55016-1)
Kaija Sipilä
kaija.sipila@helsinki.fi
191 50886
Maria Kovero
maria.kovero@helsinki.fi
191 50889
Kevät 2002
kurssikerta 7
27.3.2002
2
SciFinder Scholar
CAplus - bibliografinen – 21,5 milj. viitettä, 1907-
Registry - yhdisteet, 37 milj., 1957- tietokannat.
CASreact – 5,6 milj. reaktiota, 1974-
Chemcats - kaupalliset yhdisteet yli 600 välittäjää
Chemlist - kemialliset keksinnöt
Medline - bibliografinen – 12,3 milj.viitettä,  1958-
27.3.2002
3
SciFinder
Avatessa SciFinderin hyväksy ensiksi lisenssikysymykset:
 ”accept” ja ”OK”
27.3.2002
4
Yhdisteet ja reaktiot
27.3.2002
5
Piirtotyökalut
Ketjut
”Short Menu tool” = ryhmät
R-ryhmät
syklopentaanit
syklohexaanit
3-15 jäsentä renkaassa
lasso
rotaatio
negatiivinen varaus
rengasrakenteiden uloslukitseminen
reaktio ”rooli”
reaktion ”mapittaminen”
kynä, vapaa piirto
atomit
x-valikko
syklopentadienit
bentseeni
valmiiden rakenteidenvalikko
pyyhekumi
valinta
positiivinen varaus
substituutioiden uloslukitseminen
reaktio merkkaaminen
reaktio nuoli
27.3.2002
6
Tunnisteet
Voidaan hakea mm.CASrekisterinumerolla,myös muilla tunnisteilla
Yhdisteen nimellä
27.3.2002
7
Rakennekaava
Haku yhdisteenrakennekaavalla
27.3.2002
8
Sanahaku
Lisää asiasanojaperäkanaa tai lauseenmuodossa.
Ohjelma osaa ottaahuomioon yksikkö jamonikkomuodot
27.3.2002
9
Tekijähaku
27.3.2002
10
Mikroskooppi:antaa lisätietojaartikkelistatiivistelmä jakuvailukentät.
Mikron kuva:ChemPortin kauttayhteyskokoteksteihin,niihin joihin meilläon käyttöoikeus.
ks. seuraava näyttö.
Hakutulos.
27.3.2002
11
”AnalyzeReference”
Tällä analyysillä voi tehdä hakuun rajoitteita,esim. julkaisutyypin mukaan.
Saadaan tietää paljonko milläkin rajoitteellaesiintyy
27.3.2002
12
Refine Reference
Haun tarkentaminen(ei analysoi)
27.3.2002
13
Identifikaationumerot
CA abstraktinumerot
patenttinumerot
raporttinumerot
27.3.2002
14
Organisaation mukaan
Voidaan hakea organisaation
nimen tai osoitteen mukaan
(ensimmäisen tekijän)
27.3.2002
15
Lehdensisällysluettelo
27.3.2002
16
Laajuus
Indeksoitujenkausijulkaisujenmäärä
27.3.2002
17
Patenttien määrä
16000 IPCluokkaa täysinindeksoituja
7000 IPCluokkaavalikoidusti
27.3.2002
18
Sisältö
Roolit indikaattoreina
Aiheen yhteyteen lisättyyhdisteen indikaattori
27.3.2002
19
Kattavuus
Caplustietokannansisältö
27.3.2002
20
Rakenteen avulla hakeminen
Piirrä reaktionuoli
A => C
A + B => ?
? => C
Reaktiohaku
27.3.2002
21
Rakenteen avulla hakeminen
Reaktiontutkiminen
27.3.2002
22
Rakenteen avulla hakeminen
Rakenne
27.3.2002
23
Rakenteen avulla hakeminen
Haettu rakennetulee esiinkorostettuna
27.3.2002
24
Rakennehaun analysointi
Yhdisteidenanalysointi
27.3.2002
25
Mahdolliset atomit kyseisessäkohdassa
“Real atomattachment”
27.3.2002
26
Hakutuloksen analysointi
Analysoi viitteet
Esim. Registrynumerolla
27.3.2002
27
Hakutuloksen analysointi
Hyperlinkkejä jahakujen jatkaminenanalyysin jälkeen
27.3.2002
28
Hakujen helppous, “smarts”
Aiheella hakeminen;“smarts”
Indeksisanoja
Kemiallinen nimi
27.3.2002
29
Hakujen helppous, “smarts”
27.3.2002
30
Hakujen helppous, “smarts”
27.3.2002
31
Hakujen helppous, “smarts”
Chemical Information ListServe - 7/7/99
27.3.2002
32
Hakujen helppous, “smarts”
27.3.2002
33
Hakujen helppous, “smarts”
27.3.2002
34
Kirjallisuusviiteet
27.3.2002
35
Linkit kokoteksteihin ChemPortin kautta
27.3.2002
36
ChemPort, linkki kokoteksteihin