IKÄÄNTYNEIDEN JALKATERVEYDENTUKEMINEN– Kuvaus hoitohenkilökunnanjalkojenhoitotoiminnoista palvelutaloissa
Minna Stolt, TtM, jalkaterapeutti (AMK), tohtorikoulutettava,Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma, Hoitotieteenlaitos, Turun yliopistoRiitta Suhonen, TtT, sh, professori, Hoitotieteen laitos, TurunyliopistoMatti Viitanen, LT, professori, Kliininen laitos, Turun yliopistoPäivi Voutilainen, TtT, sh, dosentti, Sosiaali- jaTerveysministeriö, HelsinkiHelena Leino-Kilpi, THT, esh, professori, Hoitotieteen laitos,Turun yliopisto ja sivutoiminen ylihoitaja Varsinais-Suomensairaanhoitopiiri
TAUSTA
Ikääntyneillä monia jalkavaivoja
Avun tarve
Hoitohenkilökunnan rooli
TARKOITUS
- Kuvata hoitohenkilökunnan toteuttamiajalkojenhoitotoimintoja ikääntyneidenjalkaterveyden hoidossa palvelutaloissa
OSALLISTUJAT
N=27 palvelutaloissa työskenteleviä hoitajia
Vastausosuus 54 %
Keski-ikä 40 vuotta (21-58)
Ammatti
Lähihoitaja n=25, 93 %
Sairaanhoitaja n=2, 7 %
Työkokemus
Alle 1 vuoden n=3, 11 %
2-5 vuotta n=10, 37 %
6-10 vuotta, n=8, 30 %
11-15 vuotta n=6, 22 %
AINEISTON KERUU JA ANALYYSI
Kysely: 15 monivalintakysymystä
Jalkojen arviointi (1 osio)
Ihon hoito (8 osiota)
Kynsien hoito (3 osiota)
Kenkien sopivuus (1 osio)
Potilaan ohjaus (2 osiota)
Aineiston analyysi tilastollisinmenetelmin
TULOKSET
Huomiota jalkaterveyteen kiinnitettiinerilaisin toiminnoin
Jalkojen arviointi:
92 % ihon kunto, kynsien pituus
89 % varvasvälit, kantapäidenhalkeamat, jalkahaavat
85 % ihon väri, turvotus
81 % kovettumat
77 % känsät, jalkakivut
73 % kynsien paksuus
69 % ihon lämpö
65 % vaivaisenluu
54 % vasaravarpaat
46 % kynsien reunat
43 % kynsivallit
Jalkojen ihon hoito:
Jalkojen pesu saippualla ja vedellä 52 %, suihkutus 44 %,kylvetys 15 %
Varvasvälihautumien ennaltaehkäisy huolellisellakuivauksella 96 %
Hautuneiden varvasvälien hoito: lampaanvilla 70 %,sukkien päivittäinen vaihto 56 %, talkki 37 %
Jalkojen rasvaukseen apteekin perusvoide 93 % taijalkarasva 74 %
Varvasvälien rasvaus: ei koskaan 67 %, harvemmin 22 %,aina 11 %
Kovettumien ja känsien ennaltaehkäisy ja hoito jalkojensäännöllisellä rasvauksella 96 % / 85 %
Syylien hoito apteekin tuotteilla 56 % tai ohjaus 33 %
Kynsien hoito
59 % leikkasi ikääntyneen varpaankynnet
Kynsien leikkausmalli varpaanpäänmuotoisesti 54 % tai suoraan 39 %
Paksuntuneiden kynsien hoito: ohjausasiantuntijalle 67 %
Kenkien sopivuus
74 % huomioi
Ohjaus, jos jalkavaivoja
85 % jalkojenhoitajalle
37 % lääkärille
26 % sairaan- tai terveydenhoitajalle
11 % jalkaterapeutille
7 % fysioterapeutille
Potilasohjaus
Kovettumien ja känsien ehkäisy 92 %
Jalkojen rasvaus 81 %
Jalkojen pesu 76 %
Varvasvälihautumien ehkäisy 68 %
Kynsien hoito 58 %
Kenkien sopivuuden arviointi 58 %
Syylien ehkäisy 55 %
Kenkien hankinta 52 %
Varvasvälihautumien hoito 46 %
Kovettumien ja känsien hoito 42 %
Syylien hoito 38 %
JOHTOPÄÄTÖKSET
Hoitohenkilökunnalla on tietoajalkojenhoitotoiminnoista
Toteutuksen säännöllisyys?
Lisätutkimuksen tarve:
Täydennyskoulutustarpeen tunnistaminen
Hoitotyön interventioiden kehittäminen ikääntyneidenjalkaterveyden edistämiseksi
KIITOS!
minna.stolt@utu.fi