alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
1
Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus1.1.-30.6.2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
2
Kauden tulos,miljoonaa euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
3
Tulos / osake, euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
4
Konsernin liikevaihto,miljoonaa euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
5
Liikevaihto toimialoittain
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
6
Liiketulos,miljoonaa euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
7
Liiketulos ilman kertaeriä,miljoonaa euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
8
Elintarvikeliiketoiminta,miljoonaa euroa
Liiketulos
Liikevaihto
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
9
Rehuliiketoiminta,miljoonaa euroa
Liiketulos
Liikevaihto
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
10
Viljakauppaliiketoiminta,miljoona euroa
Liiketulos
Liikevaihto
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
11
Muut toiminnot,miljoona euroa
Liiketulos
Liikevaihto
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
12
Rahoitustuotot ja -kulut, netto,miljoonaa euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
13
Tulos ennen veroja,miljoonaa euroa
    2005
    2006
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
14
Omavaraisuusaste, %
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
15
Oma pääoma/osake, euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
16
Liiketoiminnan rahavirta,miljoona euroa
alakulma
kulma
Osavuosikatsaus 10.8.2006
17
Lännen Tehtaat
                                         1.1.-30.6.2006        1.1.-30.6.2005
Konsernin liikevaihto, m€199,7201,5
Liiketulos ilman kertaeriä, m€    3,1    2,1
Liiketulos kertaerien jälkeen, m€    2,0    0,0
Kauden tulosm€    2,5   -1,0
Tulos/osake,   0,37 -0,09
Omavaraisuusaste, %     55,3  49,0
Henkilöstö keskimäärin   947 1006