23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
Asennustapa
Taulukko
PVC
PEX
A/A1
Eristetyt johtimetlämpöeristettyyn seinäänupotetussa putkessa
52-2Sarake2/3
52-3Sarake 2
A/A2
Monijohdinkaapelilämpöeristettyyn seinäänupotetussa putkessa
B/B1
Eristetyt johtimet pinnalleasennetussa putkessa
52-2
Sarake4/5
52-3
Sarake 3
B/B2
Monijohdinkaapeli pinnalleasennetussa putkessa
C
Yksi- tai monijohdinkaapelitpuuseinällä
52-2
Sarake6/7
52-3
Sarake 4
D
Monijohdinkaapeli maassa
52-2Sarake 8
52-3Sarake 5
E
Monijohdinkaapelivapaasti ilmassa
Cu
52-4
52-6
Al
52-5
52-7
F
Taipuisa liitosjohto
52-8
G
Riippukierrekaapeli AMKA
52-9
Korjauskertoimet
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
Korjauskertoimet
Taulukko
Ilman lämpötila
52-14
Maan lämpötila
52-15
Maan lämpöresistiivisyys
52-16
Useita virtapiirejä ryhmässä
52-17
Useita kaapeleita maassa
52-18
Kaapeli putkessa maassa
52-19
Asennus kaapelihyllylle (asennustapa E +korjauskerroin)
52-20
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-2
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-3
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-4
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-5
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-6
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-7
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
52-8
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-9
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
52-14
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
Taulukko A.52-14 (52-D1) Ilmaan asennettavienkaapelien yhteydessä käytettävät korjauskertoimetmuita ympäristön lämpötiloja
kuin 25 °C varten
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-15 ja A52-16
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-17
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-18
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
52-19
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-20
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin
23.10.2007
PHa, lähde SFS 6000:2007-5-52
A52-21
Korjauskertoimet
Paluu asennustapoihin