Yhdessä
Kaustarin 
Pienten lasten
koulu
Miksi?
Lapsen etu
Vertaisoppiminen
- myös aikuiset oppivat toisiltaan,
- lapset saavat aikuisilta mallin yhdessä toimimisesta
Yhteistoiminnallisuus
Pienryhmät
Eriyttäminen
Joustavat opetusmenetelmät
KAUSTARIN KOULUJOUSTAVA  KOULUNALOITUS  VSOP
KARHUNPESÄ
noin 32 lasta:
    (n.10 mini karhua,
    n.10 pikku karhua,
    n.10 isoa karhua)
lto, lo, koulunkäyntiav.
KETUN PESÄ
 noin 32 lasta:
     (n.10 mini kettua,
      n.10 pikku kettua,
      n.10 isoa kettua)
 lto, lo, päivähoitaja
PÄIVÄRYTMI (koulun)
8.00-8.45pikkukarhut ja pikkuketut
8.45-9.00happihyppely tarvittaessa
9.00-10.30kaikki karhut ja ketut  työskentelevätomissa pesissä  -  joustavia opetusryhmiä(erityisopettaja resurssina)
10.30-11.15    ruokailu  ja  ulkoilu
11.15-12.00minit levähtävät, ulkoilevat,leikkivät, pelaavat / pienet ja isot toimivatluokanopettajan ohjauksessa
12.15-13.00isot karhut ja isot ketut
PÄIVÄHOITO             IP-TOIMINTA
Klo 7.00 päivähoito alkaa
Klo 8.00 aamupala
Klo 9.00-13.00 esikoulu
Klo 13.00-16.30 päivähoitoa
(sisältää välipalan n.klo 14)
Klo 12.00-17.00 IP-toiminta
(sisältää välipalan n.klo 14)
Päivärytmi mahdollistaa opettajaresurssin
hyödyntämisen:
- eriyttäminen, samanaikaisopetus
- erityisopettajaresurssi
Opetuksessa huomioidaan erilaisetoppimistyylit.
syksy 2011 108
syksy 2011 127
Kaustarin koulun lähialue toimiioppimisympäristönä
Vertaisoppiminen
2-LUOKAN OPPILAS LUKEE ESIKOULULAISELLE
Lukupäivä 014.jpg
.
Oppilaat työskentelevät erilaisissa pienryhmissä.Esim. mini, pieni, iso; pienet ja isot omissaryhmissään, eriyttävät ryhmät jne jne
VANHEMMAT  MUKANA  KOULUPÄIVÄSSÄ
Q pelipäivä 2-luokan kanssa 5.11. 001.jpg
KOULULAISET JA ESIKOULULAISET PELAAVAT YHDESSÄ
KiireettömyysLeikkiä ei unohdetaKannustava ilmapiiri
YHTEISTYÖTÄ  YLI  LUOKKARAJOJEN
eskarit ja 2-luokkalaiset 001.JPG
.
YHTEISTÄ  ONGELMANRATKAISUA
eskarit ja 2-luokkalaiset 004.JPG
.
Arviointi
Lapsen kehitystä seurataankehityskeskusteluissa (3 kertaa vuodessa)yhdessä vanhempien kanssa
Arvioinnissa käydään läpi päivittäistoiminnot,työskentely, sosiaaliset taidot, motoriikka,äidinkieli ja matematiikka
Esimerkki äidinkielen ”kuusesta”