G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Hypermedian perusteet, 14.11.2001
Sami Hautakangas, TTKK, Hypermedialaboratorio
Oppimisympäristöjen suunnittelusta
© Sami Hautakangas, Hypermedialaboratorio
C:\My Documents\a&o\ITK\swiss.gif
C:\My Documents\a&o\ITK\knife.jpg
C:\My Documents\a&o\ITK\knife_butter_large.jpg
C:\My Documents\a&o\ITK\leipäveitsi.jpg
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
eLearning, e-Learning, mLearning, eOppiminen ...
e
m
?
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
”Ostaisin yhden eLearning-ratkaisun…”
H:\kolmio.gif
Teknisen välineen hankinta on luonnollinen kysymys,koska ilman välinettä ei voida verkko-opetusta harjoittaa.
Ilman käytännön kokemusta ei ole konkreettista tietoakäyttötarpeista.
Ilman tietoa käyttötarpeista on välineen soveltuvuuttavaikea arvioida.
Mikä tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukainen ratkaisu?
H:\kolmio.gif
H:\kolmio.gif
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
H:\kolmio.gif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
”Ostaisin yhden eLearning-ratkaisun…”
H:\kolmio.gif
Mihin kysymyksiin tai ongelmiin Internet -pohjainen opiskelu onvastaus?
Väline -> sisältö -> pedagogiikka -> ?
Siirtyminen verkkopohjaisia oppimisympäristöalustoja
hyödyntävään opetukseen ei ole ainoastaan tekninen taipedagoginen kysymys.
Käytännössä kyseessä on organisaation kehittämisprosessi,jonka laadukkuus on osoittautunut kestävän organisaatio-kulttuurin muutoksen tekijäksi (Huber&Hameyer 2000).
Prosessia ei voi ostaa kaupan hyllyltä, vaan se vaatii työtä.
H:\kolmio.gif
H:\kolmio.gif
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
H:\kolmio.gif
H:\kolmio.gif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
(Hautakangas, S. & Pohjolainen S. & Ranta, P.  2001)
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
...
Konteksti
opiskelijat
opettajat jamuut toimijat
toiminta-tavat
fyysinenympäristö
verkko-ympäristö
opiskeltavasisältö
Tavoitteet
Menetelmät
Toteutettuopetus
Arviointi
Oppimisympäristöalusta
ops/strategia
Kulttuurit
...
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Tarkoituksenmukaisuuden tekijöitä
H:\kolmio.gif
Olennaista on löytää organisaation ja sen eri toimijoidenkannalta merkityksellisimmät tekijät, jotka vaikuttavat verkko-opetukseen ja -opiskeluun.
Organisaatio muuttuu siihen kuuluvien ihmisten muuttaessatoimintatapojaan. Mikä on tarkoituksenmukainen tavoitetaso?
Edellytykset verkko-opetuksen kehittämiseksi osaksiorganisaation arkipäivää ovat suhteessa henkilöstön sekäopiskelijoiden valmiuksiin.
Tiikerinloikka vai pienten askelten politiikka?
- Yhdessä avainasemassa muutoksen toteuttamisessaovat opettajat ja kouluttajat
H:\kolmio.gif
H:\kolmio.gif
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
H:\kolmio.gif
C:\My Documents\Tutkimus\ITK'01\vaaka.jpg
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Siirtyminen verkkoympäristöjen käyttöön opetuksessa
Nykyisettoimintatavat jakulttuuri
- Vetävät tekijät
 yksilölliset
 rakenteelliset
 sosiaaliset
 tekniset
 pedagogiset
 taloudelliset
-Työntävät tekijät
 yksilölliset
 rakenteelliset
 sosiaaliset
...
Tavoiteltavattoimintatavat jakulttuuri
- Vetävät tekijät
 yksilölliset
 rakenteelliset
 sosiaaliset
 tekniset
 pedagogiset
 taloudelliset
-Työntävät tekijät
 yksilölliset
 rakenteelliset
 sosiaaliset
...
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
Alullepano
Organisaation kehittämisprosessin vaiheet (Hameyer 2001)
Käytännön toteutus
Juurruttaminen
H:\kolmio.gif
Organisaation kehittämisprosessien koulutusorganisaatioilla
on havaittu kestävän tyypillisesti n. 3-5 vuotta.
Siirtyminen verkkoympäristöjen käyttöön opetuksessa
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Pienestä suureen -näkökulma
H:\kolmio.gif
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
MÄÄRITTELY
TESTAUS
TOTEUTUS
SUUNNITTELU
Välineiden suunnittelun näkökulmasta kuvattuaetenemistapaa vastaa prototyyppimalli.
(Boehm 1988)
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Pienestä suureen -näkökulma
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
Yhteys omaan/yhteistyökumppanintoimintastrategiaan/liikeideaan
1. Lähtökohtien kartoitus/määrittely
Tavoitteet eri osapuolten näkökulmista
Kenelle oppimisympäristö suunnattu?
Toimijoista profiilit
Käsitekartta toimijoista ja toiminnoista
Kuvaukset eri käyttötavoista
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
Organisaationtieto t&k-prosesseista
Muut taustatiedot
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Pienestä suureen -näkökulma
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
2. Pedagoginen profiilimenetelmät, mediat,välineet
1. Lähtökohtien kartoitus/määrittely
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
H:\pallo.gif
Tavoitteet eri osapuolten näkökulmista
Kenelle oppimisympäristö suunnattu?
Toimijoista profiilit
Käsitekartta toimijoista ja toiminnoista
Kuvaukset eri käyttötavoista
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Pienestä suureen -näkökulma
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
4. Iteratiivinen suunnittelu/käsikirjoittaminen
Tekniset ratkaisut
Käyttöliittymänsuunnittelu&käytettävyystestaus
Pedagoginenkäsikirjoittaminen
Arvioinnin suunnittelu
Oppimisympäristö
Protoilu
5. Käyttötestit
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\puoliy.jpg
D:\MARJO\parhaat logot\dmi_hyplabsuomi.tif
G:\HYPERMEDIALABORATORIO\kalvot\palkki.jpg
Pienestä suureen -näkökulma
© Sami Hautakangas & Pekka Ranta, Hypermedialaboratorio
Oppimisympäristö
7. Tulokset
Tietoaoppimisympäristönjatkokehitykseen
Tietoasuunnitteluprosessista
Tieteellistä tietoailmiöstä
Innovaatioitatyökaluihin,menetelmiin japrosessiin.
Hiljaista tietoa
Asiantuntijuutta
6. Arviointi ja analyysi