TERVETULOA!
9.LK OPPILAANOHJAUS
Kysymyksiin vastauksia:
Mitä aloja on olemassa?
Lukioon vai ammatilliseen oppilaitokseen?
Mikä minua kiinnostaa?
Miten oppilaat valitaan oppilaitoksiin?
Mikä vaikuttaa minun päätökseeni, millaisiaarvoja minulla on?
9.LK OPPILAANOHJAUS
Kysymyksiin vastauksia:
Miten voisin hyödyntää vahvuuksianitulevaisuudessa?
Missä opiskellaan haluamaani alaa?
Millaisen päättötodistuksen tarvitsensaavuttaakseni tavoitteeni?
Mistä löydän tietoa oppilaitoksista ja ammateista?
Miten haetaan opiskelemaan?
YHTEISHAKU 201424.2.-14.3.2014
Opiskelijaksi ottaminen
-Päättötodistus
-Päättötodistus + harrastuneisuus
-Päättötodistus + pääsykoe
VALINTAPERUSTEET LUKIOON
YHTEISTEN LUKUAINEIDEN  KESKIARVO
    + valinnaiset ja/tai
                  vapaaehtoiset A + B-kielet
ERIKOISLUKIOIHIN LISÄKSIHARRASTUSPISTEET JA/TAI VALINTAKOE
VALINTAPERUSTEETPERUSKOULUPOHJAISIINAMMATILLISIIN TUTKINTOIHIN
8p.ei opiskelupaikkaa
6p. olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän samanavuonna kun haet
2p. 1.hakutoive
2p. sukupuoli
1-10p. hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta.
1-3p. harrastuneisuus tai urheilulliset saavutukset
1-3p. työkokemuksesta
KAIKKIEN AINEIDEN KESKIARVO
Keskiarvo                           pisteitä
5,50—5,74                           1
5,75—5,99                           2
6,00—6,24                           3
6,25—6,49                           4
6,50—6,74                           5
6,75—6,99                           6
7,00—7,24                           7
7,25—7,49                           8
7,50—7,74                           9
7,75—7,99                          10
KAIKKIEN AINEIDEN KESKIARVO
Keskiarvo                   pisteitä
8,00—8,24                  11
8,25—8,49                  12
8,50—8,74                  13
8,75—8,99                  14
9,00—9,24                  15
9,25—10,00                16
PAINOTETTAVAT ARVOSANAT
KOLMEN PARHAAN KESKIARVOSEURAAVISTA:
LIIKUNTA
KÄSITYÖ
KUVATAIDE
KOTITALOUS
MUSIIKKI
8PISTETTÄ
PAINOTETTAVIEN ARVOSANOJENPISTETAULUKKO
Keskiarvo                pisteitä
6,00—6,49               1
6,50—6,99               2
7,00—7,49               3
7,50—7,99               4
8,00—8,49               5
8,50—8,99               6
9,00—9,49               7
9,50—10,00             8
HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA
Max.30% linjan opiskelijoista
Oppimisvaikeudet
Sosiaaliset syyt
Koulutodistusten vertailuvaikeudet taipuuttuminen
YHTEISHAKU 2014AIKATAULUT
Kaikki hakijat 24.2.-14.3.2014 klo 15.00.
    Ammatillinen ja lukiokoulutus (max.5hakutoivetta)
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään22.4.-23.5.2014. Mahdollisesti kutsu tulee kotiin jaoppilas ilmoittaa koululle, että on pääsykokeissa.Kaikki oppilaitokset eivät lähetä erillistä kutsua,ilmoitus koulujen kotisivuilla ajasta ja paikasta.Oppilaan ja kodin vastuulla!
TULOKSET
Tieto valituille ja ei-valituille hakijoille alkaen
                           12.6.2014
Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään
                            26.6.2014
(Paikan vastaanottaminen kodin vastuulla!)
YHTEISHAUN 2014 TOTEUTUSKOTIMÄEN KOULUSSA
KOULU/OPO HOITAA
HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN YHDESSÄOPPILAAN KANSSA
OHJAUKSEN
TIEDOTUKSEN
HAASTATTELUT
LISÄSELVITYSTEN TARPEEN
    mm. terveysasioissa
OPPILAS/KOTI HOITAA
LÄSNÄOLO
-KANNUSTUS JA ROHKAISU
-KUUNTELU, KESKUSTELU, DEMOVERSIO
-OMAT JA MUITTEN KOKEMUKSET
TARVITTAVAT LIITTEET
-  LÄÄKÄRINTODISTUKSET
-HARRASTUSTODISTUKSET
-YM.
ALLEKIRJOITUSYHTEISHAKUSUUNNITELMAAN!
HAKUOHJEITA
Haku tehdään ohjatusti opon tunneilla
                     24.2.- 7.3.2014
    osoitteessa www.opintopolku.fi
Hallintolain soveltaminen: sähköistä hakemusta eitarvitse täydentää allekirjoituksella, josasiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjanalkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta.
HUOLTAJAN KUULEMINEN
  Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista
oppilas – vanhempi – opo keskustelut, mahdollisuustulostaa täytetty hakemus huoltajalle.
Opon tulee vanhemman tiedustellessa kertoaoppilaan hakukohteet.
HUOLTAJAN KUULEMINENKOTIMÄESSÄ
Oppilaanohjaaja jakaa 9.luokkalaisille ennen jouluayhteishakusuunnitelma-lomakkeen, mikä täytetäänkotona. Yhteishaku tehdään koulussa suunnitelmanmukaan.
Huoltaja allekirjoittaa suunnitelman.
ENTÄ JOS HALUAA MUUTTAAHAKUTOIVEITA?
Hakutoiveita voi muuttaa haun ollessa käynnissä.
Hakutoiveen muuttaminen tapahtuu sähköpostitse(oppilaan oma sähköposti, minkä on ehdottomastiilmoittanut hakemuksessa).
KIITOS!
Muistutuksena:
Kaarinan koulutusmessut Vaparissa 21.11.2013klo 17.-19.00.
TaiStep 21.1.2014 (tietoa mm. kaksoistutkinnostaja urheilijoiden opiskelustaammattioppilaitoksessa)
Turun lukioiden esittelyillat tammikuussa
Kotimäen koulun oppilaanohjaaja
Arja Tamminen
050-3732623
arja.tamminen@kaarina.fi